YTMP3.com vilkår og betingelser

 

1. Om YTMP3.com

 

YTMP3.com er et nettsted eiet av MANDARINE INTERNATIONAL S.A., med hovedkontor i Bukarest, 28-30 Academiei Street, 8. etasje, 1. Distrikt, Bukarest, Romania, registrert i Handelsregisteren med nr. J40/8533/2016, CUI 36225888, bedrift som eier og administrerer YTMP3.com.

 

YTMP3.com tilbyr sine brukere gratis en konverter som gir mulighet til å omforme filer fra videoformat til MP3 filer, under de direkte betingelsene som er oppgitt i denne delen med Vilkår og Betingelser.

 

Siden det å bruke YTMP3.com innebærer ubetinget aksept av disse vilkårene og betingelsene og brukerens ubetinget adhesjon til disse betingelsene, anbefaler vi at du tar deg god tid til å lese nøyaktig disse Vilkår og Betingelser. Vi anbefaler også at du kommer tilbake med jevne mellomrom og leser på nytt den oppdaterte versjonen av disse Vilkår og Betingelser for YTMP3.com.

 

Disse vilkårene gjelder uansett hva slags apparat du bruker for å få adgang til YTMP3s nettsted (inklusiv skrivebord, laptop eller den mobile nettleseren, digital TV, mobiltelefoner, bil pc-er, bærbare apparater og hvilket som helst annet mobilapparat eller teknologi som er anerkjent nå eller som blir utviklet i framtiden).

 

YTMP3.com verter ikke noen av de filene som er bestemt for Konverteren. URL-en som du skal laste opp kommer til å bli bevart bare for den perioden som trenges for filkonvertering eller, hvis nødvendig, filen skal bevares for tiden som trenges av bestemte statistiske prosedyrer for å optimalisere våre tjenester.

 

2. Definisjoner

 

„YTMP3.com innhold”: inneholder, uten å være begrenset til det, hvilken som helst tekst, grafikk, oppsetter, logoer, bilder, lydmaterial, filmer og andre mosjonsbilder, artikler som blir publisert permanent eller kortvarig på nettstedet, detaljer om produkt og/eller programvare, publisert eller tilgjengelig på hvilken som helst måte for Brukeren på nettstedet samt produkter som forsørges gjennom nettstedet

 

„Varemerker, tegninger”: disse er kommersielle varemerker, logoer og tjenestevaremerker (uansett om de er registrert eller ikke) som blir vist på nettstedet.

 

„Opphavsrett”: rett til å bli erkjent som eneste skaper av verket, som har moralske og økonomiske egenskaper fastsatt av Lov no. 8/1996 angående forfatterrettigheter og tilhørende rettigheter samt de som er nevnt av internasjonale konvensjoner som Romania har samtykket til

 

„Konverter”: en programvare som kan konvertere audiofiler fra en format til en annen (for eksempel fra FLAC til MP3). Den velger ofte kodingsparametre for hver output filformat med hensikt til å få kvalitetslyd.

 

3. Allminnelige vilkår for å bruke nettstedet

 

YTMP3.com tilbyr deg og innvilger deg tillatelse til å bruke produktene/tjenestene tilbudt av nettstedet bare hvis du følger disse vilkårene strengt. Adgang til og bruk av nettstedet YTMP3.com skjer under autoritet av disse reglene og det er betinget av at de blir mottatt og aktet. Bruksreglene gjelder for alle som kommer inn på eller bruker nettstedet.

 

For å bruke tjenestene tilbudt av vår nettsted må du ha juridisk kapasitet til å akseptere vilkårene til YTMP3.com eller få dine foreldre eller formynders samtykke for å bla gjennom dette nettstedet og gjøre det under deres oppsyn og autoritet.

 

Ved å komme inn på og bruke YTMP3.com nettstedet gir du din totale og ubetinget aksept om å respektere fullstendig og uten unntak alle reglene som er fastsatt i YTMP3.com Vilkår og Betingelser. Skulle du delvis eller fullstendig ikke akseptere betingelsene fra YTMP3.com Vilkår og Betingelser eller hvis du kom inn på nettstedet tilfeldigvis, uten hensikt til å akseptere disse Vilkår og Betingelser til YTMP3.com, eller hvis du ikke er i stand til å forstå og akseptere fullt Vilkårene og Betingelsene for å bruke YTMP3.com, vennligst forlat dette nettstedet med en gang og ikke bruk YTMP3.com produktene.

 

Besøkerne får gratis og ubetinget adgang til nettstedet og blir autorisert til å bruke nettstedet og outputfilen fra konverteringen ifølge betingelsene fra YTMP3.com Vilkår og Betingelser og bare ved å respektere de rettslige disposisjonene, de internasjonale konvensjonene, bare til personlig og ikke til kommersiell bruk, uten å bryte rettighetene og de rettslige interessene til tredjemann.

 

YTMP3.com blir tilbudt ‘slik som den er’ bare til personlig bruk og den skal ikke brukes, kopieres, distribueres, overføres, publiseres, posteres, selges under lisens eller utnyttes på hvilken som helst annen måte enn slik som det er fastsatt i disse betingelsene eller med hvilken som helst andre hensikt uten tidligere skriftlig samtykke fra YTMP3.com. YTMP3.com konverteren (siden for webmasters) kan bli brukt av andre nettsteder som ønsker å bruke direkte dette gratis online verktøyet.

Din adgang til YTMP3.com kan bli direkte begrenset eller stanset uten tidligere melding, uten at vi må på hvilken som helst måte motivere vår avgjørelse i tilfelle enhver av disse betingelsene fra Vilkår og Betingelser skulle bli brutt.

 

Dersom denne er en gratis tjeneste, kan eieren og administratoren til YTMP3.com nettstedet bestemme, uten hvilken som helst formalitet eller tidligere prosedyre, uten hvilken som helst melding, enesidig, uten begrunnelse, ubetinget og ifølge sin egen vilje, avbrytelsen eller suspensjonen av YTMP3.com tjenestene. Han kan også nekte ensidig, uten begrunnelse og ifølge sin egen vilje adgangen til hvilken som helst bruker til YTMP3.com siden og/eller bruk av konverteren.

 

Det er forbudt å avbryte bruk av og utnyttelse av nettstedet av tredjemann, overføring av datamaskin viruser eller andre elementer som kan skade nettstedets gode funksjon. Lansering eller bruk av hvilken som helst datamaskinsystem er forbudt inklusiv, men ikke begrenset til ‘roboter’, ‘søkeroboter’ og ‘offline lesere’eller hvilket som helst system som får tilgang til nettstedet på en måte som kunne overføre i en bestemt tidsperiode flere appellmeldinger enn et menneske kunne rimelig sende ved å bruke en vanlig nettleser i same tidsperiode. Det er forbudt å samle informasjon eller personlig identifikasjonsdata fra YTMP3.com nettstedet, det er også forbudt å bruke kommunikasjonssystem som blir tilbudt på nettstedet (i tilfelle det er der) med kommersiell hensikt.

 

Dersom du bruker nettstedet blir du forpliktet til å ikke unnvike, deaktivere eller avbryte på hvilken som helst måte nettstedets sikkerhetssystem eller system som forebygger eller begrenser bruk av eller kopiering av hvilket som helst innholdselement fra nettstedet eller som påtvinger begrensing i bruk av nettstedet.

 

4. Aktelse for loven, tredjemanns rettigheter og opphavsrett

 

YTMP3.com tilbyr brukerne en Konverter som man skal bruke på egen hånd og med exklusivt ansvar slik at tredjemanns rettigheter ikke blir skadet. Konverteren skal brukes bare for å konvertere filer i video format som inneholder data som brukeren har lovlig rettighet til å bruke og hvis nedlastning, konvertering og bruk ikke har rettslige begrensninger (for eksempel, nedlastning eller konvertering av en av brukerens egne videoer, nedlasting og konvertering av en videofil når denne rettigheten er blitt overført av skaperen, nedlastning eller konvertering av en videofil ifølge unntakene fastsatt av art. 33 fra Lov no. 8/1996 angående opphavsrett og tilhørende rettigheter, nedlastning eller konvertering av en videofil til en audiofil med pedagogisk hensikt, innen begrensningen og ved å akte de rettslige betingelsene, andre spesifiske situasjoner fastsatt av loven). Filene som resulterer gjennom konvertering kan brukes bare til personlig bruk og under ingen omstendigheter til kommersiell bruk, brukeren kan ikke få lov til å offentlig postere, under ingen omstendighet og på hvilken som helst måte, innholdet av den resulterende mp3-filen.

 

YTMP3.com godtar ikke at ulovlige aktiviteter blir utført gjennom nettstedet, inklusiv aktiviteter som bryter opphavsretten. Dersom du bruker YTMP3.com, får du ikke lov til å konvertere filer som inneholder ulovlige data som ble skaffet ved å bryte loven, som krenker avtaler om beskyttelse av opplysninger eller opphavsretten til andre personer. Ethvert brudd på denne betingelsen gjør deg exklusivt ansvarlig framfor loven.

 

Vi ber deg forsikre deg at når du tar og laster opp filer eller andre materialer på hvilken som helst måte på nettstedet (for å bruke Konverteren eller med hvilken som helst annen hensikt) du ikke bryter opphavsretten eller andre rettigheter til tredjemann. Da materialene lastet opp på YTMP3.com nettstedet (for å bruke Konverteren eller med hvilken som helst annen hensikt) ble tatt fra andre nettsteder, adlyder og aksepterer du politikken til de nettstedene angående eiendom og bruk av data og respektive materialer. Vi ber deg lese og respektere vilkårene og betingelsene samt hvilken som helst andre dokumenter som innreder bruk av respektive nettsteder, ellers står du i fare for å bryte eiendommen og bruksvilkårene til de respektive data og du kan bli straffet. De rettslige betingelsene når data og innhold fra andre nettsteder får lov til å bli tatt og brukt kan variere ifølge lovene som er i kraft i brukerens land eller lovene som gjelder for innehaveren av kildenettstedet. Du er forpliktet til å informere deg angående disse rettslige kravene og respektere dem.

 

Brukeren bærer fult ansvar for alle handlinger som er koblet til data som ble lastet ned fra tredjemanns nettsteder og lastet opp på YTMP3.com. Hver gang opphavsretten til innholdet som ble lastet opp og som skal konverteres er tredjemanns eiendom, må betingelsene når respektivt verk kan brukes og utnyttes bli først avtalt med innehaveren av opphavsretten til innholdet som ble lastet ned/opp. Brukeren er ansvarlig for hvor rettslig det er å bruke YTMP3.com. YTMP3.com tilbyr bare den tekniske plattformen og opptrer bare som leverandør av et teknisk produkt i informatikkfeltet. YTMP3.com bærer ingen ansvar mot brukeren eller hvilken som helst tredjemann for den rettslige egenskap av data som ble introdusert til konvertering eller for måten de allerede konverte data blir brukt på.

 

Bruk av YTMP3.com konverteren uten å respektere lovene i kraft, særlig de angående opphavsretten, kan føre med seg at din adgang til YTMP3.com nettstedets tjenester blir forbudt, fulgt av at du blir blokkert fra vårt nettsted uten tidligere melding dersom vi skulle fortsatt få meldinger om slike praksiser.

 

YTMP3.com nettstedet og dens hele innhold, program, varemerker, logoer, grafikker, tekster, audio eller videofiler, bilder, tegninger, programvarer og databaser samt alle andre materialer postert på nettstedet blir vernet av opphavsretten og eies av Mandarine International S.A. eller dens partnere.

 

Nettstedet og dens innhold er vernet av den rumenske lovgivning angående opphavsretten, samt den gjeldende internasjonale lovgivning angående opphavsretten. Bruk av YTMP3.com logoen og andre varemerker av Mandarine International S.A. eller assosiajon med navnet YTMP3.com eller Mandarine International S.A. blir forbudt dersom man ikke har fått først vårt skriftlige samtykke.

 

Uautorisert kopiering og hvilket som helst inngrep, transformering eller forandring av et datamaskinprogram som ligger ved nettstedets grunnlag blir forbudt uten autorisering fra eieren til opphavsretten for programmet.

 

Dersom du synes at din opphavsrett ble brutt ved å bruke YTMP3.com nettstedet feil, oppmuntrer vi deg til å sende oss en melding hvor du signaliserer brudd av rettigheter, gir oss nøyaktig de opplysningene om ulovlig bruk og bevis på at det signaliserte bruddet angår dine rettigheter. Meldingen må inneholde opplysninger som gjør det mulig å identifisere det kopierte verket, nettstedet eller lenken hvor du påstår at det ble tatt fra, kort men overbevisende bevis som støtter det faktum at du har opphavsrett over verket eller bevis på at du handler på vegne av eieren av opphavsretten, samt en erklæring av eget ansvar hvor det står at du overtar risiko om å bevare beskyldningene som skulle pålegges dersom du ikke handler rettslig. Meldingene sendes til [email protected]

 

Skulle vi få meldingen ovenfor, skal administratoren og/eller eieren av YTMP3.com fylle ut et skjema for å identifisere brukeren som brukte produktet på feil måte og som har dermed brutt de påståtte rettighetene og den skal ordne slik at den blokkerer denne brukerens adgang til YTMP3.com i framtiden.

5. Begrensning av ansvar

 

Ved å komme inn på YTMP3.com påstår du at bruk av nettstedet pågår på egen hånd, hvor du er den eneste ansvarlig for å respektere lovene, tredjemanns rettigheter og betingelsene du skal regne med for dette produktet som du blir tilbudt.

 

YTMP3.com skal ikke holdes ansvarlig for brukerens oppførsel og den skal heller ikke holdes ansvarlig for skadene påført av den til tredjemann, YTMP3.com tilbyr brukerne bare et teknisk produkt ledsaget av vilkår for bruk som, ved å være respektert, forsikrer lovlydighet og respekt for personenes rettslige rettigheter og interesser.

 

YTMP3.com, dens eier/administrator, alle myndige personer og tilkoblete enheter, partnerselskap eller som tilhører samme firmagruppe, avtalepartnere, ansatte og andre agenter for Mandarine International S.A. som er involvert i å gjøre alle tjenestene som er tilbudt på nettstedet, inklusiv å skape og publisere material, er ikke ansvarlige for direkte eller indirekte skade, av hvilken som helst type, som skulle oppstå etter å ha kommet inn på nettstedet eller som er tilknyttet bruk av dette nettstedet og dets innhold, heller ikke i tilfelle det ble tidligere gitt melding om muligheten for at det kunne oppstå slikt forlis. Dessuten kan deres ansvar ikke utvides til bruk med dårlig hensikt, i strid med loven eller uten at pålagte betingelser blir respektert av YTMP3.com brukerne.

 

YTMP3.com tar ikke noen risiko for skade påført brukerne ved å komme inn på nettstedet, inklusivt for potensielle dataviruser eller andre skadelige elementer som kan påføre skade til datamaskiner eller andre elektroniske apparater eiet av brukere eller besøkere, til nettverk hvor man kommer inn på nettstedet eller annet tap av data. Det å komme inn på og bruke YTMP3.com foregår basert på brukerens exklusive ansvar.

 

YTMP3.com er ikke ansvarlig for forandring, stansing eller avbrytelse av tjenestene som er tilgjengelige gjennom nettstedet.

For nettsteddelene som kan inneholde lesernes mening ligger ansvaret for innholdet til disse meningene fullt hos de som skrev dem. YTMP3.com er berettiget til å ikke publisere meningene som motsier vilkårene og betingelsene for bruk eller som skader på enhver måte profilen til YTMP3.coms eiere, partnere eller tredjemann.

 

YTMP3.com kan ikke garantere på noen måte at tjenesten den tilbyr vil bli uavbrutt, forsørget på tide, sikker og uten feil. Det publiserte materialet gjelder utelukkende som informasjon og det kan ikke erstatte, i anvendelige tilfeller, spesialistens mening.

 

YTMP3.com avslår hvilket som helst ansvar angående innholdets nøyaktighetsgaranti levert av tredjemann.

 

Hele pedagogiske, sosiale, informasjons- og multimediainnholdet som brukeren kommer inn på gjennom YTMP3.com blir oppbevart og tilbudt av externe nettsteder hvis innhold er tilgjengelig til det brede publikum. Disse nettstedene og deres operatører er ansvarlige for innholdet de oppbevarer, de gjør tilgjengelig og/eller overfører og YTMP3.com vedlikeholder ingen forhold til tredjemanns nettsteder og dermed kan ikke være ansvarlig enten for innholdet eller for å kontrollere det.

 

6. Databeskyttelse og konfidensialitet. Lagring av informasjon. Betjening av personlig informasjon.

 

Vanligvis kan nettstedet vår brukes uten å sett inn personlig informasjon. Når personlig informasjon (slik som navn, epostadresse eller adresse) blir samlet inn, oppbevart og brukt av våre sider, det skal alltid gjøres med å respektere de rettslige disposisjonene fastsatt i Lov 677/2001 for personvern angående bruk av personlig informasjon og fri bevegelighet av denne informasjonen.

 

YTMP3.com skal oppbevare all informasjon du overfører oss når du registrerer deg får å bruke våre online tjenester, vår tjeneste for kundeassistanse eller teknisk støtte, i dette tilfelle kunne du bli spurt om å fylle ut et skjema som spør etter ditt navn og e-postadresse. Denne informasjonen skal oppbevares i vår database.

 

Dette nettstedet benytter sine egne cookies, samt tredjemanns cookies, med hensikt til å forstå bedre dine behov og forbedre produkter og tjenester, samt tilby besøkerne en bedre erfaring med surfing og tjenester som er tilpasset individuelle interesser. Din personlige informasjon kan bli brukt til å gjøre den YTMP3.com tjenesten så personlig som mulig, samt hensikt til markedsføring.

 

Tredjemanns cookies som opptrer på dette nettstedet kan komme fra følgende enheter: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense osv., samt fra mottakerne av reklametjenestene levert av bedriften vår gjennom nettstedet på et bestemt tidspunkt. Du kan se hele listen med cookies fra tredjemann i listen publisert i ”Cookie policy” delen. YTMP3.com har ikke adgang til disse, og den kan heller ikke kontrollere dem.

 

YTMP3.com skal være i stand til å overføre den innsamlede informasjonen til partner nettsteder, nettsteder som tilhører samme gruppe eller til spesielt foretrukne partnere.

YTMP3.com skal også være i stand til å benytte din informasjon for å kontakte deg, den skal oppbevare og forandre personlig informasjon med hensikt til å sende deg nye tilbud, kampanjer, reklame og direkte markedsføringsmeldinger. Dersom du ikke lenger ønsker å bli kontaktet eller du spør om forandring av hvilken som helst informasjon vi tilbyr, kan du spørre det direkte ved å sende e-post til: [email protected]

 

Enhver annen type kommunikasjon og materiale som du overfører på dette nettstedet slik som spørsmål, kommentarer, forslag og andre lignende meldinger kommer til å bli ansett som ikke konfidensielle og de skal ikke bli underlagt hvilken som helst beskyttelse. YTMP3.com tar heller ikke noe ansvar for tilfellene når brukeren publiserer enhver personlig informasjon, på eget initiativ, i en offentlig melding på YTMP3.com nettstedet.

 

7. Lenker til andre sider (art. 15 lov 365/2002)

 

Det er forbudt å lage lenker til andre nettsteder gjennom dette nettstedet eller omvendt, uten tidligere skriftlig samtykke.

 

YTMP3.com nettstedet inneholder lenker til tredjemanns nettsteder eller andre tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av administratorene til YTMP3.com. Det å bruke og gå inn på disse lenkene er brukernes eget valg og når disse lenkene blir åpnet, forelegger brukerne seg til nettstedets policy. Vi anbefaler at du leser vilkårene for bruk og konfidensialitetserklæringene til alle tredjemanns nettsteder før du bruker dem eller sender personlig informasjon eller annen type informasjon til eller gjennom disse nettstedene.

 

YTMP3.com kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten til disse nettstedene, deres innhold, deres eventuelle brudd på opphavsrett, sannheten de byr på, sikkerheten de har, om de har dataviruser eller andre skadelige elementer som bringer deg i fare eller som påfører skade til datamaskin eller andre elektroniske apparater, nettverket du bruker for å komme inn på nettstedet eller hvilket som helst annet tap av data.

 

Likedeles holdes YTMP3.com ikke ansvarlig for typen produkt eller andre material som de nettstedene tilbyr, for den kommersielle virksomheten som de nettstedene håndterer og heller ikke for hvilken som helst skade eller tap som brukerne kunne oppleve ved å gå inn til den respektive lenken eller angående informasjon, innhold, eiendeler eller tjenester de blir tilbudt av de respektive nettstedene.

 

8. Forandring av vilkår

 

YTMP3.com er berettiget til å forandre eller erstatte når som helst innholdet til vilkårene og betingelsene for bruk med eller uten tidligere melding til brukeren. De nye vilkårene blir anvendelige fra det tidspunktet de ble publisert på nettstedet og de har ikke noe tilbakevirkende kraft.

 

Enhver forandring, uansett hvor betydningsfull, samt erstatning av vilkårene og betingelsene gjennomføres når som helst Mandarine International S.A anser det som nødvendig.

 

Vennligst sjekk og les igjen disse vilkårene med jevne mellomrom og husk at enhver av forandringene skal bli anvendt direkte etter postering på nettstedet. Bruk av dette nettstedet etter at disse forandringene ble postert skal bli ansett som stilltiende samtykke av forandringene.

 

9. Gjeldende lov

 

Når han besøker dette nettstedet, samtykker brukeren at enhver tvist kommer under den rettslige kompetanse av domstolene i Bukarest, Romania. Den rumenske loven er den gjeldende lov samt de internasjonale bestemmelsene angående opphavsrett, åndsverk og elektronisk handel (Europeiske Direktiver angående Opphavsrett og Elektronisk Handel, WIPO Traktater og alle andre anvendelige Traktater, Konvensjoner og Lover som Romania har sluttet seg til eller har holdt seg til).

 

Det kan skje at noen av bestemmelsene ikke er forenelige med din nasjonale lov, derfor ber vi deg informere deg om ditt eget lands reguleringer.

 

10. Klagemål/Support

 

For spørsmål, tviler, klagemål, forslag angående nettstedet eller tjenesten tilbudt av YTMP3.com, vennligst kontakt oss på:[email protected]

 

Siste oppdatering: 16. 12. 2016