תנאי שימוש YTMP3.com

 

1. לגבי YTMP3.com

 

YTMP3.com זה אתר אינטרנט המוחזק על ידי MANDARINE INTERNATIONAL SA עם הסניף בבוקרשט רחוב אקדמיאי מס' 28-30, קומה 8, רובע 1, בוקרשט רומניה הרשומה ברשם החברות תחת מס' J40/8533/2016, מס' זיהוי יחיד 36225888, חברה אשר מחזיקה ומנהלת את YTMP3.com

 

YTMP3.com מעמיד לרשות המשתמשים בו בחינם ממיר אשר מאפשר להם להפוך את הקבצים מפורמט וידאו לקבציי MP3, בתנאים אשר נקבעו באופן מפורש בחלק זה של תנאי שימוש.

 

בהתחשב בעובדה שהשימוש ב- YTMP3.comמניח הסכמה בלתי מותנית לתנאי שימוש אלו והקפדה בלתי מותנית של המשתמש לתנאים אלו, אנו ממליצים לך להקצות מספיק זמן על מנת לקרא בעיון חלק זה של תנאי השימוש. כמו כן, אנו ממליצים לך לגשת ולקרא תקופתית את הגרסה המעודכנת של תנאי שימוש אלו עבור YTMP3.com.

 

תנאים אלו חלים ללא קשר במכשיר בו אתה משתמש על מנת להיכנס לאתר האינטרנט YTMP3 (כולל מחשב נייח, מחשב נייד או דפדפן במכשיר הנייד, טלוויזיה דיגיטאלית, טלפונים ניידים, מחשבים אישיים של הרכב, מכשירים דיגיטליים ניידים וכל מכשיר נייד אחר או טכנולוגיה מוכרת כיום או אשר תפותח בעתיד).

 

YTMP3.com אינו מאחסן אף אחד מהקבצים בהם אתה משתמש במסגרת הממיר. ה-URL אשר הוכנס על ידך ישמר רק למשך הזמן הנדרש לשם המרת הקובץ או, כאשר נדרש, הקובץ ישמר לתקופת הזמן המתבקשת על ידי הליכים סטטיסטיים מסוימים למטרת ייעול שירותינו.

 

2. הגדרות

 

"תוכן YTMP3.com": כולל, אך לא מוגבל לכל טקסט, גרפיקה, עיצוב אתר, לוגו, תמונות, חומר אודיו, סרטים או תמונות נעות אחרות, מאמרים אשר מופיעים באופן קבוע או זמני באתר האינטרנט, פרטים על מוצרים ו/או תוכנה, אשר פורסמו או אשר זמינים בכל אופן שהוא עבור המשתמש באתר האינטרנט, כמו גם המוצרים אשר מסופקים באמצעות אתר האינטרנט.

 

"סימני מסחר": מייצג את סימני המסחר, את הלוגו ואת סימני השירות (בין אם רשומים או לא) אשר מפורסמים במסגרת אתר האינטרנט.

 

"זכות יוצרים": הזכות להכרה כיוצר יחיד של יצירה, כבעל המאפיינים הרוחניים והקנייניים אשר נקבעו בחוק מס' 8/1996 לגבי זכויות היוצרים וזכויות נלוות, כמו גם אלו אשר נקבעו על ידי האמנות הבינלאומיות אליהן הצטרפה רומניה.

 

"ממיר": מוצר תוכנה אשר לו היכולת להמיר קבצי אודיו מפורמט אחד לאחר (לדוגמא, מ-FLAC ל-3MP). רוב הפעמים, הוא בוחר את הפרמטרים לקידוד עבור כל אחד מהפורמטים של קובץ היעד על מנת להסיג סאונד איכותי.

 

3. תנאים כלליים לשימוש באתר האינטרנט

 

YTMP3.com מעמיד לרשותך ונותן לך רשות להשתמש במוצרים/שירותים שאתר האינטרנט מציע רק על ידי שמירה הדוקה על תנאים אלו. כניסה ושימוש באתר האינטרנט YTMP3.com מתבצעת תחת סמכות תקנון זה ומותנת בהסכמה עליו ובשמירתו. חוקי השימוש חלים על כל מי שנכנס או משתמש באתר האינטרנט.

 

על מנת להשתמש בשירותים שאתר האינטרנט מציע, אתה צריך להחזיק ביכולת החוקית להסכים לתנאיי YTMP3.com או שיהיה לך את הסכמת ההורים או האפוטרופוס על מנת לבקר באתר אינטרנט זה ולעשות זאת תחת השגחתם וסמכותם.

 

על ידי הכניסה והשימוש באתר האינטרנט YTMP3.com, אתה מבטא את הסכמתך המלא ובלתי מותנית לשמור במלואם וללא יוצאי דיפן את כל הכללים שנקבעו בתנאי שימוש של YTMP3.com. במידה ואתה לא מסכים לחלק או לכל ההוראות של החלק תנאי שימוש של YTMP3.com או במידה ונכנסת לאתר האינטרנט בטעות, מבלי להתכוון להסכים לתנאי השימוש של YTMP3.com, או אם אין לך את היכולת להבין או להסכים למלוא תנאי השימוש של YTMP3.com, אנו מבקשים שתעזוב באופן מידי את אתר האינטרנט הזה ולא להשתמש במוצרי YTMP3.com.

 

למבקרים גישה חופשית וללא הגבלה באתר האינטרנט והם רשאים להשתמש באתר האינטרנט ובקובץ היעד אשר נוצר מההמרה בהתאם להוראות חלק תנאי השימוש של YTMP3.com ורק על ידי שמירה על הוראות החוק הקשורים, על האמנות הבינלאומיות, רק למטרות אישיות ולא מסחריות, מבלי לעבור על הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של צדדים שלישיים.

 

YTMP3.com "מוצע כמו שהוא" רק לשימוש אישי ולא ניתן להשתמש בו, להעתיק, להפיץ, לפרסם, למכור, לרשום או לנצל אותו בשום אופן אחר מלבד האופנים הנקבעים בתנאים אלו או למטרות אחרות ללא אישור כתוב מראש מצד YTMP3.com. הממיר YTMP3.com (העמוד עבור מנהלי אתרים) ניתן לשימוש על ידי אתרי אינטרנט אחרים אשר מעוניינים להשתמש באופן ישיר בכלי מקוון חינמי זה.

כניסתך ל- YTMP3.comניתנת להגבלה או הפסקה במקום, ללא שום הודעה מוקדמת, מבלי שאנו נצטרך לנמק בשום אופן את ההחלטה, במידה וכל הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו הופרה.

 

בהתחשב בכך שזהו שירות חינמי, הבעלים והמנהל של אתר האינטרנט YTMP3.com יכולים להחליט, ללא שום פורמליות או הליכים מקדמיים, ללא התראה, באופן חד צדדי, ללא נימוק, באופן בלתי מותנה ועל פי הרצון האישי, על הפסקת או השעיית שירותי YTMP3.com. כמו כן, הוא יכול, באופן חד צדדי, ללא נימוק ועל פי רצונו האישי, לסרב לגישה של כל משתמש באתר YTMP3.com ו/או לשימוש הממיר.

 

השיבוש של השימוש והניצול של אתר האינטרנט על ידי צדדים שלישיים, העברת וירוסי מחשב או של מרכיבים אחרים אשר מזיקים לפעילות הטובה של אתר האינטרנט אסורים. שיגור או שימוש בכל מערכת מידע אסור, כולל, אך ללא הגבלה ל"בוטים", "מנועי חיפוש" ו"קוראים אופליין" או כל מערכת אשר נכנסת לאתר האינטרנט בדרך אשר יכולה להעביר, בפרק זמן מסוים, מספר בקשות גדול יותר ממה שאדם היה יכול לבקש באופן סביר, על ידי שימוש בדפדפן אינטרנט מקובל, באותו פרק זמן. איסוף המידע או נתוני זיהוי אישי מתוך אתר האינטרנט YTMP3.com, כמו גם השימוש במערכות תקשורת אשר מוצעות במסגרת אתר האינטרנט (על פי המקרה) למטרות מסחריות אסורים.

 

על ידי השימוש באתר האינטרנט, יש לך את החובה שלא לעקוף, להשבית או להתערב במערכות הביטחון של אתר האינטרנט או במערכות אשר מונעות או מגבילות את השימוש או את ההעתקה של כל מרכיב מתוכן אתר האינטרנט או אשר מטילות הגבלות במה שקשור בשימוש באתר האינטרנט.

 

4. ציות לחוק, שמירה על זכויות צדדים שלישיים ועל הקניין הרוחני

 

YTMP3.com מעמיד לרשות המשתמש ממיר בו ישתמש אדם על האחראיות האישית והבלעדית שלו באופן כזה שלא תשפיע על שום זכות של צדדים שלישיים. ניתן להשתמש בממיר אך ורק להמרת קבצים בפורמט וידאו אשר מכילים נתונים שהמשתמש מחזיק בזכות החוקית לשימוש ושעבור הורדתם, המרתם והשימוש בהם אין שום הגבלות חוקיות (לדוגמא, הורדה או המרה של אחד מקבצי הווידאו האישיים של המשתמש, הורדה או המרה של קובץ וידאו במקרה שבו זכות זו הועברה על ידי היוצר, הורדה או המרה של קובץ וידאו על פי החריגים אשר נקבעו בסעיף 33 לחוק מס' 8/1996 בעניין זכויות היוצרים והזכויות הנלוות, הורדת והמרת קובץ וידאו לקובץ אודיו למטרות לימודיות במסגרת ועל ידי שמירת הוראות החוק, מצבים אחרים אשר נקבעו באופן מפורש בחוק). הקבצים אשר נוצרו על ידי המרה ניתנים לשימוש רק למטרות אישיות וללא תלות בנסיבות, לא למטרות מסחריות, כאשר למשתמש אין את הזכות לפרסם באופן פומבי בשום נסיבות ובשום אופן את תוכן קובץ ה- mp3שנוצר.

 

YTMP3.com אינו מאשר את ניהול פעילויות בלתי חוקיות באמצעות אתר האינטרנט, כולל פעילויות אשר מפרות זכויות של קניין רוחני. אין לך את הזכות, על ידי השימוש ב-YTMP3.com, להמיר קבצים אשר כוללים נתונים בלתי חוקיים אשר התקבלו על ידי עבירה על החוק, אשר מפרים הסכמי סודיות או זכויות יוצרים של ישויות אחרות. כל הפרה של תנאי זה ימשוך את האחראיות הבלעדית שלך בפני החוק.

 

אנו מבקשים שתוודא שכאשר אתה מעלה בכל אופן את הקבצים או כל חומר במסגרת אתר האינטרנט (לשם שימוש בממיר או לכל מטרה אחרת), לא הפרת זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות השייכות לצדדים שלישיים. במידה והחומרים אשר הועלו במסגרת אתר האינטרנט YTMP3.com (לשם השימוש בממיר או למטרות אחרות) נלקחו מאתרי אינטרנט אחרים, תשמור ותסכים למדיניות של אותו אתר אינטרנט במה שקשור לזכויות הקניין והשימוש בנתונים ובאותם חומרים. אנו מבקשים שתקראו ותשמרו על תנאי השימוש, כמו גם כל מסמך אחר אשר מסדיר את תנאי השימוש באותם אתרי אינטרנט, אחרת, אתה עומד בפני הסכנה לעבור על זכויות הקניין ותנאי השימוש הקשורים לאותם נתונים וחומרים ואתה עומד בסיכון של הטלת סנקציה. התנאים החוקיים בהם ניתן להשתמש בנתונים והתוכן שנלקח מאתרי אינטרנט אחרים יכולים להיות מגוונים, בהתאם לחוקים שבתוקף במדינת המשתמש או בחוקים החלים עבור בעל אתר האינטרנט המקור. יש לך את החובה להתעניין בקשר לדרישות חוק אלו ולכבד אותן.

 

המשתמש אחראי באופן מלא עבור כל הפעולות הקשורות לנתונים שהוריד מאתרי האינטרנט של צדדים שלישיים ואשר העלה ל-YTMP3.com. בכל מקרה בו זכויות היוצרים על התוכן שהועלה ואשר עומדים להמיר שייך לצד שלישי, התנאים בהם ניתן להשתמש ולנצל את אותה יצירה צריכים להיות מוסכמים בראש עם בעל הזכויות על התוכן שמורידים/מעלים. המשתמש נושא באחראיות על החוקיות של האופן שבו הוא משתמש ב-YTMP3.com. YTMP3.com רק מעמיד לרשותו את הפלטפורמה הטכנית, כאשר הוא פועל רק כספק של מוצר טכני מתחום המחשבים. YTMP3.com לא נושא כל סוג של אחראיות ביחס למשתמש או לכל צד שלישי בעניין חוקיות הנתונים אשר הוכנסו למטרת המרתם או על האופן בו משתמשים בנתונים שכבר המירו.

 

השימוש בממיר YTMP3.com מבלי לציית לחוקים אשר בתוקף, ובמיוחד אלו אשר קשורים לקניין רוחני, יכול להוביל לאישור כניסתך לשירותים אשר מוצעים על ידי אתר האינטרנט YTMP3.com, ולאחר מכן חסימתך מאתר האינטרנט שלנו ללא הודעה מוקדמת, במידה ויודיעו לנו על המשך פרקטיקות כאלו.

 

אתר האינטרנט YTMP3.com ומלאו התוכן שלה, התוכנות, מותגים, לוגו, גרפיקה, טקסטים, קבצי אודיו או וידאו, התמונות, הציורים, התוכנה ובסיס הנתונים, כמו גם על חומר אחר אשר פורסם באתר האינטרנט, מוגנים על ידי חוק זכות היוצרים ומוחזקים על ידי Mandarine International S.A. או שותפיו.

 

אתר האינטרנט ותוכנו מוגנים על ידי החוק הרומני בעניין זכויות היוצרים, כמו גם על ידי החוק הבינלאומי אשר חל בתחום זכויות היוצרים. השימוש בלוגו YTMP3.com ושל מותגים אחרים של Mandarine International S.A או שיוך השם YTMP3.com או Mandarine International S.A הינם אסורים ללא קבלת הסכמתנו הכתובה מראש.

 

העתקה ללא רשות, כמו גם כל התערבות, שינוי צורה או שינוי של אפליקציית המחשב אשר בבסיס אתר האינטרנט אסורים ללא אישור של בעל זכויות היוצרים על האפליקציה.

 

במידה ואתה מוצא שזכויות היוצרים שלך הופרו על ידי שימוש לא מתאים באתר האינטרנט YTMP3.com, אנו מעודדים אותך להעביר לנו הודעה בה תדווח על הפרה זו של הזכות, תספק נתונים מדויקים על השימוש הבלתי חוקי וההוכחה של העובדה שההפרה אשר דווחה מתייחסת לזכויותיך. ההודעה צריכה לכלול נתונים אשר יאפשרו את זיהוי היצירה שהועתקה, את אתר האינטרנט או הקישור ממנו אתה טוען שהיא נלקחה, הוכחות בקצרה, אך משכנעות, אשר יתמחו בעובדה שאתה בעל זכויות היוצרים על היצירה או הוכחת העובדה שאתה פועל בשם הבעלים על פי החוק, כמו גם הצהרה על אחראיות עצמית בה אתה לוקח על עצמך את הסיכון לשאת בהשלכות שיוטלו במידה ולא פעלת באופן לגיטימי. ההודעות ישלחו ל- [email protected]

 

במידה ונקבל הודעה כמו זו שצוינה לעיל, מנהל ו/או בעלי YTMP3.com יגיש טופס לשם זיהוי המשתמש אשר עשה שימוש לא מתאים במוצר ועל ידי כך הפר את הזכויות הנטענות וינסה לחסום את כניסתו של אותו משתמש ל- YTMP3.comבעתיד.

 

5. אחראיות מוגבלת

 

על ידי הכניסה ל-YTMP3.com, אתה טוען שהשימוש באתר האינטרנט הוא באופן עצמאי, כאשר אתה היחיד אשר אחראי על שמירת החוקים, על זכויות הצדדים השלישיים ועל התנאים בהם מעמידים מוצר זה לרשותך.

 

YTMP3.com לא יהיה אחראי להתנהגות המשתמשים ולא יישא באחריות על נזקים אשר נגרמו על ידם לצדדים שלישיים, כאשר YTMP3.com מעמיד לרשות המשתמש רק מוצר טכני המלווה בתנאי השימוש, אשר, על ידי שמירתם, מבטיח את השמירה על החוק ועל הזכויות החוקיות והאינטרסים האישיים.

 

YTMP3.com הבעלים/המנהל שלו, כל הישויות המשפטיות והישויות הקשורות, החברות השותפות או אשר שייכות לאות קבוצה, השותפים החוזיים, המועסקים או מייצגים אחרים שלMandarine International SA אשר מעורבים בהספקת כל שירות במסגרת אתר האינטרנט, כולל יצירת ופרסום החומרים, אינם אחראיות לנזקים הישירים או העקיפים מכל סוג שהוא אשר יכולות לנבוע מהכניסה לאתר האינטרנט או אשר קשורים לשימוש באתר האינטרנט ובתוכנו, גם לא במצב שבו הודיעו להם מראש על האפשרות של הפסדים כאלו. יתר על כן, האחראיות שלהם לא יכולה לחסות גם את השימוש בזדון בניגוד לחוק, או לאי שמירת התנאים שהוטלו, על ידי משתמשי YTMP3.com

 

YTMP3.com לא לוקח על עצמו שום סיכון עבור הנזקים אשר נגרמו למשתמשים על ידי הכניסה לאתר האינטרנט, כולל לגבי ווירוסי מחשב פוטנציאליים או מרכיבים מזיקים אחרים אשר יכולים להביא לנזקים למחשבים או למכשירים אלקטרוניים אחרים המוחזקים על ידי המשתמשים או המבקרים או לרשתות מהן נכנסים לאתר האינטרנט, או כל הפסדי מידע אחרים. הכניסה והשימוש ב- YTMP3.com נעשה על ידי האחראיות הבלעדית של המשתמש.

 

YTMP3.com אינו אחראי על השינוי, ההשעיה או ההפסקה של שירותים אשר זמינים דרך אתר האינטרנט. עבור אותם חלקים של אתר האינטרנט אשר כוללים דעות של הקוראים, האחראיות על תוכן דעות אלו שייכת במלואה למחברים שלהן. ל-YTMP3.com הזכות שלא לפרסם את אותן דעות אשר מנוגדות לתנאי השימוש או אשר פוגעות באופן כלשהו לתדמית בעלי YTMP3.com, השותפים או צדדים שלישיים.

 

YTMP3.com לא יכול להבטיח בשום אופן שהשירותים שהוא מספק יהיו ללא הפסקה, יסופקו בזמן, יהיו בטוחים וללא שגיאות. החומר אשר פורסם הוא בעל אופי אינפורמטיבי גרידא ו במקרים שבהם הדבר ישים לא יכול לבוא כתחליף לדעתם של מומחים.

 

YTMP3.com מתנגד לכל אחראיות במה שקשור באחראיות הדיוק של התוכן אשר מסופק על ידי צדדים שלישיים.

 

מלאו התוכן החינוכי, החברתי, המידע והמולטימדיה שהמשתמש נכנס עליו באמצעות YTMP3.com הינו מארח ומסופק על ידי אתרי אינטרנט חיצוניים, כאשר התוכן שלהם נגיש לציבור הרחב. אתרי אינטרנט אלו והמפעילים שלהם נושאים באחראיות עבור התוכן שהם מארחים, מספקים ו/או מעבירים, ו- YTMP3.comלא שומר על שום סוג של קשר עם אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, ולכן, לא יהיה אחראי לאותו תוכן והוא גם לא יכול לשלוט בו.

 

6. הגנת המידע וסודיות. אחסון המידע. פעולות בנתונים אישיים.

 

בדרך כלל, אתר האינטרנט שלנו ניתן לשימוש ללא הכנסת נתונים אישיים. במידה ואוספים, מאחסנים ומשתמשים בנתונים אישיים (כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני או כתובת) במסגרת אתרנו, דבר זה יתרחש תמיד תוך שמירה על הוראות חוק 677/2001 להגנת הפרט בעניין עיבוד הנתונים האישיים וחופש התנועה של נתונים אלו.

 

YTMP3.com יאחסן את כל הנתונים שאתה מוסר לנו במעמד הרישום, על מנת להשתמש בשירותנו המקוונים, על מנת להשתמש בשירותנו לתמיכה ללקוחות או זה של תמיכה טכנית, מעמד בו יתכן ונבקש את מילואי טופס בו תציין את שמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. מידע זה ישמר בבסיס הנתונים שלנו.

 

אתר אינטרנט זה משתמש בעוגיות משלו, כמו גם בעוגיות של צדדים שלישיים, על מנת להגיע להבנה טובה יותר של הצרכים שלך ועל מנת לשפר את המוצרים והשירותים, כמו גם על מנת להציע למבקרים חווית גלישה הרבה יותר טובה ושירותים אשר מותאמים לאינטרסים האישיים. הנתונים האישיים שלך ניתנים לשימוש על מנת לעשות התאמה אישית ככל האפשר של שירותי YTMP3.com, כמו גם למתרות שיווקיות.

 

עוגיות אשר שייכות לצדדים שלישיים ואשר מופיעות באתר אינטרנט זה מקורם באחת הישויות הבאות: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense וכו"ו, כמו גם ממקבלי שירותי הפרסום שהחברה שלנו מספקת במועד מסוים באמצעות אתר האינטרנט. אתה יכול לבדוק את הרשימה השלמה של העוגיות אשר שייכות לצדדים שלישיים ברשימה אשר פורסמה במסגרת החלק "מדיניות עוגיות". ל- YTMP3.comאין גישה לעוגיות אלו והוא גם לא יכול לשלוט עליהם.

 

ל-YTMP3.com תהיה היכולת להעביר את הנתונים שנאספו לאתרי אינטרנט שותפים, לאתרי אינטרנט השייכים לאותה קבוצה או לשותפים מועדפים באופן מיוחד.

כמו כן, ל-YTMP3.com תהיה היכולת להשתמש בנתונך על מנת לצור קשר אתך, יאחסן וישנה את הפרטים האישיים על מנת להעביר לך מידע על הצעות, מבצעים, הודעות פרסומיות או של שיוון ישיר. במידה ואתה לא מעוניין שיצרו אתך קשר בהמשך או שאתה מעוניין לשנות כל מידע שאנו מעמידים לרשותך, אתה יכול לבקש זאת באופן ישיר בכתוב הדואר האלקטרוני הבאה: [email protected]

 

כל סוג אחר של התקשרות וחומרים שאתה מעביר לנו באמצעות אתר אינטרנט זה, כגון שאלות, תגובות, המלצות או הודעות דומות אחרות, יחשבו כלא סודיים ולא יהיו כפופים לשום מדיניות הגנה. כמו כן, YTMP3.com לא לוקח שום אחראיות על המצבים בהם המשתמש מפרסם כל נתון אישי על דעת עצמו, בהודעה ציבורית, במסגרת אתר האינטרנט YTMP3.com.

 

7. קישורים לאתרים אחרים (סעיף 15 לחוק 365/2002)

 

אסורה יצירת קישור לאתרי אינטרנט אחרים מאתר זה או להיפך, ללא קיום הסכם כתוב מראש.

 

אתר האינטרנט YTMP3.com מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים של צדדים שלישיים או לשירותים אחרים אשר אינם בבעלותם או בהחזקתם של מנהלי YTMP3.com. השימוש והכניסה לקישורים אלו היא לבחירת המשתמשים וברגע שנכנסים אליהם, המשתמשים כפופים למדיניותו של אותו אתר אינטרנט. אנו ממליצים שתקרא את תנאי השימוש והצהרות הסודיות הקשורים לכל אתר אינטרנט של צד שלישי לפני שאתה משתמש בו או לפני שאתה מוסר נתונים אישיים או כל מידע אחר על או באמצעות אתרי אינטרנט אלו.

 

YTMP3.com אינו בעל שליטה ואינו אחראי על הזמינות של אתרים אלו, התוכן שלהם, הפרות פוטנציאליות של זכויות יוצרים, הנאמנות שאתרים אלו מציעים, מערכות הבטיחות שיש להם, אם אלו כוללים וירוסי מחשב או מרכיבים מזיקים אחרים אשר מסכנים או גורמים לנזקים למחשב או לכל מכשיר אלקטרוני אחר או לרשת ממנה נכנסת לאתר האינטרנט או כל אבדן נתונים אחר.

 

כמו כן, YTMP3.com אינו אחראי על סוג המוצרים או החומרים שאתרי אינטרנט אלו מציעים, על הפעילויות המסחריות שאותם אתרי אינטרנט מנהלים וגם לא על כל נזק או אבדן אשר יכול להיות למשתמשים מהכניסה לאותם קישורים או בקשר למידע, לתוכן, לטובין או לשירותים שאותם אתרי אינטרנט מעמידים לרשותם.

 

8. שינוי תנאים אלו

 

ל-YTMP3.com הזכות לשנות או להחליף, בכל מועד, את תוכן תנאי השימוש, עם או ללא הודעה מוקדמת למשתמש. התנאים החדשים יחולו ממועד פרסומם באתר האינטרנט ואין להם השלכות רטרואקטיביות.

 

כל שינוי, ללא קשר בכמה הוא משמעותי, כמו גם החלפת תנאי השימוש, הוא על פי שיקול דעתה המוחלט של Mandarine International S.A.

 

אנו מבקשים שתבדוק ותקרא תנאים אלו באופן סדיר, בהתחשב בכך שכל שינוי יחול מיד ברגע הפרסום באתר האינטרנט. השימוש באתר האינטרנט אחרי ששינויים אלו פורסמו תחשב כהסכמה בשתיקה של השינויים.

 

9. הדין החל

 

על ידי ביקור באתר האינטרנט, המשתמש מסכים שכל תביעה הינה, מבחינת ברירת הדין, בסמכות בתי המשפט מבוקרשט, רומניה.

הדין החל הוא הדין הרומני, כמו גם ההוראות הבין לאומיות בעניין זכויות יוצרים, קניין רוחני ומסחר אלקטרוני (הדירקטיבות האירופאיות בעניין זכויות יוצרים ומסחר אלקטרוני, אמנות הארגון העולמי לקניין רוחני וכל אמנה אחרת, הסכמים בינלאומיים והסכמים אחרים החלים, שרומניה חתומה עליהם או הצטרפה אליהם).

 

חלק מאותם הוראות יתכן שיהיו לא מתאימות לחוקים שבמדינתך, לכן אנו מבקשים שתבדוק את התקנות במדינתך.

 

10. תלונות/תמיכה

 

לכל שאלה, ספק, תלונה, המלצה במה שקשור באתר האינטרנט או השירות המוצע על ידי YTMP3.com, אנו מבקשים שתצור אתנו קשר בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: [email protected]

 

עדכון אחרון: 16. 12. 2016