Правила и условия YTMP3.com

 

1. Относно YTMP3.com

 

YTMP3.com е сайт, собственост на MANDARINE INTERNATIONAL S.A., със седалище в 1ви район на Букурещ, ул. „Академична“ 28-30, ет. 8, и регистрирано в Търговския регистър под № J40/ 8533/2016, CUI 36225888, дружество, което притежава и управлява YTMP3.com.

 

YTMP3.com предоставя на своите потребители безплатно конвертор, който предлага възможност за трансформиране на видео формати в MP3 файлове под изричните условия, посочени в настоящия раздел Правила и условия.

 

Като се има предвид фактът, че използването на YTMP3.com предполага безусловно приемане на настоящите условия от потребителя и безусловното им спазване, ние ви препоръчваме да отделите достатъчно време за внимателното им прочитане. Препоръчваме ви също и да влизате и периодично да препрочитате актуализираната версия на правилата и условията на YTMP3.com.

 

Тези правила са в сила независимо от устройството, използвано за достъп до сайта на YTMP3, (включително браузъри на компютри, лаптопи или мобилни браузъри, цифрова телевизия, мобилни телефони, автомобили компютри, преносими цифрови устройства и други мобилни устройства или технологии, познати в момента или в бъдещо развитие).

 

YTMP3.com не хоства никой от файловете, предназначени за конвертора. Каченият URL адрес ще се съхранява само за времето, необходимо за конвертирането, или при необходимост файлът ще се съхранява в рамките на времето, необходимо за определени статистически процедури, за да оптимизираме нашите услуги.

 

2. Определения

 

„Съдържание на YTMP3.com “: включва, без да се ограничава до всякакви текстове, графики, скици, лога, изображения, аудио материали, филми или други движещи се изображения и статии, които постоянно или временно се показват на сайта, данни за продукти и/или софтуер, публикувани или предлагани по какъвто и да било начин на потребителите на сайта, както и продукти, предоставяни чрез сайта.

 

„Марки, рисунки“: това са търговски марки, лога и марки на услуги (независимо дали са регистрирани, или не), които са публикувани на сайта.

 

„Авторско право“: правото да бъдете признати за единствен автор на произведението, с моралните и наследствени характеристики, посочени от Закона № 8/1996 г. относно авторските права и свързаните с тях права, както и тези, посочени от международните конвенции, към които Румъния се придържа.

 

„Конвертор“: софтуер, който може да конвертира аудио файлове от един формат към друг (напр. от FLAC към MP3). Често той избира параметрите за кодиране за всеки от изходящите файлови формати, за да се получи качествен звук.

 

3. Общи условия за ползване на сайта

 

YTMP3.com ви предоставя и ви дава позволение да използвате предлаганите от сайта продукти/услуги само при стриктно спазване на настоящите условия. Достъпът и използването на сайта YTMP3.com става под ръководството на настоящите правила и е обусловено от тяхното приемане и спазване. Правилата за ползване са валидни за всички лица, които влизат или използват сайта.

 

За да ползвате услугите, предоставени от сайта, трябва да имате правоспособност да се придържате към условията на YTMP3.com или одобрението на родител или настойник да сърфирате в този сайт, и да правите това под техен надзор и управление.

 

Осъществявайки достъп и използвайки сайта YTMP3.com, вие давате пълно и безусловно съгласие да спазвате изцяло и без изключение всички правила,посочени в правилата и условията на YTMP3.com. Ако не приемате частично или напълно разпоредбите на правилата и условията на YTMP3.com, или ако сте влезли в сайта неволно без да възнамерявате да приемете настоящите правила и условия на YTMP3.com, или ако сте неспособни да разберете и приемете изцяло правилата и условията за използване на YTMP3.com, моля, напуснете този сайт незабавно и не използвайте продуктите на YTMP3.com.

 

Посетителите имат безплатен и неограничен достъп до сайта и имат разрешение да използват сайта и изходящия файл от конвертирането съгласно предписанията на правилата и условията на YTMP3.com и единствено при спазването на съответните законови разпоредби и международни споразумения, само за лични и некомерсиални цели, без да нарушават правата и законните интереси на трети лица.

 

YTMP3.com се предоставя „сам по себе си“ само за лично ползване и не може да се използва, копира, разпространява, предава, публикува, показва, продава, лицензира или експлоатира по никакъв друг начин, освен посочените в настоящите условия, или с каквато и да било друга цел без предварително писмено съгласие от YTMP3.com. Конверторът YTMP3.com (страницата за уебмастъри) може да се използва от други сайтове, които желаят да използват директно този безплатен онлайн инструмент.

Вашият достъп до YTMP3.com може незабавно да бъде ограничен или прекратен, без предварително уведомление и без да се налага да мотивираме решението си по никакъв начин, в случай че някое от предписанията на настоящите правила и условия бъде нарушено.

 

Тъй като това е безплатна услуга, собственикът и администратор на сайта YTMP3.com може да реши, без никакви предварителни формалности или процедури, без предизвестие, едностранно, немотивирано, безусловно и по своя преценка да забрани или да прекрати услугите на YTMP3.com. Той може също едностранно, немотивирано и по своя преценка да откаже на който и да било потребител достъп до сайта YTMP3.com и/или използване на конвертора.

 

Забранява се да се възпрепятства използването и експлоатацията на сайта от трети лица, и предаването на компютърни вируси и други зловредни елементи, които нарушават правилното функциониране на сайта. Забранява се използването на каквито и да било компютърни системи, включително, но не само, „роботи“, „паяци“, „офлайн четци“ или всякакви системи, които влизат в сайта, така че да могат за определено време да изпращат повече заявки, отколкото човек може да създаде за същото време, използвайки конвенционален онлайн браузър. Забранява се събирането на лични идентификационни данни от сайта YTMP3.com, както и използването на предлаганите на сайта системи за комуникация (ако случаят е такъв) за търговски цели.

 

Използвайки сайта, вие сте длъжни да не заобикаляте, деактивирате или да пречите по какъвто и да било начин на системите за защита на сайта или на системите, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на който и да било елемент на съдържание от сайта, или налагат ограничения за използването на сайта.

 

4. Спазване на закона, правата на трети страни и правата на интелектуална собственост.

 

YTMP3.com предоставя на потребителите конвертор, който да се използва от лицата на тяхна собствена и изключителна отговорност по такъв начин, че да не се засягат правата на трети лица. Конверторът може да се използва изрично за конвертиране на файлове във видео формат, съдържащи данни, за ползването на които потребителят има законни права, и за него няма наложени правни ограничения (напр. изтегляне или конвертиране на някои лични видеоклипове на потребителя, изтегляне или конвертиране на видео файлове, след като авторът им е предоставил правото за това, изтегляне или конвертиране на видео файлове в съответствие с изключенията, предвидени в чл. 33 на Закон № 8/1996 г. за авторското право и сродните му права, изтегляне или конвертиране на видео файлове към аудио файлове за образователни цели, в рамките и при спазване на законовите условия и в други изрично посочени от закона ситуации). Получените в резултат на конвертирането файлове могат да се използват само за лична употреба и в никакъв случай за търговски цели, като потребителите нямат право при никакви обстоятелства и по никакъв начин да публикуват съдържанието на получения mp3 файл.

 

Videoconvert не разрешава чрез използването на сайта да се предприемат незаконни действия, включително действия, които нарушават правата на интелектуална собственост. Нямате право да използвате YTMP3.com, за да конвертирате файлове, съдържащи нелегални данни, които са получени в нарушение на закона, споразуменията за поверителност или авторските права на трети лица. С всяко нарушение на това условие вие носите изключителна отговорност.

 

Моля, уверете се, че когато изтегляте и качвате по някакъв начин файлове или всякакви други материали на сайта (за използване на конвертора или за всякакви други цели), че не нарушавате правата върху интелектуалната собственост или други права, притежавани от трети лица. Когато материали, качени на сайта YTMP3.com (за използване с конвертора или по друг начин) са взети от други сайтове, вие се съгласявате да спазвате политиките на съответния сайт по отношение на собствеността и използването на тази информация и на съответните материали. Ние ви молим да прочетете и да спазвате правилата, както и всякакви други документи, които регулират условията за използване на съответните сайтове, в противен случай, вие сте изложени на опасността от нарушаване на условията за собственост и използване на съответните данни и материали, и можете да бъдете санкционирани. Правните условия, при които данните и съдържанието, взети от други сайтове могат да бъдат използвани, може да варират според действащото законодателство в страната на потребителя или законите, които са приложими за собственика на сайта-източник. Вие сте длъжни да се информирате за тези законови изисквания и да се съобразявате с тях.

 

Потребителят носи цялата отговорност за всички действия, свързани с изтеглените данни от сайтове на трети лица и качването на данните на YTMP3.com. В случай, че авторските права на каченото съдържание, предназначено за конвертиране, принадлежат на трето лице, условията, при които това съдържание може да се използва и експлоатира, трябва предварително да са уговорени с държателя на правата. Потребителят носи отговорността за законността на използването на YTMP3.com. YTMP3.com просто предлага техническата платформа, действайки единствено като доставчик на технологичен продукт от областта на информатиката. YTMP3.com не носи никаква отговорност пред потребителя или което и да било трето лице за въведените за конвертиране данни или за начина на използване на вече конвертираните данни.

 

Използването на нашия YTMP3.com конвертор без спазване на действащото законодателство, особено свързаното със спазването на авторските права, може да доведе до забрана на вашия достъп до услугите на сайта YTMP3.com, последвано от блокирането ви от сайта без предварително уведомление, в случай че продължаваме да бъдем уведомени за подобни практики.

 

Сайтът YTMP3.com и цялото му съдържание, програми, търговски марки, лога, графики, текстове, аудио или видео файлове, снимки, чертежи, софтуер и бази данни, както и всякакви други материали, публикувани на този сайт, са защитени от закона за авторското право и са собственост на MANDARINE INTERNATIONAL SA или неговите партньори.

 

 Сайтът и неговото съдържание са защитени от румънското законодателство, както и от действащото международно законодателство по отношение на авторските права. Използването на логото на YTMP3.com и другите търговски марки на Mandarine International S.A. или свързването с името YTMP3.com или Mandarine International S.A. е забранено без да се получи предварително нашето писмено разрешение.

 

Неупълномощено копиране, възпроизвеждане, промяна или преобразуване на компютърната програма, която е в основата на сайта, е забранено без разрешение от притежателя на авторските права на програмата.

 

Ако сметнете, че вашите авторски права са нарушени от неправомерно използване на сайта YTMP3.com, ние ви препоръчваме да ни изпратите уведомление, в което да ни сигнализирате за нарушаването на правата, като представите точните дати на незаконното ползване и доказателствата, че сигнализираното нарушение касае вашите права. Уведомлението трябва да съдържа данни, които позволяват идентифицирането на копирания материал, сайта или линка към мястото, от което твърдите, че той е взет, кратки, но убедителни доказателства в подкрепа на факта, че вие сте собственик на авторските права върху материала, или доказателство, че действате от името на притежателя на правата, както и декларация за собствената ви отговорност, с която вие поемате риска от налагане на глоби, ако действате недобросъвестно. Уведомленията трябва да се адресират до [email protected]

 

В случай че получим горното уведомление, администраторът и/или притежателят на YTMP3.com ще подаде формуляр за идентифициране на потребителя, който е използвал неправомерно продукта, и по този начин е нарушил предявените права, и ще се постарае да блокира достъпа на този потребител до YTMP3.com за в бъдеще.

 

5. Ограничаване на отговорността

 

Осъществявайки достъп до YTMP3.com, вие потвърждавате факта, че използвате сайта за своя собствена сметка, като вие сте единственото лице, отговорно за спазването на законите, на правата на трети лица и на условията, при които ви се предоставя този продукт.

 

YTMP3.com не носи отговорност за поведението на потребителите и няма да носи отговорност за вредите, причинени от тях на трети лица, като YTMP3.com предоставя на потребителите само технически продукт, придружен от правила за ползване, които, ако се спазват, гарантират спазването на закона и на законните права и интереси на лицата.

 

YTMP3.com, неговият собственик/администратор, всички юридически лица и дъщерни дружества, партньорски дружества, включени в същата група, контрагентите, служителите и другите представители на Mandarine International SA, участващи в изпълнението на някоя от услугите, предлагани на сайта, включително създаването и публикуването на материалите, не носят отговорност за преки или косвени загуби от всякакво естество, които биха се получили от достъпа до сайта или във връзка с използването на сайта и на неговото съдържание, дори и ако са били предварително уведомени за възможността от възникване на такива щети. Освен това, тяхната отговорност не може да се разпростира върху недобронамереното използване в противоречие със законите, или при неспазване на наложените условия от потребителите наYTMP3.com.

 

YTMP3.com не поема никакъв риск за вредите, нанесени на потребителите чрез достъпа до сайта, включително от възможни вируси или други вредни елементи, които вредят на компютрите или на други електронни устройства, притежавани от потребителите, на мрежата, от която се осъществява достъп до сайта, или за каквато и да било друга загуба на данни. Достъпът и използването на YTMP3.com се осъществява на изключителна отговорност на потребителя.

 

YTMP3.com не носи отговорност за промените, спирането или прекратяването на предлаганите чрез сайта услуги. Отговорността за съдържанието на разделите на сайта, съдържащи мнения на читателите, се носи изцяло от техните автори. YTMP3.com си запазва правото да не публикува онези мнения, които противоречат на правилата и условията за използване, или които могат по някакъв начин да навредят на имиджа на собствениците на YTMP3.com, на неговите партньори или на трети лица.

 

YTMP3.com не може по никакъв начин да гарантира, че предлаганите от него услуги ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки. Публикуваните материали са чисто информативни и не могат да заместват, когато е приложимо, мнението на специалист.

 

YTMP3.com не носи никаква отговорност по отношение на гаранциите за точност на предоставеното от трети лица съдържание.

 

Цялото образователно, социално, информационно и мултимедийно съдържание, до което потребителите получават достъп чрез YTMP3.com, се хоства и предоставя от външни сайтове, чието съдържание е общодостъпно. Тези сайтове и техните оператори носят отговорност за предоставеното, съхраняваното и/или препредаваното от тях съдържание и YTMP3.com не поддържа никакви взаимоотношения със сайтове на трети лица и, следователно, не носи отговорност за тяхното съдържание, нито пък го контролира.

 

6. Защита на данните и поверителност. Съхраняване на информацията. Работа с лични данни.

 

Обикновено, нашият сайт може да се използва без да се въвеждат лични данни. Когато лични данни (като име, имейл адрес или адрес) се събират, съхраняват и използват от нашите страници, това винаги ще става при спазване на правните разпоредби на Закон 677/2001 г. за защита на личността по отношение на данните от личен характер и свободното движение на тези данни.

 

YTMP3.com ще съхранява всички данни, които ни изпращате, когато се регистрирате, за да използвате нашите онлайн услуги или да се възползвате от нашия център за обслужване или техническа поддръжка на клиенти, когато може да се наложи да се попълни формуляр, изискващ вашето име и имейл адрес. Тази информация ще се съхранява в нашата база данни.

 

Този сайт използва свои собствени бисквитки, както и бисквитки на трети лица, за да се разберат по-добре вашите нужди и да се подобрят продуктите и услугите, както и да се предоставят на посетителите значително подобрена навигация и услуги, съобразени с индивидуалните интереси. Вашата лична информация може да се използва, за да се персонализира възможно най-много услугата на YTMP3.com , както и за маркетингови цели.

 

Бисквитките на трети лица, срещнати на този сайт, може да идват от следните лица: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense и т.н., както и от ползвателите на рекламните услуги, предоставени в определен момент от нашата компания чрез сайта. Можете да се консултирате с пълния списък с бисквитки на трети лица в списъка, показан в раздела Политика за бисквитките. YTMP3.com няма достъп до тези бисквитки и не може да ги контролира.

 

YTMP3.com може да изпраща събраните данни до партньорски сайтове, сайтове, принадлежащи към една и съща група, или до изрично предпочитани партньори.

YTMP3.com може също да използва вашите данни, за да се свърже с вас, да съхранява и променя данни от лично естество, за да ви изпраща информация за нови оферти, промоции, реклами и съобщения за директен маркетинг. Ако повече не желаете да се свързваме с вас, или желаете да промените която и да било предоставена от нас информация, можете директно да поискате това на имейл адреса : [email protected]

 

Всеки друг вид комуникации или материали, които предоставите на този сайт, като въпроси, коментари, предложения и други подобни съобщения, ще се считат за неповерителни и не подлежат на никаква защита. Освен това, YTMP3.com не носи никаква отговорност за ситуациите, в които потребителят е публикувал каквито и да било лични данни по своя собствена инициатива в публично съобщение на сайта YTMP3.com.

 

7. Линкове към други страници (чл.15 от закон 365/2002 г.)

 

Забранява се създаването на линкове към други сайтове с този сайт или обратното, без предварително писмено споразумение.

 

Сайтът YTMP3.com съдържа линкове към сайтове на трети лица или други услуги, които не се притежават или контролират от администраторите на YTMP3.com. Използването и достъпът до тези линкове е по преценка на потребителя, и когато използват тези линкове, потребителите трябва да се придържат към политиката на съответния сайт. Препоръчваме ви да прочетете правилата за ползване и декларациите за поверителност на всички сайтове на трети страни, преди да ги използвате или преди да изпратите лични данни или каквато и да било друга информация на или чрез тези сайтове.

 

YTMP3.com не контролира и не носи отговорност за наличността на тези сайтове, за тяхното съдържание, за възможните им нарушения на авторските права, за достоверността на информацията, която тези сайтове предлагат, тяхната сигурност, дали не съдържат компютърни вируси или други вредни елементи, които ви застрашават, или които могат да причинят повреди на компютри или други електронни устройства и по използваната за достъп до сайта мрежа, или за всякаква друга загуба на данни.

 

Също така, YTMP3.com не носи отговорност за вида на продуктите или другите материали, предлагани от тези сайтове, за практикуваната от тях търговската дейност или за всякакви щети или загуби, които потребителите могат да понесат при достъпа до съответния линк, или във връзка с информацията, съдържанието, стоките или услугите, предлагани им от тези сайтове.

 

8. Промени в тези условия

 

YTMP3.com има правото да променя или да заменя по всяко време съдържанието на правилата и условията за ползване, с или без предизвестие за потребителя. Новите условия влизат в сила от момента на публикуване на сайта и нямат обратно действие.

 

Всяка промяна, без значение колко съществена е тя, както и смяната на правила и условия, е изцяло по преценка на Mandarine International SA.

 

Моля, проверявайте и препрочитайте редовно тези правила, като се има предвид фактът, че всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на сайта. Използването на сайта и след публикуването на тези промени ще се счита за тяхното мълчаливо приемане.

 

9. Приложимо законодателство

 

С посещението на сайта, потребителят се съгласява, че всички съдебни дела са под юрисдикцията и компетентността на общите съдилища от Букурещ, Румъния.

Приложимото право е румънското, както и международните разпоредби в областта на авторското право, интелектуалната собственост и електронната търговия (европейските директиви относно авторските права и електронната търговия, договорите на СОИС и всички други приложими договори, конвенции и актове, към които Румъния се е присъединила).

 

Някои от тези разпоредби могат да бъдат несъвместими с вашето национално законодателство, затова ние любезно ви съветваме да се информирате за разпоредбите във вашите страни.

 

10. Оплаквания/Поддръжка

 

За всякакви въпроси, съмнения, жалби, предложения за сайта или услугите, предлагани от YTMP3.com, моля, свържете се с нас на имейл адрес: [email protected]

 

Последна актуализация: 16. 12. 2016