Sąlygos YTMP3.com

 

1. Apie YTMP3.com

 

YTMP3.com yra svetainė, priklausanti „Mandarine International S.A.“, su būstine Bukarešte adresu 28-30 Academiei Street, 8th floor, 1st District, Bucharest, Romania (Rumunija), registruota Prekybos Registre (Nr. J40/8533/2016, CUI 36225888) bendruomenė, kuriai priklauso ir kuri administruoja YTMP3.com.

 

YTMP3.com leidžia vartotojams nemokamai naudoti keitiklį, kuris siūlo galimybę keisti failus iš vaizdo įrašų formato į mp3 failus pagal nustatytas sąlygas, nurodytas skyriuje Sąlygos.

 

Atsižvelgiant į tai, kad YTMP3.com naudojimo faktas reiškia besąlygišką vartotojo sutikimą su esamomis sąlygomis ir besąlygišką vartotojo jų laikymąsi, mes rekomenduojame skirti pakankamai laiko atidžiai perskaityti šias Sąlygas. Mes taip pat rekomenduojame periodiškai iš naujo perskaityti atnaujintas esamas YTMP3.com Sąlygas.

 

TŠios Sąlygos taikomos nepriklausomai nuo naudojamo įrenginio svetainei YTMP3 pasiekti (įskaitant stalinį, nešiojamą kompiuterius, mobilaus įrenginio saityno naršyklę, skaitmeninę televiziją, mobiliuosius telefonus, automobilių asmeninius kompiuterius, nešiojamus skaitmeninius įrenginius ir bet kuriuos kitus mobilius įrenginius, dabar žinomas ar ateityje sukurtas technologijas).

 

YTMP3.com nelaiko jokių failų keitikliui. Jūsų įkeltas URL bus saugomas tik laikotarpį, reikalingą failų keitimui, arba, kai tai reikalinga, failas bus laikomas laikotarpį, reikalingą tam tikroms statistinėms procedūroms, kurios yra skirtos mūsų paslaugoms optimizuoti.

 

2. Apibrėžimai

 

„YTMP3.com turinys”: apima, neapribojant, bet kokį tekstą, grafiką, maketus, logotipus, paveikslėlius, garso medžiagą, filmus ar kitus judesio vaizdus, straipsnius, kurie laikinai ar nuolat pateikiami svetainėje, informaciją apie produktą ir / arba programinę įrangą, išleistą ar bet kokiu būdu pasiekiamą Vartotojui svetainėje, taip pat produktus, teikiamus per svetainę.

 

„Prekių ženklai, piešiniai”: jie yra komerciniai prekių ženklai, logotipai ir paslaugų ženklai (nesvarbu, ar jie yra registruoti, ar ne), kurie rodomi svetainėje.

 

„Autorių teisės”: teisė būti pripažintu kaip vieninteliam kūrinio autoriui, su moralinėmis ir paveldo savybėmis pagal Įstatymą Nr. 8/1996 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių, taip pat tas, kurios nurodomos tarptautinėmis konvencijomis, prie kurių prisijungė Rumunija.

 

„Keitiklis”: programinė įranga, kuri gali keisti į garso failus iš vieno formato į kitą (pavyzdžiui, iš FLAC į MP3). Ji dažnai pasirenka kodavimo parametrus kiekvienam išėjimo failų formatui siekiant gauti kokybišką garsą.

 

3. Bendrosios svetainės naudojimo sąlygos

 

YTMP3.com suteikia galimybę ir leidžia naudotis produktus / paslaugas, kuriuos siūlo svetainė, tik griežtai laikantis esamų sąlygų. Svetainė YTMP3.com pasiekiama ir naudojama pagal esamas taisykles, jas priimant ir jų laikantis. Šios taisyklės taikomos visiems asmenims, kurie pasiekia ar naudoja svetainę.

 

Norėdami naudotis svetainėje teikiamomis paslaugomis, jūs turite turėti teisinį veiksnumą laikytis YTMP3.com sąlygų arba turėti tėvų ar globėjo sutikimą, kad naršytumėte šią svetainę ir tai darytumėte jų prižiūrimi ir jiems leidžiant.

 

Lankydamiesi ir naudodamiesi svetaine YTMP3.com, jūs visiškai ir besąlygiškai sutinkate visiškai ir be jokių išimčių laikytis visų taisyklių, nurodytų YTMP3.com Sąlygose. Jei jūs iš dalies arba visiškai nesutinkate su YTMP3.com Sąlygomis arba svetainėje apsilankėte per klaidą, nenorėdami priimti esamų YTMP3.com Sąlygų, arba nesate pajėgūs iki galo suprasti ar priimti svetainės YTMP3.com naudojimo Sąlygas, nedelsiant išeikite iš šios svetainės ir nenaudokite YTMP3.com produktų.

 

Lankytojai turi laisvą ir neribotą prieigą prie interneto svetainės ir jiems yra leidžiama naudotis šia svetaine ir išvesties failu po keitimo, atsižvelgiant į YTMP3.com Sąlygas ir tik laikantis teisinių nuostatų, tarptautinių konvencijų, tik asmeniniais ir nekomerciniais tikslais, nepažeidžiant trečiųjų šalių teisių ir teisėtų interesų.

 

YTMP3.com yra pateikiama „kokia yra“ tik asmeniniam naudojimui ir negali būti naudojama, kopijuojama, platinama, perduodama, publikuojama, parduodama, licencijuojama ar naudojama bet kokiu kitu būdu, išskyrus nurodytuosius esamose sąlygose , ar bet kokiais kitais tikslais be išankstinio rašytinio YTMP3.com sutikimo. YTMP3.com keitiklį (tinklalapį svetainių administratoriams) gali naudoti kiti tinklalapiai, kurie nori tiesiogiai naudoti šį nemokamą įrankį.

Jūsų prieiga prie YTMP3.com gali būti iš karto apribota arba laikinai sustabdyta be jokio išankstinio pranešimo ir mūsų sprendimo paaiškinimo, jei bus pažeista bet kuri esamų Sąlygų nuostata.

 

Kadangi tai yra nemokama paslauga, svetainės YTMP3.com savininkas ir administratorius gali nuspręsti be jokios formalios ar išankstinės procedūros, vienašališkai, be pagrindimo, besąlygiškai ir savo nuožiūra sustabdyti ar pertraukti YTMP3.com paslaugas. Jis taip pat gali vienašališkai, be pagrindimo ir savo nuožiūra drausti prieigą prie YTMP3.com tinklalapio ir (arba) naudojimąsi šiuo keitikliu bet kuriam vartotojui.

 

Draudžiama trikdyti naudojimąsi svetaine trečiosioms šalims, perduoti kompiuterių virusus ar kitus elementus, kurie kenkia svetainės funkcionalumui. Draudžiama paleisti ir naudoti bet kokias kompiuterines sistemas, įskaitant, bet neapribojant, „robotus“, „vorus“ ir „skaitytuvus atsijungus“ ar bet kurią kitą sistemą, kuri kreipiasi į svetainę būdu, kai gali per tam tikrą laiką siųsti daugiau užklausų, negu jų galėtų siųsti žmogus, naudodamas įprastą naršyklę per tą patį laikotarpį. Draudžiama rinkti informaciją ir asmens identifikavimo duomenis iš svetainės YTMP3.com ; taip pat draudžiama komerciniais tikslais naudoti komunikacijos sistemas (kai tai taikytina), kurios siūlomos šioje svetainėje.

 

Naudodamiesi svetaine jūs įsipareigojate nevengti, neišjungti ir jokiu kitu būdu nesikišti į svetainės saugumo sistemas ar kitas sistemas, kurios saugo ar riboja turinio elementų naudojimą ar kopijavimą arba riboja naudojimąsi svetaine.

 

4. Įstatymų laikymasis, trečiųjų šalių teisės ir intelektinė nuosavybė

 

YTMP3.com leidžia vartotojui naudoti Keitiklį, kuriuo turi naudotis pats žmogus savo atsakomybe taip, kad nebūtų pažeistos jokių kitų trečiųjų šalių teisės. Keitiklį galima naudoti tik keisti vaizdo įrašų formato failus, kuriuose yra duomenys, kuriuos vartotojas turi juridinę teisę naudoti ir kurių atsisiuntimui, keitimui ir naudojimui nėra teisinių apribojimų (pavyzdžiui, atsisiųsti arba keisti pačiam vartotojui priklausančius vaizdo įrašo failus, atsisiųsti ar keisti vaizdo įrašo failą, kai šią teisę suteikė autorius, atsisiųsti ar keisti vaizdo įrašo failą pagal 8/1996 įstatymo 33 str. nurodytas išimtis dėl autorių teisių ir gretutinių teisių, atsisiųsti ir keisti vaizdo įrašo failą į garso failą švietimo tikslais, laikantis apribojimų ir teisinių sąlygų bei kitų įstatymo nuostatų). Failai, gauti kaip keitimo rezultatas, gali būti naudojami tik asmeniniais tikslais ir jokiomis aplinkybėmis negali būti naudojami komerciniais tikslais, vartotojas neturi teisės viešai publikuoti jokiomis aplinkybėmis ir jokiu būdu gauto mp3 failo turinio.

 

YTMP3.com neleidžia, kad per svetainę būtų vykdoma neteisėta veikla, įskaitant veiklą, kuri pažeidžia intelektinės nuosavybės teises. Jūs neturite teisės naudojantis YTMP3.com keisti failus, kuriuose yra nelegalių duomenų, kurie buvo įgyti pažeidžiant įstatymus, pažeidžiant konfidencialumo sutartis ar kitų asmenų autorių teises. Išimtinai tik jūs atsakote pagal įstatymus dėl bet kokio šių sąlygų pažeidimo.

 

Prašome įsitikinti, kad kai jūs imate ir įkeliate bet kokiu būdu failus ar bet kokią medžiagą šioje svetainėje (siekiant naudotis Keitikliu ar bet kokiu kitu tikslu), jūs nepažeidžiate jokių trečiosioms šalims priklausančių intelektinės nuosavybės teisių ar kitų teisių. Tai atvejais, kai į svetainę YTMP3.com įkelta medžiaga (siekiant naudoti keitiklį ar bet kokiais kitais tikslais) buvo paimta iš kitų svetainių, jūs paklūstate ir priimate atitinkamų svetainių sąlygas dėl duomenų ir atitinkamos medžiagos nuosavybės ir naudojimo. Mes prašome perskaityti ir laikytis šių sąlygų bei visų kitų dokumentų, kurie nustato atitinkamų svetainių naudojimo sąlygas, priešingu atveju galite pažeisti atitinkamų duomenų ir medžiagos nuosavybės ir naudojimo sąlygas; už tai jums gali grėsti teisinė atsakomybė. Teisinės sąlygos, pagal kurias iš kitų svetainių paimtas turinys ir duomenys gali būti naudojami, gali keistis priklausomai nuo aktualių įstatymų vartotojo šalyje arba įstatymų, kurie taikomi šaltinio svetainės savininkui. Jūs privalote susipažinti su šiais teisiniais reikalavimais ir jų laikytis.

 

Vartotojas prisiima visą atsakomybę už visus veiksmus, susijusius su atsisiųstais duomenimis iš trečiųjų šalių svetainių ir įkeltais į YTMP3.com. Kiekvieną kartą, kai keisti įkelto turinio autorinės teisės priklauso trečiajai šaliai, reikia iš anksto susitarti su teisių turėtoju dėl atsisiųsto arba įkelto turinio naudojimo sąlygų. Vartotojas prisiima atsakomybę už naudojimosi YTMP3.com teisėtumą. YTMP3.com siūlo tik techninę platformą ir veikia tik kaip techninio produkto teikėjas informatikos srityje. YTMP3.com neprisiima jokios atsakomybės vartotojo ar bet kurios trečiosios šalies atžvilgiu dėl keitimui pateiktų duomenų ir keistų duomenų naudojimo teisėtumo.

 

Jei naudojantis mūsų YTMP3.com keitikliu nesilaikoma aktualių įstatymų, ypač susijusių su intelektinės nuosavybe, gali būti uždrausta prieiga prie svetainės YTMP3.com paslaugų, o po to jums bus blokuojama prieiga prie mūsų svetainės be išankstinio pranešimo, jei mus pranešta apie tokius veiksmus.

 

Svetainė YTMP3.com ir visas jos turinys, programos, prekių ženklai, logotipai, grafika, tekstai, garso ar vaizdo failai, nuotraukos, piešiniai, programinė įranga ir duomenų bazės, taip pat bet kokia kita svetainėje paskelbta medžiaga yra saugoma autorių teisių įstatymų ir priklauso bendrovei „Mandarine International SA“ ar jos partneriams.

 

Svetainę ir jos turinį saugo Rumunijos su autorių teisėmis susiję įstatymai bei taikytini tarptautinės teisės aktai, susiję su autorių teisėmis. Draudžiama naudoti YTMP3.com logotipą ir kitus „Mandarine International SA“ prekinius ženklus arba sąsajas su pavadinimu YTMP3.com arba „Mandarine International SA“ be mūsų išankstinio raštiško sutikimo.

 

Be programos autorių teisių turėtojo leidimo draudžiama kopijuoti, bet kaip kištis ar modifikuoti kompiuterio programą, kuri yra svetainės pagrinde.

 

Jei manote, kad jūsų autorių teisės buvo pažeistos netinkamai naudojant svetainę YTMP3.com , atsiųskite mums pranešimą apie pažeistas teises, nurodydami tikslias nelegalaus naudojimo datas ir įrodymus, kad praneštas pažeidimas yra susijęs su jūsų teisėmis. Pranešime turi būti duomenys, kurie leistų identifikuoti kopijuotą kūrinį, svetainę ar saitą, iš kur jūsų teigimu buvo paimta, trumpas, bet įtikinamas įrodymas, pagrindžiantis faktą, kad esate šio kūrinio autoriaus teisų turėtojas arba įrodymas, kad veikiate autoriaus vardu bei pareiškimą dėl savo atsakomybės, kuriame prisiimate riziką būti apkaltintam, jei jūsų veiksmai nebus teisėti. Pranešimus reikia siųsti adresu [email protected]

 

Gavus aukščiau nurodytą informaciją, YTMP3.com administratorius ir / arba savininkas užpildys formą, siekdami nustatyti vartotoją, kuris neteisingai naudojo produktą ir taip pažeidė pareikštas teises, ir sieks ateityje blokuoti šio vartotojo prieigą prie svetainės YTMP3.com.

 

5. Atsakomybės apribojimas

 

Naudodamiesi prieiga prie svetainės YTMP3.com jūs patvirtinate, kad savo atsakomybe naudojatės svetaine ir jūs esate vienintelis atsakingas asmuo, kuris yra atsakingas už įstatymų laikymąsi, trečiųjų šalių teisių ir sąlygų, kuriomis šis produktas teikiamas jums naudotis, laikymąsi.

 

YTMP3.com neatsako už vartotojų elgesį ir žalą, kurią šie sukėlė trečiosioms šalims, YTMP3.com vartotojams pateikia išskirtinai techninį produktą su jo naudojimo sąlygomis, kurios užtikrina paklusimą įstatymams ir asmenų teisių bei interesų apsaugą.

 

YTMP3.com, jos savininkas / administratorius, visi juridiniai asmenys ir susiję subjektai, partnerių bendruomenės arba tai pačiai grupei priklausantys sutartiniai partneriai, darbuotojai ar kiti „Mandarine International SA“ atstovai, kurie yra susiję su paslaugomis, kurios yra pateikiamos svetainėje, įskaitant medžiagos kūrimą ir publikavimą, neatsako už bet kokią tiesioginę ir netiesioginę žalą, kylančią iš naudojimosi šia svetaine ir jos turiniu, net situacijose, kai buvo anksčiau pranešta apie tokių nuostolių galimybę. Be to, jų atsakomybė negali būti išplėsta ir apimti svetainės vartotojų naudojimąsi svetaine YTMP3.com blogais tikslais, pažeidžiant įstatymus ar nesilaikant nustatytų sąlygų.

 

YTMP3.com neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą vartotojams, naudojantis prieiga prie svetainės, įskaitant galimus kompiuterinius virusus ar kitus kenksmingus elementus, kurie sukelia žalą kompiuteriams ar kitiems elektronikos įrenginiams, priklausantiems vartotojams ar lankytojams, tinklui, iš kurio gaunama prieiga prie šios svetainės, ar bet kokio kito duomenų praradimo. Atsakomybė už prieigą ir naudojimąsi svetaine YTMP3.com išimtinai tenka vartotojui.

 

YTMP3.com neatsako už svetainėje teikiamų paslaugų keitimą, sustabdymą ir pertraukimą.

Skiltyse su vartotojų nuomonėmis atsakomybė už jų turinį visiškai tenka jų autoriams. YTMP3.com turi teisę neskelbti tų nuomonių, kurios prieštarauja naudojimo sąlygoms arba bet kokiu būdu pažeidžia YTMP3.com savininkų, partnerių ir trečiųjų šalių įvaizdį.

 

YTMP3.com negali garantuoti, kad teikiamos paslaugos nebus pertrauktos, bus teikiamos apskritai ir laiku ar be klaidų. Publikuota medžiaga yra tik informatyvaus pobūdžio ir negali pakeisti, kai tai taikytina, specialisto nuomonės.

 

YTMP3.com neprisiima atsakomybės dėl trečiųjų šalių teikiamo turinio tikslumo garantijų.

 

Visą švietimo, socialinį, informacinį ir daugialypės terpės turinį, vartotojo pasiekiamą per YTMP3.com laiko ir teikia išorinės svetainės, kurių turinys yra prieinamas plačiajai visuomenei. Šios svetainės ir jų operatoriai yra atsakingi už turinį, kurį jie laiko, teikė ir / arba perdavė; YTMP3.com nepalaiko jokių santykių su trečiųjų šalių svetainėmis ir todėl neatsako už turinį ir negali jo kontroliuoti.

 

6. Duomenų apsauga ir konfidencialumas. Informacijos saugojimas. Darbas su asmens duomenimis

 

Paprastai mūsų svetainė gali būti naudojama nenurodant asmeninių duomenų. Kai asmens duomenys (pavyzdžiui, vardas, elektroninio pašto adresas arba adresas) yra kaupiami, saugomi ir naudojami mūsų tinklalapiuose, tai visada daroma laikantis teisinių nuostatų, nurodytų 677/2001 įstatyme ir skirtų asmens apsaugai, susijusiai su asmeniniais duomenimis ir jų laisvu naudojimu.

 

YTMP3.com bus saugomi visi jūsų mums siunčiami duomenys, kai registruojatės naudoti mūsų internetines paslaugas, kad naudotume savo klientų palaikymo paslaugai arba techniniam palaikymui teikti, tuo momentu, kai jums gali reikėti užpildyti formą, kurioje reikalaujama nurodyti savo vardą ir el. pašto adresą. Ši informacija bus saugoma mūsų duomenų bazėje.

 

Ši svetainė naudoja savo slapukus, taip pat trečiųjų šalių slapukus, siekiant geriau suprasti jūsų poreikius ir pagerinti produktus bei paslaugas, taip pat suteikia lankytojams daug geresnę naršymo patirtį ir paslaugas, kurios yra pritaikytos prie individualių interesų. Jūsų asmeniniai duomenys gali būti naudojami siekiant kiek įmanoma suasmeninti YTMP3.com paslaugas, taip pat rinkodaros tikslais.

 

Trečiųjų šalių slapukai, su kuriais susiduriama šioje svetainėje, gali būti iš šių subjektų: Doubleclick.com, Facebook.com, „Google Analytics“, „Google Adsense“ ir t. t., taip pat iš mūsų bendruomenės teikiamos reklamos paslaugų gavėjų konkrečiu momentu per mūsų svetainę. Jūs galite peržiūrėti visą slapukų iš trečiųjų šalių sąrašą, kuris yra publikuotas skyriuje „Slapukų politika“. YTMP3.com neturi prieigos prie šių slapukų ir negali jų kontroliuoti.

 

YTMP3.com galės perduoti surinktus duomenis partnerių svetainėms, tai pačiai grupei priklausančioms svetainėms ir ypatingiesiems partneriams.

YTMP3.com taip pat gali naudoti jūsų duomenis susisiekti su jumis bei saugoti ir modifikuoti asmeninio pobūdžio duomenis, kad siųstų jums informaciją apie naujus pasiūlymus, reklamines akcijas, reklamą ir tiesioginės rinkodaros pranešimus. Tuo atveju, jei nenorite, kad su jumis būtų susisiekta, arba norite, kad būtų pakeista bet kokia mūsų pateikiama informacija, galite tiesiogiai to paprašyti šiuo el. pašto adresu: [email protected]

 

Bet kokia kita komunikacija ir medžiaga, kurią perduodate šioje svetainėje, pvz., klausimai, komentarai, pasiūlymai ir kiti panašūs pranešimai bus laikomi nekonfidencialiais ir nebus kaip nors apsaugomi. Taip pat YTMP3.com neprisiima jokios atsakomybės už situacijas, kuriose vartotojas savo iniciatyva skelbia bet kokią asmeninę informaciją viešame pranešime svetainėje YTMP3.com .

 

7. Saitai į kitus tinklalapius (365/2002 įstatymo 15 str.)

 

Draudžiama kurti saitus į kitas svetaines su šia svetaine arba atvirkščiai be išankstinio rašytinio sutikimo.

 

YTMP3.com svetainėje yra saitų į trečiųjų šalių svetaines ir kitas paslaugas, kurios nepriklauso ir kurių nekontroliuoja YTMP3.com administratoriai. Šių saitų naudojimas priklauso nuo vartotojų pasirinkimo ir kai šie saitai yra panaudojami, vartotojai paklūsta atitinkamos svetainės politikai. Mes rekomenduojame perskaityti visų trečiųjų šalių naudojimo sąlygas ir konfidencialumo pareiškimus prieš jomis naudojantis ar siunčiant asmeninius duomenis ar kitą informaciją šiose svetainėse arba per jas.

 

YTMP3.com nekontroliuoja ir neatsako už šių tinklalapių pasiekiamumą, jų turinį, jų galimus autorių teisių pažeidimus, jose pateikiamos informacijos teisingumą, saugumą, buvimą be kompiuterinių virusų ir kitų žalingų elementų, kurie kelia pavojų jums ar kurie gali pažeisti jūsų kompiuterį ar kitus elektroninius įrenginius, tinklą, iš kurio pasiekiate svetainę ar sukelti bet kokį kitą duomenų praradimą.

 

Taip pat, YTMP3.com neprisiima atsakomybės už produktus ir kitą medžiagą, kuriuos pateikia tos svetainės, už komercinę veiklą, kurią vykdo atitinkami tinklalapiai, už bet kokią žalą ir nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai atidarydami atitinkamą saitą ar dėl informacijos, turinio, turto arba paslaugų, kuriuos vartotojams suteikia atitinkamos interneto svetainės.

 

8. Šių sąlygų keitimas

 

YTMP3.com turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti naudojimo sąlygų turinį, prieš tai pranešus arba nepranešus vartotojui. Naujos sąlygos pradedamos taikyti nuo momento, kai būna publikuotos svetainėje ir neturi atgalinio poveikio.

 

Bet kokios apimties pakeitimai, nepriklausomai nuo jų svarbos,įskaitant visišką pakeitimą, daromi išimtinai tik „Mandarine International SA“ nuožiūra.

 

Periodiškai patikrinkite ir perskaitykite šias sąlygas, turėdami galvoje, kad visi pakeitimai yra taikomi iškart po publikavimo svetainėje. Naudojimasis svetaine po šių pakeitimų publikavimo bus laikomas tyliu sutikimu su pakeitimais.

 

9. Taikytina teisė

 

Apsilankydamas svetainėje vartotojas sutinka, kad bet koks bylinėjimasis priklauso bendrųjų teismų jurisdikcinei kompetencijai Bukarešte, Rumunijoje.

Taikytina teisė yra Rumunijos įstatymai, taip pat tarptautinės nuostatos, susijusios su autorinėmis teisėmis, intelektine nuosavybe ir elektronine komercija (Europos direktyvos, susijusios su autorių teisėmis ir elektronine komercija, PINO sutartimis ir visomis kitomis taikytinomis sutartimis, konvencijomis bei aktais, prie kurių prisijungė ar su kuriais sutiko Rumunija).

 

Kai kurios iš šių nuostatų gali būti nesuderinamos su jūsų nacionaline teise, todėl siūlome susipažinti su savo šalies teisės aktais.

 

10. Skundai / palaikymas

 

Jei kiltų klausimų, abejonių, skundų, pasiūlymų dėl svetainės ar YTMP3.com siūlomų paslaugų, kreipkitės šiuo el. pašto adresu: [email protected]

 

Paskutinis atnaujinimas: 16. 12. 2016