Noteikumi un nosacījumi YTMP3.com

 

1. Par YTMP3.com

 

YTMP3.com ir interneta vietne, kas pieder MANDARINE INTERNATIONAL S.A. Uzņēmuma galvenais birojs atrodas Bukarestē, adrese: 28-30 Academiei Street, 8. stāvs, 1. apgabals, Bukareste, Rumānija. Uzņēmums ir reģistrēts Rumānijas uzņēmumu reģistrā ar numuru J40/8533/2016, CUI 36225888 kā juridiskā persona, kurai pieder un kas administrē YTMP3.com.

 

YTMP3.com piedāvā lietotājam bezmaksas konvertētāju, kas ļauj pārveidot video formāta failus par MP3 formāta failiem, ievērojot šos Noteikumus un nosacījumus.

 

Ņemot vērā to, ka YTMP3.com izmantošana nozīmē pilnīgu šo noteikumu un nosacījumu pieņemšanu un ievērošanu no lietotāja puses, mēs iesakām veltīt pietiekami daudz laika, lai uzmanīgi izlasītu šos Noteikumus un nosacījumus. Tāpat iesakām jums laiku pa laikam pārlasīt šo YTMP3.com lietošanas Noteikumu un nosacījumu papildinātās versijas.

 

Šie noteikumi un nosacījumi tiek piemēroti neatkarīgi no tā, kādu ierīci jūs izmantojat, lai piekļūtu YTMP3 interneta vietnei (tai skaitā dators, portatīvas dators vai mobilais pārlūks, digitālā televīzija, mobilie tālruņi, automašīnu datori, portatīvās digitālās ierīces un jebkura cita esošā vai nākotnē izstrādātā mobilā ierīce vai tehnoloģija).

 

YTMP3.com vietnē netiek saglabāti faili, kurus izmanto Konvertētājs. Jūsu augšupielādētā URL adrese tiks saglabāta tikai uz laiku, kas ir nepieciešams faila konvertēšanai vai, ja nepieciešams, fails var uz laiku tikt saglabāts statistikas apkopošanai, lai optimizētu mūsu pakalpojumu darbību.

 

2. Definīcijas

 

„„YTMP3.com saturs”: iekļauj, bet neaprobežojas ar, jebkāda veida tekstus, grafiskus elementus, izkārtojumus, logotipus, attēlus, audio materiālus, filmas vai citus kustīgus attēlus, rakstus, kas tiek pastāvīgi vai īslaicīgi izvietoti vietnē, informāciju par produktu un/vai programmatūru, kas ir pieejama Lietotājam interneta vietnē, kā arī preces, kuras piedāvā interneta vietne.

 

&bdquo:„Zīmoli, attēli”: ir komerciāli zīmoli, logotipi un pakalpojumu zīmoli (neatkarīgi no tā, vai tie ir reģistrēti vai nav), kas ir redzami interneta vietnē.

 

&bdquo„Autortiesības”: tiesības būt atzītam par vienīgo darba autoru, morālas un mantiskas tiesības, kas ir aprakstītas Likumā Nr. 8/1996 par autortiesībām un asociētajām tiesībām, kā arī saskaņā ar visām tiesībām, kas ir aprakstītas starptautiskās konvencijās, kuras ir apstiprinājusi Rumānija.

 

„„Konvertētājs”: programmatūra, kas konvertē audio formāta failus (piemēra, FLAC uz MP3). Lai nodrošinātu augstu skaņas kvalitātes līmeni, konvertētājs izvēlas atšķirīgus kodēšanas parametrus katram izejas faila formātam.

 

3. Vispārīgie interneta vietnes lietošanas noteikumi

 

YTMP3.com sniedz jums iespēju un atļauj izmantot šajā interneta vietnē izvietotos produktus/pakalpojumus tikai ar nosacījumu, ka tiek ievēroti šie noteikumi un nosacījumi. Piekļuve un YTMP3.com lietošana tiek veikta saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, apliecinot to, ka šie noteikumi un nosacījumi tiek pieņemti no lietotāja puses. Lietošanas noteikumi tiek piemēroti visām personām, kas piekļūst vai lieto mūsu interneta vietni.

 

Lai izmantot šajā interneta vietnē sniegtos pakalpojumus, jums ir jābūt juridiski tiesīgai personai piekrist YTMP3.com lietošanas noteikumiem, vai ir jāsaņem vecāku vai aizbildņu atļauja pārlūkot šo interneta vietni pieaugušo uzraudzībā.

 

Piekļūstot interneta vietnei un lietojot YTMP3.com, jūs apliecināt to, ka pilnībā un bez izņēmumiem piekrītat visiem noteikumiem un nosacījumiem, kas ir aprakstīti YTMP3.com Noteikumos un nosacījumos. Ja nepiekrītat YTMP3.com Noteikumiem un nosacījumiem pilnībā vai daļēji, vai, ja piekļuvāt interneta vietnei nejauši, bez nodoma pieņemt šos YTMP3.com Noteikumus un nosacījumus, vai, ja jums nav spējas pilnībā izprast vai juridiski apstiprināt šos YTMP3.com lietošanas Noteikumus un nosacījumus, lūdzu, nekavējoties pametiet šo interneta vietni un neizmantojietYTMP3.com produktus.

 

Lietotājiem tiek sniegta brīva un nerobežota piekļuve interneta vietnei, kā arī tiek atļauts izmantot interneta vietni, kā arī lietot konvertēšanas rezultātā izveidoto failu atbilstoši YTMP3.com Noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot atbilstošās likumdošanas un starptautisko konvenciju noteikumus, personīgai izmantošanai un nekomerciāliem mērķiem, nepārkāpjot trešo pušu likumīgās tiesības un intereses.

 

YTMP3.com vietne ir pieejama "kā ir" un paredzēta tikai personīgai izmantošanai. Bez rakstiskas YTMP3.com piekrišanas vietni ir aizliegts izmantot, kopēt, izplatīt, pārsūtīt, publicēt, nosūtīt, pārdot, licencēt un izmantot jebkurā citā veidā, izņemot tos veidus, kas ir aprakstīti šajos Noteikumos un nosacījumos. YTMP3.com konvertētājs (lapa web-administratoriem) ir izmantojams citās interneta vietnēs, kas vēlas veikt šī bezmaksas tiešsaistes rīka integrāciju.

Jūsu piekļuve YTMP3.com var tikt nekavējoties bloķēta vai ierobežota bez iepriekšēja paziņojuma bez jebkāda veida paskaidrojumiem no mūsu puses gadījumā, ja tiek pārkāpti šie Noteikumi un nosacījumi.

 

Ņemot vērā to, ka šis ir bezmaksas pakalpojums,YTMP3.com vietnes īpašnieks un administrators ir tiesīgs pieņemt lēmumu, bez jebkādam formālām vai iepriekšējām procedūrām, bez iepriekšēja paziņojuma, vienpersoniski, bez skaidrojuma, bez jebkādiem ierobežojumiem un pēc savas brīvas gribas pārtraukt piekļuvi YTMP3.com pakalpojumiem. Tāpat īpašnieks un administrators ir tiesīgs pēc savas brīvas gribas liegt jebkuram lietotājam piekļuvi YTMP3.com lapai un/vai konvertētājam.

 

Trešajām pusēm ir aizliegts traucēt interneta vietnes darbību un izmantošanu, veikt datorvīrusu vai citu kaitniecisku elementu izplatīšanu, kas var traucēt interneta vietnes darbībai. Ir aizliegta jebkādu datorsistēmu palaišana un izmantošana, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, "robotiem", "zirnekļiem" un "bezsaistes lasītājiem", kā arī aizliegta jebkādu sistēmu, kas piekļūst interneta vietnei veidā, kas noteiktā laika posmā var izsūtīt vairāk ziņojumu nekā spēj cilvēks, izmantojot standarta pārlūkprogrammu tādā pašā laika periodā. Informācijas un personu identificējošu datu iegūšana no YTMP3.com interneta vietnes ir aizliegta, tāpat ir aizliegts izmantot komerciāliem mērķiem komunikācijas sistēmas, kas ir pieejamas interneta vietnē (ja attiecināms).

 

Lietojot šo interneta vietni, jūs apņematies netraucēt interneta vietnes drošības sistēmu vai citu sistēmu, kas liedz vai ierobežo iespēju kopēt vai izmantot interneta vietnes satura elementus, darbību jebkādā veidā.

 

4. Likuma, trešo pušu tiesību un intelektuālā īpašuma tiesību ievērošana

 

YTMP3.com piedāvā lietotājam Konvertētāju, kuru lietotājs izmanto personīgi un uz savu atbildību tādā veidā, kas neaizskar trešo pušu tiesības. Konvertētāju ir atļauts izmantot tikai, lai konvertētu video formāta failus, kas satur datus, kurus lietotājs ir tiesīgs izmantot un kuru lejupielāde, konvertēšana un izmantošana nav juridiski ierobežota (piemēram, personīgo video lejupielāde un konvertēšana, tāda video faila lejupielāde un konvertēšana, tiesības uz kuru autors ir nodevis lietotājam, tāda video faila lejupielāde vai konvertēšana, kas atbilst Likuma Nr. 8/1996 par autortiesībām un saistītajām tiesībām 33 pantam, video faila lejupielāde un konvertēšana audio formātā izglītības mērķiem saskaņā ar likumā noteiktajiem ierobežojumiem, ka arī ievērojot likumā noteiktos gadījumus). Konvertēšanas rezultāta iegūtos failus ir atļauts izmantot tikai personīgiem mērķiem, šos failus ir kategoriski aizliegts izmantot komerciāliem mērķiem, kā arī lietotājam nav tiesību jebkādos gadījumos un apstākļos publicēt iegūto mp3 failu.

 

YTMP3.com nepieļauj pretlikumīgu darbību veikšanu, izmantojot šo interneta vietni, tai skaitā tādu darbību, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības. Jums nav tiesību izmantot YTMP3.com, lai konvertētu failus, kas satur pretlikumīgu saturu, ir iegūti veidos, kas pārkāpj likumu, pārkāpj konfidencialitātes noteikumus vai autora, vai jebkura citas personas, tiesības. Jebkādas rīcības, kas pārkāpj šos nosacījumus, rezultātā jūs individuāli uzņematies likumā noteikto atbildību.

 

Lūdzu, pārliecinieties par to, ka augšupielādējot failus vai jebkura cita veida materiālus (Konvertētāja izmantošanai vai jebkuram citam mērķim), jūs nepārkāpjat intelektuālā īpašuma tiesības vai jebkuras citas trešo pušu tiesības. Ja materiāli tiek augšupielādēti YTMP3.com vietnē (Konvertētāja izmantošanai vai jebkuram citam mērķim) tiek ņemti no citām interneta vietnēm, jūs ievērojat un pieņemat konkrētās interneta vietnes noteikumus un nosacījumus attiecībā uz īpašumtiesībām, datu un attiecīgo materiālu izmantošanu. Mēs lūdzam jūs izlasīt un ievērot noteikumus un nosacījumus, kā arī jebkādus cita veida dokumentus, kas nosaka attiecīgo interneta vietņu izmantošanu, pretējā gadījumā jūs pakļaujat sevi riskam pārkāpt īpašumtiesību un izmantošanas nosacījumus, kas ir attiecināmi uz konkrētajiem datiem, kā rezultāta jums var tikt piemērots likumā noteiktais sods. Juridiskie nosacījumi, kas nosaka datu un satura izmantošanu citas interneta vietnēs, var atšķirties atbilstoši konkrētās valsts, kura atrodas lietotājs, likumdošanai vai tās valsts likuma nosacījumiem, kurā atrodas konkrētās interneta vietnes īpašnieks. Jūsu pienākums ir iegūt informāciju par šīm juridiskajām prasībām un ievērot tās.

 

Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par visām darbībām, kas ir saistītas ar datiem, kas tiek lejupielādēti no trešo pušu interneta vietnēm un augšupielādēti YTMP3.com. Katru reizi, kad augšupielādētā satura autortiesības pieder trešajai pusei, par nosacījumiem, kas ļauj izmantot un lietot šo saturu, ir jāvienojas ar konkrēta satura autortiesību īpašnieku. Lietotājs uzņemas atbildību par likumīgu YTMP3.com lietošanu un izmantošanu. YTMP3.com piedāvā tikai tehnisku platformu un rīkojas tikai kā tehniska produkta sniedzējs informātikas nozarē. YTMP3.com neuzņemas atbildību pret lietotāju vai jebkuru trešo pusi par konvertējamo datu likumību vai jau konvertēto datu izmantošanas likumību.

 

Izmantojot mūsu YTMP3.com konvertētāju un neievērojot spēkā esošo likumdošanu, it īpaši ar intelektuālā īpašuma tiesībām saistīto likumdošanu, jums var tikt liegta piekļuveYTMP3.com interneta vietnei un tas pakalpojumiem, kā arī, atkārtotu pārkāpumu gadījumā, jums tiks bloķēta piekļuve bez iepriekšēja paziņojuma.

 

YTMP3.com vietne un tas saturs pilnība, programmas, zīmoli, logotipi, grafiskie elementi, teksti, audio vai video faili, fotogrāfijas, rasējumi, programmatūra un datubāzes, kā arī visi citi materiāli šajā interneta vietnē ir aizsargāti ar autortiesību likumu un pieder Mandarine International S.A. vai šī uzņēmuma partneriem.

 

Interneta vietni un tās saturu aizsargā Rumānijas autortiesību likumdošana, kā arī jebkura cita piemērojama starptautiska autortiesību likumdošana. YTMP3.com logotipa un jebkura cita Mandarine International S.A. piederoša zīmola, kā arī atsauce uz YTMP3.com vai Mandarine International S.A. nosaukumu ir aizliegta bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

 

Neatļauta kopēšana un jebkāda veida iejaukšanās programmatūras, kas nodrošina šīs vietnes funkcionalitāti, darbībā, programmatūras pārveidošana vai modifikācija ir aizliegta bez programmas autortiesību turētāja atļaujas.

 

Gadījumā, ja uzskatāt, ka jūsu autortiesības tika pārkāptas izmantojot YTMP3.com vietni, mēs lūdzam jūs nosūtīt mums paziņojumu, kurā ir aprakstīts jūsu tiesību pārkāpums, kā arī norādīti precīzi pretlikumīgas izmantošanas gadījuma datumi un pierādījumi tam, ka jūsu pieminētais pārkāpums pārkāpj jūsu tiesības. Paziņojumā ir jābūt norādītiem datiem, kas ļauj identificēt kopēto darbu, interneta vietni vai saiti, no kuras, saskaņā ar jūsu apgalvojumiem, darbs tika paņemts, īsi, bet pārliecinoši pierādījumi, kas apliecina to, ka esat konkrētā darba autortiesību turētājs vai konkrētā darba autortiesību turētāja pārstāvis, kā arī paziņojums par to, ka jūs uzņematies visu atbildību par izmaksām, kas rodas gadījumā, ja rīkosieties prettiesiski. Lūdzam sūtīt paziņojumus par tiesību pārkāpumiem uz [email protected]

 

Brīdī, kad saņemsim augstāk aprakstīto paziņojumu, YTMP3.com administrators un/vai īpašnieks aizpildīs veidlapu, lai identificētu lietotāju, kas nepareizi izmantoja mūsu produktu un pārkāpa trešās puses tiesības, un bloķētu šim lietotājam piekļuvi YTMP3.com nākotnē.

 

5. Atbildības ierobežošana

 

Piekļūstot YTMP3.com, jūs apliecināt to, ka izmantojat šo interneta vietni labprātīgi, esat vienīgā persona, kas ir atbildīga par piemērojamās likumdošanas ievērošanu, trešo pušu tiesību un jums pieejamā produkta noteikumu un nosacījumu ievērošanu.

 

YTMP3.com neuzņemas atbildību par lietotāja uzvedību un neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas ir lietotāju radīti zaudējumi trešajām pusēm, YTMP3.com sniedz lietotājam piekļuvi tikai tehniskam produktam, kura izmantošanai un lietošanai ir izstrādāti noteikumi, kuru mērķis ir nodrošināt likumā noteiktos ierobežojumus un trešo pušu juridiskās tiesības un intereses.

 

YTMP3.com, vietnes īpašnieks/administrators, visas juridiskās personas un saistītās puses, partneri vai vienas grupas dalībnieki, sadarbības partneri, darbinieki un citi Mandarine International S.A. aģenti, kas piedalās piedāvātā pakalpojuma sniegšanā šajā interneta vietnē, tai skaitā materiālu izveide un publicēšana, neuzņemas atbildību par jebkāda veida tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas ir radīti piekļūstot interneta vietnei vai ir saistīti ar interneta vietnes un tās satura izmantošanu pat tādos gadījumos, ja puses ir iepriekš brīdinātas par šādu zaudējumu iespējamību. Atbildību nav iespējams piemērot par to, ka YTMP3.com lietotāji ir izmantojuši sniegto produktu vai interneta vietni ļaunprātīgā nolūkā, pretlikumīgā veidā vai neievērojot šos noteikumus un nosacījumus.

 

YTMP3.com neuzņemas jebkāda veida riskus par zaudējumiem, kas ir radīti lietotājiem piekļuves šai interneta vietnei rezultātā, tai skaitā dator vīrusu vai citu kaitniecisku elementu, kas izraisa lietotāju vai apmeklētāju datoru vai citu elektronisko ierīču bojājumus, kā arī rada bojājumus vai datu zudumus jebkādā tīklā, kas tiek izmantots piekļūšanai interneta vietnei. Par piekļuvi YTMP3.com un izmantošanu lietotājs uzņemas pilnu atbildību.

 

YTMP3.com neuzņemas atbildību par pakalpojumu, kas ir pieejami ar interneta vietnes starpniecību, izmaiņām, darbības pārtraukšanu vai atcelšanu.

Interneta vietnes sadaļās, kurās ir norādīti lasītāju viedokļi, konkrēto viedokļu autori uzņemas atbildību par konkrēto saturu. YTMP3.com ir tiesības atteikt publicēt viedokļus, kas pārkāpj šos Noteikumus un nosacījumus, kā arī jebkādā veidā bojāYTMP3.com īpašnieku, partneru vai trešo pušu tēlu.

 

YTMP3.com nespēj garantēt to, ka sniegtie pakalpojumi tiks sniegti noteiktajā laikā bez traucējumiem un kļūdām. Publicētie materiāli ir tikai informatīvi un tie nespēj, attiecīgajos gadījumos, aizstāt eksperta viedokli.

 

YTMP3.com neuzņemas jebkāda veida atbildību par trešo pušu sniegtā satura precizitāti un patiesumu.

 

Viss izglītojošais, sociālais, informatīvais un multimediju saturs, kuram lietotājs piekļūst izmantojot YTMP3.com, tiek publicēts un saņemts no citām interneta vietnēm, kuru saturs ir brīvi pieejams plašai auditorijai. Šīs interneta vietnes un to uzturētāji ir atbildīgi par sniegto saturu, kas tiek izvietots un/vai nosūtīts, un YTMP3.com nav jebkāda veida attiecību ar šo trešo pušu interneta vietnēm, kā rezultātā YTMP3.com neuzņemas atbildību šo saturu un nespēj jebkādā veidā kontrolēt šo saturu.

 

6. Datu aizsardzība un konfidencialitāte. Informācijas glabāšana. Personas datu izmantošana

 

Parasti, mūsu interneta vietni ir iespējams izmantot neiesniedzot personas datus. Kad personas dati (piemēram, vārds, e-pasta vai dzīvesvietas adrese) tiek iegūti, saglabāti un izmantoti mūsu vietnes lapās, šīs darbības vienmēr tiek veiktas saskaņā ar Likuma Nr. 677/2001 noteikumiem par personas datu izmantošanu un izplatīšanu.

 

YTMP3.com saglabās visus datus, ko nosūtat mums brīdī, kad reģistrējaties mūsu tiešsaistes pakalpojumu saņemšanai, lai saņemtu klientu atbalsta dienesta vai tehniskā atbalsta dienesta pakalpojumus. Šī informācija tiks saglabāta mūsu datubāzē.

 

Šajā interneta vietnē tiek izmantotas šīs vietnes sīkdatnes, kā arī trešo pušu sīkdatnes ar mērķi labāk izprast jūsu vajadzības un uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus, kā arī nodrošināt mūsu lietotājiem daudz patīkamāku pārlūkošanas pieredzi un pakalpojumus, kas ir pielāgoti lietotāja interesēm. Jūsu personas dati var tikt izmantoti, lai personalizētu YTMP3.com pakalpojumu tik, cik iespējams, ka arī mārketinga mērķiem.

 

Trešo pušu sīkdatnes, kas ir sastopamas šajā vietnē, var piederēt sekojošām pusēm: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense, utml., kā arī no mūsu reklāmdevējiem, kuru reklāma tiek publicēta mūsu interneta vietnē. Izsmeļošs trešo pušu sīkdatņu saraksts ir publicēts sarakstā, kas atrodas "Sīkdatņu politikas" sadaļā. YTMP3.com nav piekļuves trešo pušu sīkdatnēm un iespējas kontrolēt trešo pušu sīkdatnes.

 

YTMP3.com ir tiesīgs nosūtīt apkopotos datus saviem partneriem, vietnēm, kas ir tās pašas grupas sastāvā, vai konkrētiem sadarbības partneriem.

YTMP3.com ir tiesības izmantot jūsu datus, lai sazinātos ar jums, saglabātu vai modificētu personalizētus datus, lai sūtītu jums informāciju par jauniem piedāvājumiem, akcijām, reklāmām, kā arī, lai nosūtītu tiešus mārketinga ziņojumus. Gadījumā, ja vairs nevēlaties, lai mēs ar jums kontaktējamies, vai, ja vēlaties veikt izmaiņas jebkurā mūsu sniegtajā informācijā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected]

 

Jebkāda cita veida komunikācija un materiāli, kurus jūs nosūtat šai interneta vietnei, piemēram, jautājumi, komentāri, ieteikumi un tamlīdzīgi ziņojumi, netiks uzskatīta par konfidenciālu un netiks aizsargāta. Kā arī, YTMP3.com neuzņemas jebkāda veida atbildību par gadījumiem, kad lietotājs personīgi publicē jebkādu savu personīgo informāciju ziņojumā, kas ir publiski pieejams vietnē YTMP3.com.

 

7. Saites uz citām lapām (Likuma Nr. 365/2002 15. paragrāfs)

 

Ir aizliegts izveidot saites uz citām interneta vietnēm, izmantojot šo interneta vietni, un otrādi, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas saņemšanas.

 

YTMP3.com interneta vietne satur saites uz trešo pušu interneta vietnēm vai pakalpojumiem, kas nepieder un kurus nekontrolē YTMP3.com administratori. Šo saišu izmantošana ir lietotāja personīga izvēle un brīdī, kad lietotājs izmanto šīs saites, lietotājs uzņemas atbildību saskaņā ar konkrētās vietnes noteikumiem. Mēs iesakām jums iepazīties ar visu trešo pušu interneta vietņu lietošanas noteikumiem un paziņojumiem par konfidencialitāti pirms šo vietņu izmantošanas vai personas datu nosūtīšanas.

 

YTMP3.com nekontrolē un neuzņemas atbildību par šīm interneta vietnēm, to saturu, iespējamiem autortiesību pārkāpumiem tajās, par sniegtās informācijas patiesumu, drošības līmeni, kā arī to, vai trešo pušu vietnes satur datorvīrusus un citus kaitnieciskus elementus, kas pakļauj jūs riskam vai izraisa datortehnikas un citu elektronisko ierīču bojājumus.

 

YTMP3.com neuzņemas atbildību par produktiem vai citiem materiāliem, kas tiek piedāvāti trešo pušu interneta vietnēs, kā arī komerciālo darbību šajās vietnēs vai zaudējumiem, kas lietotājam rodas piekļūstot konkrētajām interneta vietnēm, zaudējumiem, kas lietotājam rodas izmantojot informāciju, saturu vai pakalpojumus, kurus sniedz attiecīgās trešo pušu interneta vietnes.

 

8. Izmaiņas Noteikumos un nosacījumos

 

YTMP3.com ir tiesības veikt izmaiņas vai aizstāt šo Noteikumu un nosacījumu saturu jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma lietotājam. Jaunie Noteikumi un nosacījumi kļūst saistoši brīdī, kad tie tiek publicēti mūsu interneta vietnē, un tie nav piemērojami atgriezeniskā veidā.

 

Jebkādas izmaiņas, neatkarīgi no to nozīmības pakāpes, kā arī Noteikumu un nosacījumu aizstāšana, ir pilnībā atkarīga no Mandarine International S.A.

 

Lūdzu, regulāri pārlasiet un pārbaudiet šos Noteikumus un nosacījumus, ņemot vērā to, ka jebkuras izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas interneta vietnē. Interneta vietnes izmantošana pēc šo izmaiņu ieviešanas tiks uzskatīta par jauno Noteikumu un nosacījumu apstiprinājumu.

 

9. Piemērojamā likumdošana

 

Apmeklējot šo interneta vietni, lietotājs piekrīt tam, ka jebkāda veida tiesvedība tiks veikta Bukarestes tiesās, Rumānijā. Šiem Noteikumiem un nosacījumiem tiek piemērota Rumānijas likumdošana un attiecīgā starptautiskā autortiesību, intelektuālo tiesību un elektroniskās komercdarbības likumdošana (ES direktīvas par autortiesībām un elektronisko komercdarbību, WIPO nolīgumi, kā arī visi citi nolīgumi, konvencijas un tiesību akti, kuriem ir pievienojusies vai piekritusi Rumānija).

 

Daži no šiem noteikumiem var būt pretrunā ar jūsu valsts likumdošanu, tāpēc mēs iesakām jums iepazīties ar jūsu valsts likumdošanu.

 

10. Sūdzības/atbalsts

 

Jebkādu jautājumu, šaubu, sūdzību un ieteikumu par YTMP3.com vietni vai piedāvātajiem pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu:[email protected]

 

Pēdējais atjauninājums: 16. 12. 2016