Όροι και συμφωνίες YTMP3.com

 

1. Για το YTMP3.com

 

Το YTMP3.com είναι ένας διαδικτυακός τόπος ιδιοκτησία της εταιρείας MANDARINE INTERNATIONAL S.A., με έδρα στο Βουκουρέστι, 28-30 Academiei Street, 8th floor, 1st District, Ρουμανία, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο με αριθ. J40/8533/2016, ΑΦΜ 36225888, εταιρεία που κατέχει και διαχειρίζεται το YTMP3.com.

 

Το YTMP3.com διαθέτει δωρεάν στους χρήστες του ένα μετατροπέα που δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε αρχεία από οπτικό μορφότυπο σε αρχεία MP3, με τους ρητούς όρους που αναφέρονται σε αυτό το τμήμα Όροι και Συμφωνίες.

 

Εφόσον η χρήση του YTMP3.com συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και συμφωνιών και την ανεπιφύλακτη τήρηση από το χρήστη των παρόντων όρων, συνιστούμε να αφιερώσετε αρκετό χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Συμφωνίες. Επίσης συνιστούμε να επισκεφτείτε και να διαβάζεται τακτικά την ενημερωμένη έκδοση των παρόντων Όρων και Συμφωνιών του YTMP3.com.

 

Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο YTMP3 (που συμπεριλαμβάνει desktop Η/Υ, φορητό Η/Υ ή κινητό web browser, ψηφιακή τηλεόραση, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές αυτοκινήτων, φορητές ψηφιακές συσκευές και κάθε άλλη κινητή συσκευή ή σημερινή ή μελλοντική τεχνολογία).

 

Το YTMP3.com δε φιλοξενεί κανένα από τα αρχεία που προορίζονται για τον Μετατροπέα. Η σύνδεση URL που ανεβάζετε θα διατηρηθεί μόνο για το χρόνο που απαιτείται για τη μετατροπή του αρχείου ή, όταν χρειαστεί, το αρχείο θα διατηρηθεί για το χρόνο που απαιτείται για κάποιες στατιστικές διαδικασίες για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.

 

2. Ορισμοί

 

„Περιεχόμενο YTMP3.com”: συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κάθε κείμενο, γραφικό, διάταξη, λογότυπο, εικόνα, ηχητικό υλικό, ταινίες ή άλλες κινητές εικόνες, άρθρα που εμφανίζονται μόνιμα ή προσωρινά στο διαδικτυακό τόπο, λεπτομέρειες για το προϊόν ή και το λογισμικό, που δημοσιεύονται ή είναι διαθέσιμα με οποιοδήποτε τρόπο για τον Χρήστη στο διαδικτυακό τόπο, καθώς και τα προϊόντα που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου

 

„Σήματα, σχέδια”: είναι εμπορικά σήματα, λογότυπα και σήματα υπηρεσιών (ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραμμένα ή όχι) που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο.

 

„Copyright”: το δικαίωμα να αναγνωριστεί ως μοναδικό συγγραφέα του έργου, έχοντας τα ηθικά και περιουσιακά χαρακτηριστικά του Ν. 8/1996 περί συγγραφικών δικαιωμάτων και σχετικών δικαιωμάτων, καθώς και αυτά που αναφέρονται από τις διεθνείς συμβάσεις στις οποίες συμβάλλεται η Ρουμανία.

 

„Μετατροπέας”: ένα λογισμικό που έχει την ικανότητα να μετατρέπει ηχητικά αρχεία από ένα μορφότυπο σε άλλο (όπως π.χ. από FLAC σε MP3). Συχνά επιλέγει παραμέτρους κωδικοποίησης για κάθε μορφότυπο εξόδου για να παρέχει ήχο ποιότητας.

 

3. Γενικοί όροι για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου

 

Το YTMP3.com σας διαθέτει και σας παρέχει την άδεια να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα/τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο διαδικτυακό τόπο μόνο με την αυστηρή τήρηση των παρόντων όρων. Η πρόσβαση και χρήση του διαδικτυακού τόπου YTMP3.com γίνεται υπό τους παρόντες κανόνες και προϋποθέτει την αποδοχή και τήρησή τους. Οι κανόνες χρήσης εφαρμόζονται για κάθε πρόσωπο που έχει πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο.

 

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται από το διαδικτυακό τόπο, πρέπει να έχετε τη νόμιμη ικανότητα να συνομολογήσετε τους όρους του YTMP3.com ή να έχετε τη συναίνεση των γονιών ή κηδεμόνα για να περιηγηθείτε στο διαδικτυακό τόπο αυτό και να το κάνετε υπό την επιτήρηση και την επιμέλειά τους.

 

Με την πρόσβαση και χρήση του διαδικτυακού τόπου YTMP3.com, δίνεται μια πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή να τηρείτε πλήρως και ανεξαιρέτως τους κανόνες που αναφέρονται στους Όρους και Συμφωνίες YTMP3.com. Αν δεν αποδεχθείτε μερικά ή ολικά τους Όρους και Συμφωνίες YTMP3.com ή αν είχατε πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο κατά λάθος χωρίς την πρόθεση να αποδεχθείτε τους παρόντες Όρους και Συμφωνίες του YTMP3.com ή δεν έχετε την ικανότητα να καταλάβετε ή να αποδεχθείτε τους Όρους και Συμφωνίες χρήσης του YTMP3.com, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε αμέσως αυτό το διαδικτυακό τόπο και να μη χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα YTMP3.com.

 

Οι επισκέπτες έχουν ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο και έχουν άδεια να χρησιμοποιήσουν το διαδικτυακό τόπο και το αρχείο εξόδου από τη μετατροπή σύμφωνα με τους Όρους και Συμφωνίες YTMP3.com και μόνο με τήρηση των διατάξεων του νόμου, των διεθνών συμβάσεων, αποκλειστικά για προσωπικό και μη εμπορικό σκοπό, χωρίς να παραβιάσουν τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα τρίτων.

 

Το YTMP3.com παρέχεται „ως έχει” αποκλειστικά για προσωπική χρήση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, διανεμηθεί, μεταβιβαστεί, δημοσιευτεί, αναρτηθεί, πωληθεί, εκχωρηθεί ή εκμεταλλευτεί με άλλον τρόπο από αυτόν που ορίζεται στους παρόντες όρους ή για άλλο σκοπό χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του YTMP3.com. Ο μετατροπέας YTMP3.com (σελίδα για webmasters) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλες ιστοσελίδες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν άμεσα αυτό το δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο.

Η πρόσβαση σας στο YTMP3.com μπορεί να περιοριστεί ή ανασταλεί αμέσως χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να έχουμε την υποχρέωση να δικαιολογήσουμε την απόφαση με οποιονδήποτε τρόπο, αν παραβιαστεί οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Συμφωνιών.

 

Επειδή αυτή είναι μια δωρεάν υπηρεσία, ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου YTMP3.com μπορεί να αποφασίσει, χωρίς καμία διατύπωση ή προηγούμενη διαδικασία, μονόπλευρα, χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς δικαιολογία και κατά την απόλυτη κρίση του να αναστείλει ή να διακόψει τις υπηρεσίες YTMP3.com. Μπορεί επίσης μονόπλευρα, χωρίς δικαιολογία και κατά την απόλυτη κρίση του να αρνηθεί πρόσβαση σε οποιονδήποτε χρήστη στην ιστοσελίδα YTMP3.com ή και τη χρήση του μετατροπέα.

 

Απαγορεύεται να διαταράσσεται η χρήση και εκμετάλλευση του διαδικτυακού τόπου από τρίτους, η μετάδοση ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων στοιχείων που επηρεάζουν την καλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου. Η χρήση οποιουδήποτε υπολογιστικού συστήματος απαγορεύεται, όπως μεταξύ άλλων „robots”, „spiders” και „offline readers” ή οποιοδήποτε σύστημα που έχει πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο με τέτοιο τρόπο που θα μπορούσε να μεταδώσει σε ένα διάστημα περισσότερα μηνύματα αιτήματος από θα μπορούσε εύλογα ένας άνθρωπος με χρήση συμβατικού browser, την ίδια περίοδο. Η συλλογή πληροφοριών ή προσωπικών δεδομένων από το διαδικτυακό τόπο YTMP3.com απαγορεύεται, και η χρήση συστημάτων επικοινωνία που προσφέρονται στο διαδικτυακό τόπο (όταν είναι η περίπτωση) για εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται επίσης.

 

Χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό τόπο, έχετε την υποχρέωση να μην αποφύγετε, απενεργοποιήσετε ή επηρεάσετε με οποιονδήποτε τρόπο τα συστήματα ασφάλειας του διαδικτυακού τόπου ή τα συστήματα που εμποδίζουν ή περιορίζουν την αντιγραφή οποιουδήποτε στοιχείου περιεχόμενου από το διαδικτυακό τόπο ή θέτουν περιορισμούς στη χρήση του διαδικτυακού τόπου.

 

4. Τήρηση του νόμου, των δικαιωμάτων τρίτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Το YTMP3.com διαθέτει στους χρήστες Μετατροπέα που θα χρησιμοποιηθεί με ατομική και αποκλειστική ευθύνη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προσβάλλονται δικαιώματα τρίτων. Ο Μετατροπέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για μετατροπή αρχείων βίντεο μορφότυπου που περιέχουν δεδομένα που ο χρήστης έχει το νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και για το κατέβασμα, τη μετατροπή και την χρήση των οποίων δεν υπάρχουν νόμιμοι περιορισμοί (για παράδειγμα, κατέβασμα ή μετατροπή ενός από τα βίντεος του ίδιου του χρήστη, κατέβασμα ή μετατροπή βίντεο αρχείου όταν το δικαίωμα αυτό έχει δοθεί από τον κάτοχο, κατέβασμα ή μετατροπή βίντεο αρχείου σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 33 του Νόμου 8/1996 περί του copyright και των σχετικών δικαιωμάτων, κατέβασμα ή μετατροπή βίντεο αρχείου σε ηχητικό αρχείο για εκπαιδευτικό σκοπό, μέσα στα όρια και με τήρηση των νόμιμων ρυθμίσεων ή σε άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά από το νόμο). Τα αρχεία που προκύπτουν από τη μετατροπή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς. Ο χρήστης δε θα έχει το δικαίωμα να αναρτήσει δημόσια σε καμία περίπτωση και με κανέναν τρόπο το περιεχόμενο του αρχείου mp3 που προκύπτει.

 

Το YTMP3.com δεν επιτρέπει να διεξάγονται παράνομες δραστηριότητες μέσω του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν έχετε το δικαίωμα να μετατρέψετε χρησιμοποιώντας το YTMP3.com αρχεία που περιέχουν παράνομα δεδομένα, που λήφθηκαν με τρόπους που παραβιάζουν το νόμο, που παραβιάζουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας ή πνευματικά δικαιώματα άλλων. Για κάθε παραβίαση του όρου αυτού θα ευθύνεστε αποκλειστικά από νόμιμη άποψη.

 

Παρακαλούμε να σιγουρευτείτε ότι όταν πάρετε και ανεβάσετε με οποιονδήποτε τρόπο αρχεία ή υλικά στο διαδικτυακό τόπο (για χρήση στο Μετατροπέα ή για άλλο σκοπό) δεν παραβιάζετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Όταν τα υλικά που ανεβάζετε στο διαδικτυακό τόπο YTMP3.com (για χρήση στο Μετατροπέα ή για άλλο σκοπό) έχουν ληφθεί από άλλους διαδικτυακούς τόπους, θα πρέπει να συμμορφωθείτε και να αποδεχτείτε τις πολιτικές του εν λόγω διαδικτυακού τόπου σχετικά με την ιδιοκτησία και χρήση των δεδομένων και των σχετικών υλικών. Παρακαλούμε να διαβάσετε και να τηρείτε τους όρους και τις συμφωνίες και κάθε άλλο έγγραφο που κανονίζει τους όρους χρήσης των σχετικών διαδικτυακών τόπων, διαφορετικά διακινδυνεύετε να παραβιάσετε την ιδιοκτησία και τους όρους χρήσης των δεδομένων και υλικών και ενδεχομένως να τιμωρηθείτε. Οι νόμιμες συνθήκες στις οποίες τα δεδομένα και το περιεχόμενο που λαμβάνεται από άλλους διαδικτυακούς τόπους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικίλλει ανάλογα με τους νόμους της χώρας του χρήστη ή τους νόμους που εφαρμόζονται για τον κάτοχο του διαδικτυακού τόπου πηγής. Έχετε την υποχρέωση να πληροφορηθείτε για αυτές τις ρυθμίσεις και να τις τηρήσετε.

 

Ο χρήστης φέρει την πλήρη ευθύνη για όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με τα δεδομένα που κατέβασε από διαδικτυακούς τόπους τρίτων και ανέβασε στο YTMP3.com. Κάθε φορά που η πνευματική ιδιοκτησία περιεχόμενου που ανέβασε και θα μετατραπεί ανήκει σε τρίτο, οι προϋποθέσεις για τη χρήση και εκμετάλλευση του έργου πρέπει να συμφωνηθούν με τον κάτοχο του έργου για το περιεχόμενο που κατεβάζει/ανεβάζει. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τη νομιμότητα χρήσης του YTMP3.com. Το YTMP3.com προσφέρει μόνο την τεχνική πλατφόρμα και ενεργεί μόνο ως προμηθευτή τεχνικού προϊόντος στο χώρο της πληροφορικής. YTMP3.com δεν έχει καμία ευθύνη προς τον χρήστη ή προς οποιονδήποτε τρίτο για τη νομιμότητα των δεδομένων που δίνονται για μετατροπή ή τον τρόπο χρήσης των δεδομένων που μετατράπηκαν.

 

Η χρήση του μετατροπέα YTMP3.com χωρίς την τήρηση των νόμων σε ισχύ, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία, μπορεί να οδηγήσει στην απαγόρευση πρόσβασής σας στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου YTMP3.com, και στη συνέχεια στον αποκλεισμό σας από το διαδικτυακό τόπο μας χωρίς προειδοποίηση αν πληροφορηθούμε για άλλες τέτοιες πρακτικές.

 

Ο διαδικτυακός τόπος YTMP3.com και το πλήρες περιεχόμενό του, τα προγράμματα, τα σήματα, λογότυπα, γραφικά, κείμενα, ηχητικά ή οπτικά αρχεία, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, το λογισμικό και οι βάσεις δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο υλικό που αναρτιέται στο διαδικτυακό τόπο, είναι προστατευμένα από το νόμο πνευματικής ιδιοκτησίας και είναι ιδιοκτησία της Mandarine International S.A. ή των συνεργατών της.

 

Ο διαδικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του προστατεύονται από τη Ρουμανική νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και την ισχύουσα διεθνή νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση του λογότυπου YTMP3.com και άλλων σημάτων της Mandarine International S.A. ή σε σχέση με το όνομα YTMP3.com ή Mandarine International S.A. απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας.

 

Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή και κάθε επέμβαση, μετατροπή ή τροποποίηση του προγράμματος που αποτελεί τη βάση του διαδικτυακού τόπου απαγορεύεται χωρίς την άδεια του κάτοχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για το πρόγραμμα.

 

Αν θεωρείτε ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας έχουν παραβιαστεί με ακατάλληλη χρήση του διαδικτυακού τόπου YTMP3.com παρακαλούμε να μας στείλετε μια ειδοποίηση στην οποία αναφέρετε την παραβίαση δικαιωμάτων, με ακριβή στοιχεία της παράνομης χρήσης και απόδειξη ότι η παραβίαση αφορά τα δικαιώματά σας. Η ειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει δεδομένα που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του έργου που αντιγράφηκε, του διαδικτυακού τόπου ή της σύνδεσης απ’ όπου ισχυρίζεστε ότι λήφθηκε, σύντομα αλλά πειστικά αποδεικτικά στοιχεία ότι είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων, καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση με την οποία αναλαμβάνετε την ευθύνη σε περίπτωση που δεν ενεργείτε έννομα. Οι ειδοποιήσεις θα απευθυνθούν στη διεύθυνση [email protected]

 

Αν λάβουμε μια τέτοια ειδοποίηση, ο διαχειριστής ή και κάτοχος του YTMP3.com θα υποβάλλει μια φόρμα για την εύρεση του χρήστη που χρησιμοποίησε ακατάλληλα το προϊόν, παραβιάζοντας έτσι τα δικαιώματα όπως γίνεται ισχυρισμός και θα προσπαθήσει να εμποδίζει την πρόσβαση αυτού του χρήστη στο YTMP3.com στο μέλλον.

 

5. Περιορισμός ευθύνης

 

Με την πρόσβαση στο YTMP3.com, δηλώνετε ότι χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό τόπο για λογαριασμό σας, και είστε ο μοναδικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων, των δικαιωμάτων τρίτων και των όρων με τους οποίους σας διατίθεται αυτό το προϊόν.

 

Το YTMP3.com δε θα ευθύνεται για την συμπεριφορά χρηστών και για τις ζημιές που τυχόν προκληθούν από αυτούς σε τρίτους, εφόσον το YTMP3.com παρέχει στους χρήστες ένα αποκλειστικά τεχνικό προϊόν που συνοδεύεται από όρους χρήσης που αν τηρηθούν εξασφαλίζουν την τήρηση του νόμου και των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.

 

Το YTMP3.com, ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής, όλα τα νομικά πρόσωπα και σχετικές οντότητες, συνεργάτριες εταιρείες ή εταιρείες του ίδιου ομίλου, αντισυμβαλλόμενοι, υπάλληλοι και άλλα πρόσωπα που ενεργούν για τη Mandarine International S.A. που εμπλέκονται στην παροχή οποιονδήποτε υπηρεσιών που προσφέρονται στο διαδικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας και δημοσίευσης του υλικού, δε θα ευθύνονται για κάθε φύσης άμεσες ή έμμεσες ζημιές που προκύπτουν από την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου και του περιεχομένου του, ακόμα και αν ειδοποιηθούν για τη δυνατότητα εμφάνισης τέτοιων ζημιών. Επιπλέον, η ευθύνη δεν μπορεί να επεκταθεί σε χρήση με κακή πρόθεση, αντίθετη στο νόμο ή χωρίς τήρηση των όρων από τους χρήστες του YTMP3.com.

 

Το YTMP3.com δεν αναλαμβάνει κανέναν κίνδυνο για ζημιές που προκαλούνται από τους χρήστες με την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών ιών Η/Υ ή άλλων ζημιογόνων στοιχείων που προκαλούν ζημιές στους υπολογιστές ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που κατέχουν οι χρήστες ή επισκέπτες, στο δίκτυο από το οποίο γίνεται πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο ή για κάθε απώλεια δεδομένων. Η πρόσβαση και χρήση του YTMP3.com γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

 

Το YTMP3.com δε θα ευθύνεται για την τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτυακού τόπου.

Για τα τμήματα του διαδικτυακού τόπου που μπορούν να περιέχουν απόψεις των αναγνωστών, η ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των απόψεων ανήκει πλήρως σε αυτούς. Το YTMP3.com έχει το δικαίωμα να μη δημοσιεύσει απόψεις που είναι αντίθετες με τους όρους και συμφωνίες χρήσης ή που βλάπτουν με κάποιον τρόπο την εικόνα των κατόχων that του YTMP3.com, των συνεργατών ή τρίτων.

 

Το YTMP3.com δεν μπορεί να εγγυηθεί με κανέναν τρόπο ότι οι υπηρεσίες που παρέχει θα είναι αδιάκοπες, θα παρέχονται έγκαιρα, σίγουρα ή χωρίς σφάλματα. Το δημοσιευμένο υλικό είναι καθαρά ενδεικτικό και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη γνώμη ενός ειδικού, κατά περίπτωση.

 

Το YTMP3.com αποποιείται κάθε ευθύνη για την ακρίβεια οποιασδήποτε εγγύησης περιεχομένου που παρέχουν τρίτοι.

 

Όλο το εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πληροφοριακό και πολυμεσικό περιεχόμενο στο οποίο έχει πρόσβαση ο χρήστης μέσω του YTMP3.com φιλοξενείται και παρέχεται από εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους τον οποίων το περιεχόμενο είναι προσπελάσιμο στο ευρύ κοινό. Αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι και οι λειτουργοί τους ευθύνονται για το περιεχόμενο που φιλοξενούν, παρέχουν ή και μεταδίδουν, και το YTMP3.com δεν έχει καμία σχέση με τους τρίτους διαδικτυακούς τόπους και επομένως δε θα ευθύνεται για το περιεχόμενό τους και δεν μπορεί να το ελέγχει.

 

6. Προστασία δεδομένων και εμπιστευτικότητα. Αποθήκευση πληροφοριών. Χειρισμός προσωπικών δεδομένων.

 

Συνήθως, ο διαδικτυακός τόπος μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Όταν συλλέγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα (όπως όνομα, ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση) από τις σελίδες μας, αυτό θα γίνεται πάντα με τήρηση των διατάξεων του Νόμου 677/2001 περί της προστασίας των προσώπων σχετικά με τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας τέτοιων δεδομένων.

 

Το YTMP3.com θα αποθηκεύει όλα τα δεδομένα που μας μεταδίδετε όταν εγγραφείτε για τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, για τη χρήση της υπηρεσίας υποστήριξης πελατών μας ή τεχνικής υποστήριξης, τη στιγμή που πρέπει να συμπληρώσετε φόρμα που απαιτεί το όνομα και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Οι πληροφορίες αυτές θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας.

 

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τα ίδια του cookies, καθώς και cookies τρίτων, για να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες σας και να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, καθώς και για να παρέχει στους επισκέπτες μια πολύ καλύτερη εμπειρία πλοήγησης και υπηρεσίες που προσαρμόζονται στα ενδιαφέροντά τους. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση της υπηρεσίας YTMP3.com, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ.

 

Τα cookies τρίτων που βρίσκονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο μπορούν να προέρχονται από τις ακόλουθες οντότητες: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense κλπ., καθώς και από τους πελάτες των υπηρεσιών διαφήμισης που παρέχει η εταιρεία μας κάποια στιγμή μέσω του διαδικτυακού τόπου. Μπορείτε να δείτε έναν πλήρη κατάλογο των cookies τρίτων στο τμήμα ”Πολιτική Cookie”. Το YTMP3.com δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα cookies και δεν μπορεί να τα ελέγξει.

 

Το YTMP3.com θα μπορεί να μεταδώσει τα δεδομένα που συλλέγει στους συνεργαζόμενους διαδικτυακούς τόπους, τους διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν στον ίδιο όμιλο ή σε κάποιους επιλεγμένους συνεργάτες.

Το YTMP3.com θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για να επικοινωνήσει μαζί σας, θα αποθηκεύσει και θα τροποποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να σας στείλει πληροφορίες για νέες προσφορές, προωθήσεις, διαφημίσεις και μηνύματα άμεσου μάρκετινγκ. Αν δεν επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε πλέον μαζί σας ή θέλετε την τροποποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχουμε, μπορείτε να το ζητήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

Οι κάθε είδους επικοινωνίες και υλικά που μεταδίδεται στο διαδικτυακό τόπο αυτό, όπως ερωτήματα, σχόλια, συστάσεις ή παρόμοια μηνύματα θα θεωρούνται μη εμπιστευτικά και δε θα προστατεύονται. Επίσης, το YTMP3.com δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις περιπτώσεις στις οποίες ο χρήστης δημοσιεύει προσωπικά δεδομένα με πρωτοβουλία του, σε δημόσιο μήνυμα, στον διαδικτυακό τόπο YTMP3.com.

 

7. Συνδέσεις σε άλλες σελίδες (άρθρο 15 νόμου 365/2002)

 

Απαγορεύονται οι συνδέσεις από άλλους διαδικτυακούς τόπους σε αυτό το διαδικτυακό τόπο ή αντίστροφα χωρίς μια προηγούμενη έγγραφη συμφωνία.

 

Ο διαδικτυακός τόπος YTMP3.com περιέχει συνδέσεις σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή άλλες υπηρεσίες που δεν είναι ιδιοκτησία ή στον έλεγχο των διαχειριστών του YTMP3.com. Η χρήση και πρόσβαση στις συνδέσεις αυτές είναι η επιλογή των χρηστών και με την πρόσβαση στις συνδέσεις αυτές οι χρήστες υπάγονται στην πολιτική του σχετικού διαδικτυακού τόπου. Συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης και τις δηλώσεις εμπιστευτικότητας όλων των τρίτων διαδικτυακών τόπων πριν τους χρησιμοποιήσετε και πριν στείλετε προσωπικά δεδομένα ή άλλες πληροφορίες μέσω αυτών των διαδικτυακών τόπων.

 

Το YTMP3.com δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα αυτών των σελίδων, το περιεχόμενό τους, ενδεχόμενες παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, την αλήθεια των πληροφοριών, την ασφάλειά τους, αν περιέχουν ιούς ή άλλα στοιχεία που σας θέτουν σε κίνδυνο ή προκαλούν ζημιά στον υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, στο δίκτυο από το οποίο έχετε πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο ή οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων.

 

Παρομοίως, το YTMP3.com δεν ευθύνεται για τον τύπο προϊόντων ή άλλων υλικών που παρέχουν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι, για την εμπορική δραστηριότητά τους ή για κάθε ζημιά που μπορεί να έχει ο χρήστης με πρόσβαση στη σύνδεση ή σχετικά με τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα περιουσιακά στοιχεία ή τις υπηρεσίες που τους διατίθενται από αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.

 

8. Τροποποίηση αυτών των όρων

 

Το YTMP3.com έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο των όρων και συμφωνιών χρήσης, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη. Οι νέοι όροι ισχύουν από τη στιγμή που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο και δεν ισχύουν αναδρομικά.

 

Κάθε τροποποίηση, ανεξάρτητα από τη σημασία της, καθώς και η αντικατάσταση των όρων και συμφωνιών θα είναι πλήρως κατά την απόλυτη κρίση της Mandarine International S.A.

 

Παρακαλούμε να διαβάζετε τακτικά τους όρους αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε τροποποίηση θα ισχύει αμέσως μετά την ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου μετά την ανάρτηση αυτών των τροποποιήσεων θα ερμηνεύεται ως σιωπηρή αποδοχή τέτοιων τροποποιήσεων.

 

9. Εφαρμοστέο δίκαιο

 

Με την επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο, ο χρήστης συμφωνεί ότι κάθε διαφορά θα υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων Βουκουρεστίου Ρουμανίας.

Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ρουμανικό δίκαιο, καθώς και οι διεθνείς διατάξεις περί συγγραφικών δικαιωμάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και ηλεκτρονικού εμπορίου (Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Συμβάσεις WIPO, και κάθε άλλη Σύμβαση, Συμφωνία και Πράξη στην οποία είναι μέρος η Ρουμανία).

 

Κάποιες από τις διατάξεις αυτές ενδεχομένως να μην είναι συμβατές με την εθνική σας νομοθεσία, οπότε σας συνιστούμε να πληροφορηθείτε σχετικά με τις διατάξεις της χώρας σας.

 

10. Παράπονα/υποστήριξη

 

Για κάθε ερώτημα, απορίες, παράπονα, εισηγήσεις σχετικά με το διαδικτυακό τόπο ή την υπηρεσία που προσφέρει το YTMP3.com, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected]

 

Τελευταία ενημέρωση: 16. 12. 2016