Termeni și condiții YTMP3.com

 

1. Despre YTMP3.com

 

YTMP3.com este un site care se află în proprietatea MANDARINE INTERNATIONAL S.A., cu sediul în București, str. Academiei nr. 28-30, et. VIII, sector 1 București, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/8533/2016, CUI 36225888, societate care deține și administrează YTMP3.com.

 

YTMP3.com pune la dispoziția utilizatorilor, în mod gratuit, un convertor care oferă posibilitatea transformării unor fișiere dintr-un format video în fișiere format mp3, în condițiile exprese cuprinse în secțiunea prezentă Termeni și Condiții.

 

Având în vedere faptul că folosirea YTMP3.com implică aderarea necondiționată la prezenții termeni și respectarea necondiționată de către utilizator ale prezentelor condiții, vă recomandăm să alocați timpul necesar pentru citirea cu atenție a prezenților Termeni și Condiții. De asemenea vă recomandăm să accesați și să recitiți periodic versiunea actualizată a Termenilor și Condițiilor de utilizare a YTMP3.com.

 

Acești termeni se aplică indiferent de dispozitivul utilizat de către dumneavoastră pentru accesarea site-ului YTMP3.com (inclusiv desktop, laptop sau browser-ul web al telefonului mobil, televiziune digitală, telefoane mobile, calculatoarele personale ale automobilelor, dispozitive digitale portabile, și orice alt dispozitiv mobil sau tehnologie cunoscută în acest moment sau care va fi dezvoltată în viitor).

 

YTMP3.com nu găzduiește niciunul dintre fișierele adresate Convertorului . URL-ul încărcat de către dumneavoastră se va păstra doar pentru perioada necesară convertirii fișierului sau, atunci când e necesar fișierul se va putea păstra pentru perioada necesară realizării operațiunilor statistice necesare pentru optimizarea serviciilor noastre.

 

2. Definiții

 

"Conținutul YTMP3.com": include, fără a se limita la, orice text, grafica, layout-ul, logo-uri, imagini, materiale audio, filme sau alte imagini în mișcare, articole care apar permanent sau temporar pe site, detalii despre produs și / sau software, publicate sau disponibile în orice mod pentru utilizator pe Site precum și produsele furnizate prin intermediul site-ului.

 

"Mărci, desene": înseamnă mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii (indiferent dacă sunt sau nu înregistrate) afișate pe Site.

 

''Dreptul de autor'': dreptul de a fi recunoscut ca autor unic al operei, având caracterele morale și patrimoniale prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe precum și cele prevăzute de convențiile internaționale la care România a aderat.

 

,,Convertor'': un software care are abilitatea de a converti fișierele audio dintr-un format în altul (de exemplu, din FLAC în format MP3). Adeseori selectează parametrii de codare pentru fiecare dintre formatele fișierelor de ieșire selectate pentru a obține un sunet de calitate.

 

3. Condiții generale de utilizare a site-ului

 

YTMP3.com vă pune la dispoziție și vă acordă permisiunea de a utiliza serviciile/produsele oferite de site, numai cu respectarea strictă a prezentelor condiții. Accesul și utilizarea site-ului YTMP3.com se face sub autoritatea prezentelor reguli și este condiționată de acceptarea și de respectarea lor. Regulile de utilizare se aplică tuturor persoanelor care accesează sau utilizează site-ul.

 

Pentru a utiliza serviciile puse la dispoziție de site, trebuie să aveți capacitatea legală de a adera la Termenii YTMP3.com sau să aveți consimțământul părinților sau al tutorelui de a naviga pe acest site și să realizați acest lucru sub supravegherea și autoritatea lor.

 

Prin accesarea și utilizarea site-ului YTMP3.com, vă exprimați acordul total și necondiționat de a respecta fără abatere și fără excepție toate regulile cuprinse în Termenii și Condițiile YTMP3.com. Dacă nu acceptați parțial sau integral prevederile Termenilor și Condițiilor YTMP3.com sau dacă ați accesat site-ul din greșeală, fără intenția de a accepta prezenții Termeni și Condiții de utilizare a YTMP3.com sau dacă nu aveți capacitatea de a înțelege pe deplin sau accepta Termenii și Condițiile de utilizare a YTMP3.com vă rugăm să părăsiți acest site imediat și să nu utilizați produsele YTMP3.com.

 

Vizitatorii au acces liber și gratuit la site și sunt autorizați să utilizeze site-ul și fișierul rezultat în urma convertirii, în conformitate cu prevederile Termeni și Condiții YTMP3.com și doar cu respectarea dispozițiilor legale în materie, a convențiilor internaționale, numai în scopuri personale și non-comerciale, fără a încălca drepturile și interesele legitime ale terților.

 

Conținutul YTMP3.com este furnizat "ca atare", numai pentru uz personal și nu poate fi folosit, copiat, distribuit, transmis, difuzat, afișat, vândut, licențiat, sau exploatat altfel decât potrivit condițiilor aici prezentate sau în orice alte scopuri, fără acordul prealabil scris al YTMP3.com. Convertorul YTMP3.com (pagina pentru web-masteri) poate fi utilizat de către alte pagini web care doresc să să utilizeze direct convertorul YTMP3.com.

Accesul dumneavoastră la site-ul YTMP3.com poate fi restricționat sau suspendat imediat, fără nicio notificare prealabilă, fără a fi nevoiți să motivăm în vreun fel decizia, în cazul în care va fi încălcată oricare dintre prevederile acestor Termeni și Condiții.

 

Fiind vorba de un serviciu gratuit deținătorul și administratorul YTMP3.com poate decide, fără nici o formalitate sau procedură prealabilă, fără o notificare, unilateral, nemotivat, necondiționat și după bunul său plac suspendarea sau întreruperea furnizării YTMP3.com. De asemenea poate decide unilateral, nemotivat și după bunul său plac interzicerea accesului oricărui utilizator la pagina YTMP3.com și/sau utilizarea convertorului.

 

Este interzisă stânjenirea utilizării și exploatării site-ului de către terți, transmiterea de viruși informatici sau alte elemente dăunătoare bunei funcționări a site-ului. Este interzisă utilizarea sau lansarea oricărui sistem automatizat, inclusiv dar fără a se limita la, "roboți", "spiders," și "off-line readers," sau orice alt sistem care accesează site-ul într-o maniera prin care să transmită într-o anumită perioadă de timp mai multe mesaje de solicitare decât ar putea să transmită în mod rezonabil un om, prin utilizarea unui browser web convențional, în aceeași perioadă de timp. Este interzisă colectarea de informații sau date de identificare personale de pe site-ul YTMP3.com, și de asemenea, este interzisă utilizarea sistemelor de comunicare oferite pe site (atunci când este cazul) în scopuri comerciale.

 

Prin utilizarea site-ului, vă obligați să nu eludați, dezactivați și să nu interferați în niciun mod cu sistemele de securitate ale site-ului sau sistemele care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricărui element de conținut al site-ului sau care impune limitări în utilizarea site-ului.

 

4. Respectarea legii, a drepturilor terților și a proprietății intelectuale

 

YTMP3.com pune la dispoziția utilizatorilor un Convertor pentru a fi utilizat de către utilizator pe propria și exclusiva sa răspundere de asemenea manieră încât să nu vatăme în nici un fel drepturile unei terțe persoane. Convertorul poate fi utilizat strict pentru convertirea unor fișiere cu format video ce conțin date pentru care utilizatorul are dreptul legal de a le utiliza și pentru a căror descărcare, convertire și utilizare nu există nicio restricție legală (de exemplu descărcarea sau convertirea unuia dintre propriile videoclipuri, descărcarea sau convertirea unui fișier video atunci când acest drept i-a fost transmis de către autor, descărcarea sau convertirea unui fișier video conform excepțiilor prevăzute de art. 33 din legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, descărcarea sau convertirea unui fișier video în audio în scop educațional, în limitele și cu respectarea condițiilor legale, alte situații expres prevăzute de lege). Fișierele rezultate prin convertire pot fi utilizate doar pentru uz și scop personal și în nici un caz pentru uz comercial, utilizatorul nefiind în drept a difuza public, în nici un mod și în niciun caz, cuprinsul fișierului mp3 rezultat.

 

YTMP3.com nu permite ca prin utilizarea site-ului să se întreprindă activități ilegale, inclusiv activități prin care se încalcă drepturi de proprietate intelectuală. Nu aveți dreptul ca prin utilizarea YTMP3.com să convertiți fișiere ce cuprind date ilegale, care au fost obținute prin moduri ce încalcă legea, care încalcă acorduri de confidențialitate sau drepturile de autor ale altor persoane. Orice încălcare a acestei condiții atrage răspunderea dumneavoastră penală sau civilă în mod exclusiv.

 

Vă rugăm să vă asigurați că odată cu preluarea și încărcarea în orice mod a fișierelor și a oricăror alte materiale pe site (pentru utilizarea Convertorului sau în alt scop), nu încălcați dreptul de proprietate intelectuală sau alte drepturi aparținând terților. Atunci când materialele încărcate pe site-ul YTMP3.com (pentru utilizarea Convertorului sau în alt scop) au fost preluate de pe alte site-uri, vă supuneți și acceptați politicile website-ului respectiv în ceea ce privește preluarea și utilizarea datelor și materialelor respective. Vă solicităm să citiți și să respectați termenii și condițiile precum și orice alte acte care reglementează condițiile de utilizare al respectivelor site-uri, în caz contrar riscați să încălcați condițiile de preluare și utilizare a respectivelor date și materiale și riscați să fiți sancționați. Condițiile legale în care se pot utiliza datele și conținutul preluat de pe alte website-uri pot varia în funcție de legile în vigoare în țara utilizatorului ori de legile aplicabile deținătorului website-ului sursă. Sunteți obligați să vă informați de aceste cerințe legale și să le respectați.

 

Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru toate acțiunile legate de datele descărcate de pe site-uri terțe și încărcate în YTMP3.com. Ori de câte ori dreptul de autor asupra conținutului încărcat pentru a fi convertit aparține unei terțe persoane, condițiile în care respectiva operă poate fi utilizată și exploatată trebuie să fie anterior convenite cu titularul drepturilor asupra conținutului descărcat/încărcat. Utilizatorul poartă răspunderea pentru legalitatea utilizării YTMP3.com. YTMP3.com oferă doar platforma tehnică, acționând exclusiv ca un furnizor al unui produs tehnic în domeniul informaticii. YTMP3.com nu își asumă nici o răspundere față de utilizator sau orice terță parte pentru legalitatea datelor introduse pentru convertire ori modalitatea de utilizare a datelor deja convertite.

 

Utilizarea Convertorului YTMP3.com fără respectarea legilor în vigoare, în special cele referitoare la respectarea proprietății intelectuale pot să atragă interzicerea accesului dumneavoastră la serviciile site-ului YTMP3.com urmând ca atunci când i se aduce la cunoștință astfel de practici să întreprindă toate demersurile pentru blocarea accesului dvs. la site, fără nici o notificare prealabilă.

 

Site-ul YTMP3.com și întreg conținutul acestui site, programele, mărcile, logo-urile, grafica, textele, fișierele video sau audio, fotografiile, mărcile, desenele, software-ul și bazele de date, ca și de altfel orice alte materiale postate pe site, sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt în proprietatea MANDARINE INTERNATIONAL S.A. sau a partenerilor săi.

 

TSite-ul și conținutul acestuia sunt protejate de către legislația în materia drepturilor de autor din România, precum și legislația internațională privitoare la copyright. Este interzisă utilizarea logo-ului YTMP3.com și a altor mărci aparținând Mandarine International S.A. sau asocierea cu numele YTMP3.com sau Mandarine International S.A. fără a obține în prealabil permisiunea noastră în scris.

 

Este interzisă copierea neautorizată și orice intervenție, transformare sau modificare a programului informatic care stă la baza site-ului, fără autorizarea titularului dreptului de autor asupra programului.

 

În cazul în care considerați că a fost încălcat dreptul dumneavoastră de autor prin utilizarea neadecvată a site-ului YTMP3.com vă încurajăm să ne transmiteți o notificare prin care să semnalați încălcarea drepturilor, să oferiți datele concret ale utilizării nelegale și dovada faptul că încălcarea reclamată vizează drepturile Dvs.. Notificarea trebuie să cuprindă date care să permită identificarea operei copiate, site-ul/link-ul de unde susțineți că aceasta a fost preluată, dovezi sumare dar convingătoare care să susțină faptul că Dvs. sunteți titularul drepturilor de autor asupra lucrării sau dovada că acționați în numele titularului dreptului, precum și o declarație pe proprie răspundere prin care vă asumați riscul de a suporta sancțiunile care se impun în cazul în care nu acționați cu bună-credință. Notificările vor fi adresate [email protected]

 

In cazul primirii notificării mai sus amintite, administratorul și/sau deținătorul YTMP3 va depune diligența pentru a identifica utilizatorul care a utilizat incorect produsul, încălcând astfel drepturile reclamate și va căuta să blocheze accesul acestui utilizator la YTMP3 pentru viitor.

 

5. Limitarea răspunderii

 

Accesând YTMP3.com, vă asumați faptul că utilizarea site-ului se face pe propria dumneavoastră răspundere, Dumneavoastră fiind singura persoană responsabilă pentru respectarea legilor, a drepturilor terților și a condițiilor în care vă este pus la dispoziție prezentul produs.

 

YTMP3.com nu va fi răspunzător de conduita utilizatorilor și nici nu va răspunde pentru prejudiciile cauzate de aceștia terților, YTMP3.com punând la dispoziția utilizatorilor doar un produs tehnic însoțit de condiții de utilizare care, respectați fiind, sunt de natură a asigura respectarea legii și a drepturilor și intereselor legale ale persoanelor.

 

YTMP3.com, proprietarul / deținătorul / administratorul său, toate persoanele juridice și entitățile afiliate, societățile partenere sau aparținând aceluiași grup, partenerii contractuali, angajații și alți agenți ai Mandarine Internațional SA implicați în realizarea oricărora dintre serviciile oferite pe site nu sunt răspunzătoare pentru daunele directe sau indirecte, de orice natura, ce ar rezulta din accesarea site-ului sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său, nici măcar în situația în care a fost notificată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi. De asemenea responsabilitatea lor nu poate fi atrasă pentru folosirea cu rea-credință, contrar legii sau cu nerespectarea condițiilor impuse, de către utilizatori a YTMP3.com.

 

YTMP3.com nu își asumă nici un risc pentru daune cauzate utilizatorilor prin accesarea site-ului, inclusiv pentru pentru eventuali viruși informatici sau alte elemente dăunătoare care provoacă distrugeri computerului sau altor dispozitive electronice ale utilizatorilor, rețelei de pe care se accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date. accesul și utilizarea YTMP3.com se face pe răspunderea exclusivă a utilizatorului.

 

YTMP3.com nu răspunde pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor le revine în întregime autorilor acestor opinii. YTMP3.com își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau care afectează în orice fel imaginea YTMP3.com, imaginea partenerilor sau terților.

 

YTMP3.com nu poate în niciun caz să garanteze că serviciile oferite de către aceasta vor fi neîntrerupte, furnizate la timp, sigure sau fără erori.

 

YTMP3.com își declină orice responsabilitate privind garantarea acurateții conținutului furnizat de terți.

 

Tot conținutul educațional, social, informațional, multimedia accesat de utilizator prin utilizarea YTMP3.com este găzduit și furnizat de website-uri externe al căror conținut este accesibil publicului larg. Aceste website-uri și operatorii lor sunt responsabili pentru conținutul găzduit, stocat și/sau retransmis iar YTMP3.com nu menține niciun fel de relație cu website-urile terțe și nu va fi, așadar, responsabil pentru conținut și nici nu îl va putea controla.

 

6. Protecția datelor și confidențialitate. Stocarea informației. Operarea datelor personale

 

De regulă, site-ul nostru se poate utiliza fără a fi necesară introducerea de date personale. În măsura în care datele personale (de exemplu, numele, adresa de e-mail sau adresele) sunt colectate, stocate și utilizate de către paginile noastre, acest lucru se va face întotdeauna cu respectarea dispozițiilor legale prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

YTMP3.com va stoca toate datele pe care le transmiteți către noi atunci când vă înregistrați pentru a utiliza serviciile noastre on-line, pentru a face uz de serviciul nostru asistență clienți sau de suport tehnic, moment în care s-ar putea să fie necesar să completați un formular care necesită să dezvăluiți numele și adresa de e-mail. Aceste informații vor fi stocate în bazele noastre de date.

 

Acest website folosește cookie-uri proprii, cât și de la terți pentru a vă înțelege mai bine nevoile și pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor dar și pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate intereselor fiecăruia. Datele dumneavoastră personale pot fi folosite și pentru a personaliza într-un grad cât mai mare serviciile YTMP3.com precum și în scopuri de marketing.

 

Cookie-urile terților întâlnite pe acest website pot proveni de la următoarele entități: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense, etc., precum și de la beneficiarii serviciilor de publicitate furnizate de societatea noastră la un moment dat prin intermediul site-ului. Puteți consulta și analiza lista completă de cookie-uri de la terți în lista afișată la secțiunea ''Politica cookies''. La aceste cookie-uri YTMP3.com nu are acces și nici nu poate controla în vreun fel aceste cookie-uri.

 

YTMP3.com va putea transmite datele colectate către site-uri partenere, site-uri aparținând aceluiași grup sau partenerilor agreați în mod expres.

YTMP3.com va putea de asemenea, folosi datele dumneavoastră ca să vă contacteze, va putea stoca și prelucra datele cu caracter personal pentru a vă transmite informații despre noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing direct. În cazul în care doriți să nu mai fiți contactați sau doriți modificarea vreunei informații furnizate către noi, ne puteți solicita acest lucru în mod direct la adresa de e-mail [email protected]

 

Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și nu vor fi subiectul vreunei protecții. De asemenea, YTMP3.com nu își asuma nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică orice date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe site-ul YTMP3.com.

 

7. Legături cu alte pagini (art 15 legea 365/2002)

 

Este interzisă crearea de legături ale altor site-uri cu acest site sau invers, fără un acord prealabil scris.

 

Site-ul YTMP3.com conține link-uri către terțe website-uri sau alte servicii care nu sunt deținute sau controlate de către administratorii YTMP3.com. Utilizarea și accesarea acestor link-uri este la latitudinea utilizatorilor iar în momentul în care aceste link-uri sunt accesate, utilizatorii se supun politicii website-ului respectiv. Vă recomandăm să citiți termenii de utilizare și declarațiile de confidențialitate ale tuturor website-urilor terțe înainte de a le folosi sau de a trimite date personale sau orice alte informații pe sau prin intermediul acestor site-uri.

 

YTMP3.com nu controlează și nu este răspunzătoare pentru disponibilitatea acestor pagini, conținutul lor, de eventualele încălcări ale drepturilor de autor, de exactitatea și veridicitatea informațiilor pe care aceste pagini le furnizează, de securitatea pe care o asigură, dacă acestea conțin viruși informatici sau alte elemente dăunătoare care vă pun în pericol sau cauzează distrugeri computerului sau altor dispozitive electronice, rețelei de pe care accesați site-ul sau de orice alte pierderi de date.

 

De asemenea YTMP3.com nu răspunde pentru tipul de produse sau alte materiale pe care aceste site-uri le furnizează, de activitate comercială practicată de respectiva pagină și de niciun fel de prejudicii sau pierderi pe care utilizatorii le-ar putea suferi prin accesarea respectivului link sau în legătura cu informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

 

8. Modificările acestor termeni

 

YTMP3.com își rezervă dreptul de a modifica sau înlocui în orice moment conținutul termenilor și condițiilor de utilizare, cu sau fără o notificare prealabilă a utilizatorului. Noile condiții devin aplicabile în momentul în care au fost inserate în site și nu produc efecte retroactiv.

 

Orice modificare, oricât de substanțială precum și înlocuirea termenilor și condițiilor, se află integral la discreția Mandarine Internațional SA.

 

Vă rugăm să verificați și să recitiți acești termeni în mod regulat având în vedere faptul că orice modificări vor intra în vigoare imediat după postarea pe Site. Utilizarea în continuare a site-ului după afișarea va fi considerată acceptare tacită a modificărilor.

 

9. Legea aplicabilă

 

Legea aplicabilă e legea Română. Orice litigiu al YTMP3.com cu un utilizator al YTMP3.com sau legat de furnizarea produselor YTMP3.com este jurisdicțional de competența instanțelor de drept comun din România de la sediul deținătorului YTMP3.com, respectiv din București.

 

10. Reclamații / Suport

 

Pentru orice fel de întrebări, nelămuriri, reclamații, sugestii în legătură cu site-ul sau serviciile oferite de către YTMP3.com, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected]