Vilkår og betingelser YTMP3.com

 

1. om YTMP3.com

 

YTMP3.com er en hjemmeside ejet af MANDARINE INTERNATIONAL S.A., med hovedkvarter i Bukarest, 28-30 Academiei Street, 8th floor, 1st -distriktet, Bukarest, Rumænien, registreret i Registry of Trade under nummer J40/8533/2016, CUI 36225888, samfundet, der ejer og administrerer YTMP3. com.

 

YTMP3.com stiller en gratis konverter, til rådighed, som giver mulighed for at omdanne filer fra et video format til en MP3 fil, i de udtrykkelige betingelser, der er angivet i afsnittet af vilkår og betingelser.

 

Tag i betragtning at bruge YTMP3.com indebærer den betingelsesløse godkendelse af nuværende vilkår og betingelser og ubetingede overholdelse af brugeren til de nuværende betingelser, anbefaler vi dig at have tid nok til at omhyggeligt læse de nuværende vilkår og betingelser. Vi anbefaler også at få adgang til og genlæse den opdaterede version af nærværende vilkår og betingelser for YTMP3.com

 

Disse betingelser bliver anvendt uanset hvilken enhed du bruger til at få adgang til YTMP3 hjemmeside (herunder stationære, bærbare eller mobile web-browser, digital-tv, mobiltelefoner, bilers personlige computere, bærbare digitale enheder og enhver anden mobilenhed eller som er anerkendt teknologi og enheder der vil blive udviklet i fremtiden).

 

YTMP3.com tager ikke nogen af de filer, der er beregnet til konverteren. Den webadresse, som du uploader vil kun blive holdt på i den tid det tager at overføre filen, eller når det er nødvendigt, ville filen blive holdt på i den tid, der kræves af visse statistiske procedurer til at optimere vores tjenester.

 

2. Definitioner

 

"YTMP3.com indhold": omfatter, uden at være begrænset af, alt tekst, grafik, layout, logoer, billeder, lyd-materiale, film eller andre bevægelses billeder, artikler, som endten permanent eller midlertidigt vises på hjemmesiden, oplysninger om produktet og/eller softwaren, offentliggjorte eller tilgængelige på nogen måder for brugeren på hjemmesiden, samt de produkter, der leveres via hjemmesiden.

 

"Mærkervare, tegninger": de er kommercielle mærkevare, logoer og tjeneste mærker (uanset om de er registreret eller ej), der vises på hjemmesiden.

 

"Ophavsret": retten til at blive anerkendt som den eneste forfatter af arbejdet, med de moralske og emnespecifikke karakteristikker anført af loven 8/1996 vedrørende forfatterrettigheder og de tilknyttede rettigheder samt de anførte af den internationale konventioner, som Rumænien har overholdt.

 

"Konverter": en software, der kan bruges til at konvertere lydfiler fra et format til et andet (f.eks. fra FLAC til MP3). Den vælger ofte kodning parametre for hvert af output-filformateren for at opnå en kvalitetslyd.

 

3. Generelle betingelser for at bruge hjemmesiden

 

YTMP3.com sætter til rådighed og giver dig tilladelse til at bruge produkter/ydelser der tilbydes via hjemmesiden men kun ved at respektere de nuværende betingelser. Adgang og brugen af hjemmesiden YTMP3.com foregår under myndighederne af de nuværende regler og er betinget af at de bliver accepteret og respekteret. Reglerne er anvendt for alle personer der har adgang eller bruger hjemmesiden.

 

For at kunne bruge tjenesterne fra hjemmesiden, rettigheder og handleevne til at overholde reglerne fra YTMP3.com ellers skal du have dine forældre, eller vejleders samtykke, for at tilgå denne hjemmeside, under deres tilsyn og myndighed.

 

Ved adgang og brug af YTMP3.com hjemmesiden, giver du total og betingelsesløs godkendelse, og fuldt ud uden undtagelse respekterer alle de regler, der er anført i YTMP3.coms vilkår og betingelser. Hvis du delvist eller fuldt ud ikke acceptere bestemmelserne af YTMP3.coms vilkår og betingelser eller er du tilgået hjemmesiden ved en fejltagelse, uden at acceptere de nuværende vilkår og betingelser fra YTMP3.com eller hvis du ikke har fuld kapacitet over at forstå eller acceptere vilkårene og betingelserne for at bruge YTMP3.com, bedes du straks forlade denne hjemmeside og ikke bruge YTMP3.coms produkter.

 

Besøgende har gratis og ubegrænset adgang til hjemmesiden og har tilladelse til at bruge hjemmesiden og fil konverterings metoden, ifølge bestemmelserne fra YTMP3.coms vilkår og betingelser, og kun ved at respektere de juridiske relaterede dispositioner, og de internationale konventioner, som kun er til personlig og ikke-kommercielle formål, uden at krænke rettighederne fra de tredjeparters legitime interesser.

 

YTMP3.com er "givet sådan" kun til personlig brug og kan ikke bruges, kopieres, deles, overført, offentliggjort, bogført, solgt, udskænket eller udnyttes på andre måder end anført i de nuværende betingelser eller til andre formål, uden en forudgående skriftlig aftale med YTMP3. com. YTMP3.coms konverter (siden for webmestre) kan bruges af andre hjemmesider, som direkte vil bruge dette gratis online-værktøj.

Din adgang til YTMP3.com kan blive begrænses eller suspenderet med det samme, uden nogen tidligere anmeldelse, uden at vi er tvunget til på nogen måde at retfærdiggøre beslutning, hvis nogle af bestemmelserne i den nuværende vilkår og betingelser krænkes.

 

Da dette er en gratis service, kan ejeren og administratoren af hjemmesiden YTMP3.com beslutte, uden nogen former for formalitet eller foreløbige procedure, uden nogen meddelelser eller ensidigt, umotiverede, betingelsesløse formål, vælge at suspendere eller afbrydelse af YTMP3.coms tjenester. Han kan også ensidigt, umotiverede og efter egen sigt nægte adgang til brugere på siden YTMP3.com og/eller brug af konverteren.

 

Det er forbudt at forstyrre anvendelsen og udnyttelse af hjemmesiden af tredjeparter, fremsendelse af computervirus eller andre elementer, der ville skade hjemmesiden. Lanceringen eller brug af et enhver computersystem er forbudt, herunder ikke begrænset til, "robotter", "spiders" og "offline læsere" eller ethvert system, der har adgang til hjemmesiden på hvilken som helst måde, som kan overføre mængder af meddelelser hurtigere end et menneske kan, eller ved hjælp af en konventionel hjemmeside. At indsamle oplysninger eller personlige identifikationsdata fra YTMP3.coms hjemmeside er forbudt, og brug af kommunikationssystemer, som tilbydes fra hjemmesiden (når det er tilfældet) til kommercielle formål bliver også forbudt.

 

Ved brug af hjemmesiden, er du forpligtet til ikke at omgå, deaktivere eller på nogen måder blande dig i hjemmesidens sikkerhedssystemer, eller med systemer der forhindre eller begrænse brug af kopiering af ethvert indhold fra hjemmesiden eller der pålægger begrænsning i at benytte hjemmesiden.

 

4. Respekter loven om, tredjeparts rettigheder og immaterielle ejendomme

 

YTMP3.com sætter til brugernes rådighed en konverter, der kan bruges af personen, på eget ansvar, som på ingen måde er beskadiget for tredjepartsrettigheder. Konverteren kan anvendes til konvertering af filer med video-format, der indeholder data, som brugeren har den juridiske ret til at bruge, og hvis downloading, konvertering ikke har nogen juridisk begrænsning (f.eks at downloade eller konvertere en af brugerens egne videoer, downloade eller konvertere en videofil, når denne ret er sendt af forfatteren vil man downloade eller konvertere en videofil ifølge undtagelserne anført af kunst 33 fra loven 8/1996 vedrørende ophavsrettighederne tilknyttet til at downloade eller konvertere en videofil til lyd med uddannelsesmæssige formål, inden for grænserne og ved at respektere de juridiske betingelser,og andre udtrykkelige situationer anført i loven). Filerne hentet igennem konverteringen kan kun bruges til personlige formål og må under ingen omstændigheder blive brugt til kommercielle formål, og brugeren har ikke ret til at offentliggøre indholdet af de konverterede mp3 filer.

 

YTMP3.com tillader ikke at lave ulovlige aktiviteter igennem hjemmesiden, herunder er de aktiviteter, der krænker de intellektuelle ejendomsrettigheder. Du har ikke ret at bruge YTMP3.com til at konvertere filer, der indeholder ulovlige data, der var hentet ved at bryde loven, der overtræder fortrolighedsaftaler eller forfatterrettigheder af andre personer. Enhver overtrædelse af denne betingelse holder dig udelukkende ansvarlig i forhold til loven.

 

Du bedes venligst sørge for, at når du uploader eller tager nogen filer eller materialer fra hjemmesiden (til at bruge konverteren eller i ethvert andet formål) at du ikke krænker den intellektuelle ejendomsret eller andre rettigheder som tilhøre tredjeparter. Hvis de materialer uploadet på YTMP3.com hjemmeside (til brug af konverteren eller andre formål) som er blevet taget fra andre hjemmesider, adlyder og accepterer du politikkerne som tilhører de respektive hjemmesiders ejerskab, og brugen af data samt de respektive materialer. Vi beder dig læse og overholde vilkårene og betingelser samt alle andre dokumenter, der står indenfor bruger betingelserne på de respektive hjemmesider, ellers, er du i risiko for at overtræde ejerskab og betingelserne i forhold til de respektive materialer og du kan sanktioneres. De juridiske betingelser, hvor dataene og indholdet taget fra andre hjemmesider kan bruges kan variere alt efter de effektive love i brugerens land eller de love, der gælder for indehaveren af den kilde hjemmesiden benytter. Du er forpligtet til at blive informeret om disse lovkrav og respektere dem.

 

Brugeren har fuldt ansvar for alle handlinger knyttet til de hentede dataer fra tredjepartshjemmesider og som er uploadet til YTMP3. com. Hver gang ophavsretten til det overførte indhold, tilhøres tredjeparter, skal betingelserne for det respektive arbejde anvendes og udnyttes, og være aftalt med rettigheds ejeren af det downloadet/uploadet indhold. Brugeren bærer ansvar for lovligheden ved brugen af YTMP3. com. YTMP3.com tilbyder kun den tekniske platform, som udelukkende er et teknisk produkt inden for informatik. YTMP3.com har intet ansvar for brugeren eller nogen former for tredjepart med hensyn til lovligheden ved brug af data som overført igennem konvertering eller måden bruger det konverterede data.

 

Ved brug af YTMP3.coms konverter, uden at respektere de love som træder i kræft, specielt dem med hensyn på intellektuel ejendomsret, kan føre til at få din adgang til YTMP3.com fjernet, og du ville blive blokeret fra vores hjemmeside uden en forudgående anmeldelse, hvis vi ser at sådanne aktiviteter finder sted.

 

YTMP3.coms hjemmeside og dens fulde indhold som, programmer, mærker, logoer, grafik, tekster, lyd- eller videofiler, fotografier, tegninger, software, databaser, samt alle andre ting der er lagt op på hjemmesiden, er beskyttet af loven om ophavsret og er ejet af Mandarine International S.A. eller deres partnere.

 

Hjemmesiden og dens indhold er beskyttet af den rumænske lovgivning om ophavsret, såvel som den gældende internationale lovgivning om ophavsret. Brugen af YTMP3.coms logoer og af andre mærker fra Mandarine International S.A. eller foreninger med navnet YTMP3.com eller Mandarine International S.A. er forbudt at bruge uden at have fået en skriftlige tilladelse fra os.

 

Uautoriseret kopiering og interventioner, transformationer eller ændringer af edb-programmet, som er bundet til hjemmesiden er forbudt uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten af programmet.

 

Hvis du synes at din ophavsret er krænket ved at bruge hjemmesiden YTMP3.com forkert, opfordre vi dig til at sende os en meddelelse, hvor du viser den rettighed, som er blevet krænket, med de nøjagtige datoer med den ulovlige anvendelse og bevis på, at rettighederne er blevet overtrådt. Meddelelsen skal indeholde data, der tillader identifikation af det kopierede arbejde, hjemmesiden eller linket fra der hvor du hævder, at det er sket, via korte men overbevisende dokumentationer for, at støtte, at du er indehaveren af ophavsretten over det stykke arbejde eller bevis for, at du handler i navnet på rettighedshaveren, samt en erklæring på dit ansvar, hvor du påtager dig risikoen for at holde de gebyrer, der pålægges bør du ikke optræde rettelig. Meddelelserne skal sendes til [email protected]

 

Hvis vi modtager en meddelese fra ovenstående sag, vil administratoren og/eller indehaveren af YTMP3.com indgive en formular for at identificere brugeren, som har gjort forkert brug af produktet og således krænket de påståede rettigheder og ville forsøge at blokere denne brugers adgang til YTMP3.com.

 

5. Limiting responsibility

 

Ved at tilgå YTMP3.com, godkender du, at brug af hjemmesiden sker på egen konto, hvor kun du er ansvarlig for overholdelse af lovene, tredjeparters rettigheder og de betingelser, hvorpå det nuværende produkt som er stillet til rådighed.

 

YTMP3.com kan ikke holdes ansvarlig for brugernes adfærd og vil ikke blive holdt ansvarlig for fordomme som skyldes til tredjeparter, YTMP3.com er sat til brugernes rådighed udelukkende som et teknisk produkt der er ledsaget af bruge betingelser, og ved at blive respekteret, forsikrers lydigheden til loven og er respektable for de juridiske rettigheder og personernes interesser.

 

YTMP3.coms, ejere/administratore, og alle juridiske personer og tilknyttede enheder, partner samfund som tilhører den samme gruppe, kontrakt partnere, medarbejdere og andre agenter af Mandarine International S.A. som er involveret i at lave nogen af de tjenester, der tilbydes på hjemmesiden, oprettelse og udgivelse af materialet, ikke ansvarlige for direkte eller indirekte skader, af nogen form, som ville ske ved at få adgang til hjemmesiden eller forbundet med brugen af denne hjemmeside og dens indhold, ikke engang i situationen, hvor det tidligere er blevet anmeldt som mulighed for at sådan et tab kan forekomme. Derudover kan deres ansvar ikke udvides til brug af dårlige hensigter, i strid med loven eller manglende overholdelse af de pålagte betingelser, af brugerne af YTMP3. com.

 

YTMP3.com tager ikke nogen risiko for skader der kan ske brugerne ved at få adgang til hjemmesiden, som inkludere potentielle computerviruser eller andre skadelige elementer, der forårsager skader på computeren eller andre elektroniske enheder der ejes af brugeren eller besøgende, af hjemmesiden igennem samme netværk, der er er tilgået eller for andre tab af data. Adgang til og brug af YTMP3.com sker på brugerens eksklusive ansvar.

 

YTMP3.com er ikke ansvarlig for at ændre, suspendere eller afbryde de tjenester, der er tilgængelige via hjemmesiden.

For afsnittene skrevet på hjemmesiden, der kan indeholde læsernes meninger, hører ansvaret for det indhold af disse udtalelser fuldt ud til deres forfattere. YTMP3.com har ret til ikke at offentliggøre disse udtalelser, der modsiger vilkår og betingelser for brug eller som på nogen måde kan skade billedet af YTMP3.coms indehavere, partnere eller tredjeparter.

 

YTMP3.com kan ikke garantere på nogen måde, at de tjenester, de giver ville forblive uafbrudte, leveret til tiden, eller være uden fejl. Det offentliggjorte materiale er rent informativ og kan ikke erstattes i sagerne gældende udtalelser af en specialist.

 

YTMP3.com fralægger sig ethvert ansvar vedrørende den nøjagtige garanti af indholdet, der leveres af tredjeparter.

 

Alt det uddannelsesmæssige, sociale, informative og multimedia mæssige indhold som åbnes af brugeren via YTMP3.com er hosted og leveret af eksterne hjemmesider, hvis indhold er tilgængeligt offentligheden. Disse hjemmesider og deres operatører er ansvarlige for det indhold de ligger ud, forudsat og YTMP3.com vil kke opretholde nogen former for forhold til tredjepartshjemmesider og vil derfor ikke være ansvarlig for indholdet, eller styre det.

 

6. Databeskyttelse og fortrolighed. Opbevaring af oplysninger. At opererer personoplysninger.

 

Vores hjemmeside kan normalt bruges uden at skulle indsætte personlige data. Når personoplysninger (såsom navn, e-mail-adresse eller adresse) er indsamlet, gemt og brugt af vores sider, vil det altid ske ved at respektere de juridiske dispositioner anført af loven 677/2001 for at beskytte personer, med hensyn til brug af dataen af personlige informationer og den frie cirkulation af disse data.

 

YTMP3.com gemmer alle de dataer, du sender til os når du registrerer dig for at bruge vores online services, eller for at bruge vores klient assistance service eller tekniske støtte, og det øjeblik, hvor du skal udfylde en form, der kræver dit navn og e-mail adresse. Disse oplysninger vil blive gemt i vores database.

 

Denne hjemmeside bruger sine egne cookies samt tredjeparts-cookies, for bedre at forstå dine behov og forbedre produkter og tjenester samt at forbedre de besøgende med en langt bedre surfe oplevelse og tjenester, der er tilpasset individuelle interesser. Dine personlige data kan bruges til at blive tilpasse YTMP3.coms tjenester så meget som muligt, samt i markedsføring.

 

Cookies af tredjeparter, der er stødt på denne hjemmeside kan komme fra følgende enheder: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense osv., samt fra modtagere af reklame-tjenester der leveres af vores samfund på et bestemt tidspunkt via hjemmesiden. Du kan konsultere den fulde liste af cookies fra tredjepart i den offentliggjorte liste i sektionen "Cookie politik". YTMP3.com har ikke adgang til disse cookies, og kan ikke kontrolere dem.

 

YTMP3.com vil være i stand til at overføre de indsamlede data til partnerhjemmesider, hjemmesider, der tilhører samme gruppe eller særligt foretrukne partnere.

YTMP3.com ville også kunne bruge dine data til at kontakte dig, vil gemme og ændre data med personlige informationer for at sende dig informationer om nye tilbud, kampagner, reklame og direkte marketingmeddelelser. Hvis du ikke ønsker at blive kontaktet mere eller hvis du har brug for en ændring af alle oplysninger, vi giver, kan du direkte bede om dette på e-mail-adressen: [email protected]

 

Enhver anden form for kommunikation og materialer, du sender på denne hjemmeside, såsom spørgsmål, kommentarer, forslag og andre ligeså beskeder vil blive betragtet som ikke-fortrolige og vil ikke blive udsat for nogen form for beskyttelse. YTMP3.com tager ikke noget ansvar for de situationer, hvor brugeren offentliggøre personlige data, af hans eget initiativ, i en offentlige meddelelse, på hjemmesiden YTMP3.com.

 

7. Links til andre sider (kunst 15 lov 365/2002)

 

Det er forbudt at oprette links til andre hjemmesider med denne hjemmeside eller en anden vej rundt, uden at forudgå en skriftlig aftale.

 

YTMP3.com hjemmesiden indeholder links til tredjepartshjemmesider og andre tjenester, som ikke er ejet eller kontrolleret af YTMP3.com -administratorer. At bruge og tilgå disse links er et valg taget af brugerne, og når disse links er tilgået, godkender brugerne til politikken der tilhøre den respektive hjemmeside. Vi anbefaler dig at læse de vilkår og fortroligheder, der tilhøres af alle tredjepartshjemmesider, før du bruger dem eller sender personlige oplysninger eller andre oplysninger på eller gennem disse hjemmesider.

 

YTMP3.com kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for tilgængeligheden af disse sider, deres indhold, deres mulige ophavsretlige krænkelser, den sandhed, som disse sider kræver, den sikkerhed, de har, vedrørende indehold af computervirus eller andre skadelige elementer som kan forårsage skader til computeren eller til andre elektroniske enheder, netværk, hvorfra du tilgår hjemmesiden eller andre datatab.

 

Ligeledes så holdes YTMP3.com ikke ansvarlig for typen af produkter eller andre materialer, som disse hjemmesider giver, for de kommercielle aktiviteter, som de respektive sider bruger eller for nogen skade eller tab, brugerne kan opleve ved at tilgå de respektive links eller med hensyn til oplysninger, indhold, og tjenesteydelser der er stillet til deres rådighed af de respektive hjemmesider.

 

8. Ændringer af disse vilkår

 

YTMP3.com har ret til, når som helst at ændre eller erstatte indholdet af vilkår og betingelser ved brug, med eller uden en forudgående anmeldelse af brugeren. De nye betingelser bliver gældende på det tidspunkt de blev offentliggjort på hjemmesiden og har ikke tilbagevirkende kræft.

 

Enhver ændring, uanset hvor betydelig, samt erstatningen af de vilkår og betingelser, er fuldt ud på foranledning af Mandarine International S.A.

 

Kontroller og genlæs disse betingelser regelmæssigt, og hav i tankerne, at eventuelle ændringer vil blive anvendt lige efter udstationeringen på hjemmesiden. Brug af hjemmesiden efter at disse ændringer er blevet bogført vil anses for en tavs godkendelse af ændringerne.

 

9. Den gældende lov

 

Ved at besøge hjemmesiden, accepterer brugeren, at eventuelle retsager er jurisdiktionskriterium kompetence af den fælles domstol fra Bukarest, Rumænien.

Den gældende lov er den rumænske lovgivning samt de internationale bestemmelser om ophavsret, immaterialret og elektronisk handel (europæiske direktiver vedrørende ophavsret og elektronisk handel, WIPO-traktaterne, og alle andre gældende traktater, konventioner og handlinger, som Rumænien har tiltrådt i eller har tiltrådt).

 

Nogle af disse bestemmelser er nødvendigvis ikke kompatibel med din nationale lovgivning, og vi råder dig derfor til at blive informeret om dit lands forordninger.

 

10. Klager/Support

 

Med hensyn til spørgsmål, tvivl, klager, forslag til hjemmesiden eller tjenesten der udbydes af YTMP3.com, bedes du kontakte os på e-mail adresse: [email protected]

 

Seneste opdatering: 16. 12. 2016