Pogoji uporabe YTMP3.com

 

1. O YTMP3.com

 

YTMP3.com je spletna stran v lasti podjetja MANDARINE INTERNATIONAL S.A., s sedežem v Bukarešti, 28-30 Academiei Street, 8. nadstropje, 1. okraj, Bukarešta, Romunija, zabeleženo v trgovskem registru pod št. J40/8533/2016, CUI 36225888, družba ki ima v lasti in administrira YTMP3.com.

 

Glede na dejstvo, da uporaba YTMP3.com pomeni brezpogojno sprejemanje trenutnih pogojev vam priporočamo, da si vzamete čas in skrbno preberete trenutne Pogoje poslovanja. Prav tako vam priporočamo, da periodično berete posodobljene Pogoje poslovanja YTMP3.com.

 

Ti pogoji veljajo ne glede na to kakšno napravo uporabljate za dostop do spletne strani YTMP3 (vključno z namizjem, prenosnim računalnikom ali mobilnim spletnim brskalnikom, digitalno televizijo, mobilnim telefonom, ali trenutno priznano tehnologijo ali tehnologijo, ki bo razvita v prihodnosti.

 

YTMP3.com ne gosti datotek, ki so namenjene za pretvornik. URL, ki ga boste naložili, bo shranjen le za čas pretvorbe datoteke ali pa bo, ko bo to potrebno, datoteka shranjena za čas, ki je potreben za določene statistične postopke, s katerimi izboljšujemo svoje storitve.

 

2. Definicije

 

„Vsebina YTMP3.com”: vključuje, brez omejitve, vsako besedilo, grafiko, postavitev, logotipe, slike, zvočni material, filme ali druge gibajoče slike, članke, ki se za stalno ali začasno pojavijo na spletni strani, podrobnosti o izdelku in/ali programski opremi, ki je za uporabnika na spletni strani objavljena ali na voljo na kakršen koli način, ter izdelek, ki ga spletna stran ponuja.

 

„Blagovne znamke, risbe”: so komercialne blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (ne glede na to ali so registrirane ali ne), ki so prikazane na spletni strani.

 

„Avtorska pravica”: pravica biti prepoznan kot edini avtor dela, z moralnimi in premoženjskimi karakteristikami, ki jih navaja Zakon št. 8/1996 v povezavi z avtorskimi pravicami in povezanimi pravicami, ter tistimi, ki jih določajo mednarodne konvencije in pod vplivom katerih je Romunija.

 

„Pretvornik”: programska oprema, ki lahko pretvori zvočne datoteke iz enega formata v drugega (na primer iz FLAC v MP3). Dostikrat izbere kodirne elemente za vsak format izhodne datoteke, da obdrži kakovostni zvok.

 

3. Splošni pogoji uporabe spletne strani

 

YTMP3.com vam na razpolago ponuja dovoljenje za uporabo izdelkov/storitev, ki so ponujeni na spletni strani le v primeru, da upoštevate navedene pogoje. Dostop in uporaba spletne strani YTMP3.com se izvaja pod nadzorom pravil in pogojev, ki jih morate sprejeti in upoštevati. Pravila uporabe se uporabljajo za vse osebe, ki uporabljajo spletno stran ali imajo do nje dostop.

 

Če želite uporabljati storitve spletne strani, morate imeti poslovno sposobnost, da se strinjate s pogoji YTMP3.com, ali da imate soglasje svojih staršev oz. skrbnikov, s katerim lahko brskate po spletni strani pod njihovim nadzorom.

 

Z dostopom in uporabo spletne straniYTMP3.com, dajete brezpogojno soglasje o tem, da boste popolnoma in brez izjem v celoti upoštevali vsa pravila v Pogojih poslovanja YTMP3.com. Če delno ali v celoti ne sprejmete določb Pogojev poslovanja YTMP3.com ali do spletne strani pridete po pomoti, brez namena sprejeti Pogoje poslovanja YTMP3.com ali niste sposobni popolnoma razumeti in sprejeti Pogojev poslovanjaYTMP3.com, vas prosimo, da takoj zapustite to stran in ne uporabljate izdelkov YTMP3.com.

 

Obiskovalci imajo brezplačen in neomejen dostop do spletne strani in so pooblaščeni za uporabo spletne strani in izhodne datoteke po pretvorbi, v skladu z določbami iz Pogojev poslovanja YTMP3.com in le ob upoštevanju zakonskih določb, internih določil, le za zasebno in nekomercialno uporabi, brez kršenja pravic in legitimnih interesov tretjih oseb.

 

Se nudi YTMP3.com „kot tak” le za osebno uporabo in se ne sme uporabljati, kopirati, distribuirati, prenašati, objavljati, prodajati, licencirati ali izkoriščati na kakršen koli drug način, ki je naveden v Pogojih poslovanja za kakršne koli druge namene brez predhodnega pisnega soglasja YTMP3.com. Pretvornik YTMP3.com (stran za spletne vzdrževalce) lahko uporabljajo druge spletne strani, ki želijo neposredno uporabljati to brezplačno spletno orodje.

Vaš dostop do YTMP3.com se lahko takoj omeji ali prekine, brez predhodnega obvestila, brez da smo prisiljeni sprejeti takšno odločitev, če prekršite katero koli določbo teh Pogojev poslovanja.

 

Ker je to brezplačna storitev in se lahko administrator spletne strani YTMP3.com odloči, brez formalnosti ali predhodnega postopka, brez obvestila, enostransko, nemotivirano, brezpogojno in v skladu s svojo voljo o prekinitvi storitev YTMP3.com. Prav tako lahko enostransko, nemotivirano in v skladu s svojo voljo, onemogoči dostop uporabnika do strani YTMP3.com in/ali uporabe pretvornika.

 

Prepovedano je motiti uporabo in izkoriščanje spletne strani s strani tretjih oseb, prenos računalniških virusov ali drugih elementov, ki škodujejo delovanju spletne strani. Zagon ali uporaba katerega koli računalniškega sistema je prepovedan, vključno vendar ne omejeno na, "robote", "pajke" in "nepovezane bralce" ali katerega koli sistema, ki ima dostop do spletne strani na način, ki lahko v določenem času posreduje več sporočil za novačenje strank, kot bi to lahko storil človek, z uporabo običajnega spletnega brskalnika, v istem časovnem obdobju. Zbiranje informacij ali osebnih podatkov iz spletne strani YTMP3.com je prepovedano, prav tako je prepovedana uporaba komunikacijskih sistemov, ki jih ponuja spletna stran (če je temu tako) za komercialne namene.

 

Z uporabo spletne strani se zavezujete, da ne boste prekinjali, onemogočali ali motili varnostnih sistemov spletne strani, ki preprečujejo ali omejujejo uporabo ali kopiranje elementov vsebine iz spletne strani, ali ki določajo omejitve pri uporabi spletne strani.

 

4. Spoštovanje zakonov, pravic tretjih oseb in intelektualne lastnine

 

YTMP3.com daje uporabnikom na razpolago pretvornik, ki ga oseba sama uporablja na tak način, da ne škodi pravicam tretjih oseb. Pretvornik se mora uporabljati izključno za pretvorbo dokumentov z formatom videoposnetka, ki vsebuje podatke za do katerih ima uporabnik pravico do uporabe, in ki nimajo zakonskih omejitev glede prenosa, pretvorbe in uporabe (na primer prenos ali pretvorba uporabnikovih lastnih videoposnetkov, prenos ali pretvorba videoposnetkov z dovoljenjem avtorja, pretvorba videoposnetkov v skladu z izjemami 33. člena Zakona št. 8/1996 v povezavi z avtorskimi in povezanimi pravicami, prenos ali pretvorba videoposnetka v zvočni posnetek v izobraževalne namene, v mejah in ob spoštovanju zakonskih pogojev, ter drugih hitrih situacij, ki so določene z zakonom.,) Datoteke, ki nastanejo s pretvorbo se lahko uporabljajo le za zasebne namene in na noben način za komercialne namene, če uporabnik nima pravice objaviti vsebine, ne sme na noben način objaviti vsebine mp3 datoteke.

 

YTMP3.com ne dovoljuje, da se preko spletne strani izvajajo nezakonske dejavnosti, vključno z dejavnostmi, ki kršijo pravice intelektualne lastnine. Nimate pravice, da z uporabo YTMP3.com izvajate pretvorbo datotek, ki vsebujejo nelegalne podatke, ki so bili pridobljeni s kršenjem zakonov, ki kršijo izjavo o zaupnosti ali avtorske pravice drugih oseb. Za vsako takšno kršitev ste izključno odgovorni pred zakonom.

 

Prepričajte se, da z prevzemom ali nalaganjem datotek ali kakršnih koli materialov na spletno stran (za uporabo pretvornika ali za kak drug namen) ne kršite pravic intelektualne lastnine ali drugih pravic, ki pripadajo tretjim osebam Če so bili materiali, ki ste jih naložili na spletno stran YTMP3.com (za uporabo pretvornika ali za kak drug namen) upoštevajte in sprejmite politiko zadevne spletne strani, glede lastništva in uporabe podatkov na tej spletni strani. Prosimo, da preberete in upoštevate pogoje poslovanja, ter vse druge dokumente, ki urejajo uporabo pogojev zadevnih spletnih strani, v nasprotnem primeru boste kršili pogoje lastništva in uporabe zadevnih podatkov in materialov, ter ste lahko sankcionirani. Pravni pogoji pod katerimi se prevzeti podatki in vsebina iz druge spletne strani, se lahko razlikujejo glede na sprejeto zakonodajo v državi uporabnika ali zakone, ki se uporabljajo za imetnika spletne strani. Dolžni ste se informirati v povezavi s temi zakonskimi zahtevami in jih spoštovati.

 

Uporabnik nosi polno odgovornost za vsa dejanja povezana s prenosom podatkov iz spletnih strani tretjih oseb, ki jih nato naloži na YTMP3.com. Vedno ko avtorske pravice naložene vsebine, ki jo želite pretvoriti, pripada tretji osebi, je treba z imetnikom prenesene/naložene vsebine vnaprej določiti pogoje pod katerimi se lahko te vsebine uporabljajo in izkoriščajo. Uporabnik je odgovoren za zakonitost uporabe YTMP3.com. YTMP3.com nudi samo tehnično platformo, ki deluje izključno kot ponudnik tehničnih izdelkov na področju informatike. YTMP3.com ne prevzema nikakršne odgovornosti do uporabnika ali kateri koli tretjih oseb za zakonitost podatkov, ki se bodo pretvorili ali za način uporabe že pretvorjenih podatkov.

 

Če uporabljate svoj pretvornik YTMP3.com brez upoštevanja zakonov, še posebej tistih v povezavi z intelektualno lastnino, lahko privede do prepovedi uporabe storitev spletne strani YTMP3.com, zaradi česar vam je lahko onemogočen dostop do spletne strani brez predhodnega obvestila, če bomo še kdaj obveščeni o takšni kršitvi.

 

Spletna stran YTMP3.com in njene vsebine, programi, blagovne znamke, logotipi, grafike, besedila ali videoposnetki, fotografije, skice, programska oprema in podatkovne zbirke, ter kateri koli drugi objavljeni materiali, ki so objavljeni na spletni strani, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah in so v lasti podjetja Mandarine International S.A. ali njegovih partnerjev.

 

Spletna stran in njene vsebine so zaščiteni z romunsko zakonodajo na področju avtorskih pravic, kot tudi z veljavno mednarodno zakonodajo o avtorskih pravicah. Uporaba logotipa YTMP3.com in drugih blagovnih znamk podjetja Mandarine International S.A. ali povezava z imenomYTMP3.com ali Mandarine International S.A. je prepovedana brez predhodnega pisnega soglasja.

 

Nepooblaščeno kopiranje in vsak poseg, preoblikovanje ali sprememba računalniškega programa, ki je na dnu spletne strani je prepovedano brez dovoljenja imetnika avtorskih pravic programa.

 

Če menite, da so bile vaše avtorske pravice kršene zaradi neprimerne uporabe spletne strani YTMP3.com vas spodbujamo, da nam pošljete obvestilo v katerem navedete kršitev pravic, natančne datume nelegalne uporabe in dokazilo o dejstvu, da se kršitev nanaša na vaše pravice. Obvestilo mora vsebovati podatke, ki omogočajo identifikacijo kopiranega dela, spletno stran ali povezavo, kjer trdite, da je bila prevzeta, kratke vendar prepričljive dokaze, ki podpirajo dejstvo, da ste imetnik avtorske pravice ali potrdilo da delujete v imenu imetnika pravice, ter izjavo o vaši odgovornosti, kjer prevzemate tveganje za plačilo stroškov, če ne ravnate upravičeno. Sporočilo mora biti naslovljeno na [email protected]

 

Če bomo prejeli zgoraj omenjeno sporočilo, bo administrator in/ali imetnik YTMP3.com vložil obrazec za identifikacijo uporabnika, ki napačno uporablja izdelek in s tem krši pravice, ter bo temu uporabniku v prihodnje blokiral dostop do YTMP3.com.

 

5. Omejevanje odgovornosti

 

Z dostopom do YTMP3.com potrjujete, da spletno stran uporabljate na svoj račun in ste edina oseba, ki je odgovorna za upoštevanje zakonov, pravic tretjih oseb in pogojev poslovanja, pod katerimi vam je omenjeni izdelek dan na razpolago.

 

YTMP3.com ne bo odgovoren za obnašanje uporabnika in ne bo odgovoren za predsodke, ki jih uporabniki povzročijo proti tretjim osebam. YTMP3.com daje uporabnikom na razpolago le tehnični izdelek s pogoji, ki (če jih uporabnik upošteva) zagotavljajo poslušnost zakona in upoštevanje pravnih pravic ljudi.

 

YTMP3.com, njegov lastnik/administrator, vse sodne osebe, pridruženi subjekti, partnerske družbe, ki spadajo v isto skupino, pogodbeni partnerji, zaposleni in drugi agenti podjetja Mandarine International S.A., ki sodelujejo pri pripravi katere koli od storitev, ki so na voljo na spletni strani, vključno z ustvarjanjem in objavo gradiva, niso odgovorni za neposredno ali posredno škodo, katere koli vrste, ki bi izhajala iz dostopa do spletne strani ali v povezavi z uporabo te spletne strani in njene vsebine, tudi ne v situacijah, v katerih so bili predhodno obveščeni o možnosti obstoja takšnih izgub. Poleg tega njihove odgovornosti ni mogoče razširiti na uporabo s slabimi nameni v nasprotju z zakonodajo ali na neupoštevanje naloženih pogojev, s strani uporabnikov YTMP3.com.

 

YTMP3.com ne prevzema nobenega tveganja za škodo, ki je povzročena uporabnikom zaradi dostopa do spletne strani, vključno z morebitnimi računalniškimi virusi in drugih škodljivimi elementi, ki povzročajo škodo na računalnikih ali drugih elektronski napravah, ki jih ima v lasti uporabnik ali obiskovalec omrežja, iz katerega se uporablja spletna stran, ali za kakršno koli drugo izgubo podatkov. Dostop in uporaba YTMP3.com se izvajata z ekskluzivno odgovornostjo uporabnika.

 

YTMP3.com ni odgovoren za spremembo, začasni odvzem ali prekinitev storitev, ki so na voljo na spletni strani.

Za razdelke spletne strani, ki lahko vsebujejo mnenja bralcev, odgovornost za vsebino tega mnenja v celoti pripada njihovim avtorjev. YTMP3.com ima pravico, da ne objavi teh mnenj, ki nasprotujejo pogojem uporabe ali ki na kakršen koli način škodujejo podobi imetnikov in partnerjev YTMP3.com, ter tretjim osebam.

 

YTMP3.com ne more zagotoviti, na kakršen koli način, da bodo storitve, ki jih zagotavlja neprekinjeno delovale, zagotovljene v ustreznem času in brez napak. Objavljena material je zgolj informativne narave in ne more nadomestiti, v ustreznih primerih, mnenje specialista.

 

YTMP3.com zavrača vsakršno odgovornost glede garancije točnosti vsebine, ki jih zagotavljajo tretje osebe.

 

Vse izobraževalne, socialne, informativne in multimedijskih vsebine, naložene s strani uporabnikov preko YTMP3.com zagotavljajo zunanje spletne strani, katerih vsebina je dostopna širši javnosti. Te spletne strani in njihovi upravljavci so odgovorni za vsebine, ki jih gostujejo, zagotavljajo in/ali prenašajo in YTMP3.com ne vzdržuje kakršnokoli odnosov s spletnimi stranmi tretjih oseb in zato ne bo odgovoren za njihovo vsebino, prav tako pa je ne more nadzorovati.

 

6. Varstvo podatkov in zaupnost. Shranjevanje informacij. Upravljanje osebnih podatkov.

 

Ponavadi se naša spletna stran lahko uporablja brez vnosa osebnih podatkov. Ko se zbirajo osebni podatki (kot so ime, elektronski naslov in naslov), bo to vedno mogoče doseči z upoštevanjem pravnih dispozicij, navedenih v Zakonu 677/2001 za zaščito oseb v zvezi z uporabo podatkov osebnega značaja in prostim pretokom teh podatkov.

 

YTMP3.com bo shranil vse podatke, ki nam jih pošljete, ko se registrirate za uporabo naših spletnih storitev, storitev za pomoč uporabnikom ali storitev tehnične pomoči v primeru, ko boste morali izpolniti obrazec, ki vsebuje vaše ime in poštni naslov. Ti podatki bodo shranjeni v naši bazi podatkov.

 

Ta spletna stran uporablja lastne piškotke, kot tudi piškotke tretjih oseb, da bi bolje razumeli vaše potrebe in izboljšali izdelke in storitve, ki so prilagojeni posameznim interesom. Vaši osebni podatki se lahko uporabijo za prilagoditev storitveYTMP3.com in v tržne namene.

 

Piškotki tretjih oseb, ki se pojavljajo na tej spletni strani lahko prihajajo iz naslednjih subjektov: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense itd., ter upravičencev storitve oglaševanja, ki jih zagotavlja naša družba na spletni strani v določenem trenutku. Ogledate si lahko celoten seznam piškotkov tretjih oseb na objavljenem seznamu v razdelku »Politika piškotkov”. YTMP3.com nima dostopa do teh piškotkov, niti jih ne more nadzorovati.

 

YTMP3.com bo lahko posredoval zbrane podatke partnerskim spletnim stranem, spletnim stranem, ki spadajo v isto skupino ali priljubljenemu partnerju.

YTMP3.com bo prav tako lahko uporabljal podatke, da stopi v stik z vami, ter bo shranil in spremenil podatke osebnega značaja, da vam pošlje informacijo o novih ponudbah, promocijah, reklamah in neposredna sporočila trženja. V primeru, če ne želite da stopimo v stik z vami ali želite spremembo katere koli informacije, ki jo mi zagotavljamo, lahko to zaprosite neposredno v e-poštnem sporočilu na naslovu: [email protected]

 

Vse druge vrste komunikacij in materialov, ki jih prenašate na tej spletni strani, kot so vprašanja, pripombe, predloge in druga podobna sporočila, se štejejo, kot da niso zaupne in ne bodo predmet kakršne koli zaščite. Prav tako, YTMP3.com ne prevzema nobene odgovornosti za razmere, v katerih uporabnik objavlja osebne podatke, na lastno pobudo, v javnem sporočilu, na spletni strani YTMP3.com.

 

7. Povezave na strani (15. člen Zakona 365/2002)

 

S to spletno stranjo je prepovedno ustvarjati povezave do drugih spletnih strani ali obratno, brez predhodnega pisnega dovoljenja.

 

Spletna stran YTMP3.com vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb ali drugih storitev, ki niso v lasti ali pod nadzorom administratorjev YTMP3.com. Uporaba in dostop do teh povezav je izbira uporabnikov in z dostopom do teh strani, so uporabniki predmet politike zadevne spletne strani. Priporočamo, da si preberete pogoje uporabe in izjavo o zaupnosti vseh spletnih strani tretjih oseb pred njihovo uporabo ali pošiljanju osebnih podatkov ali drugih informacij na te spletne strani ali preko njih.

 

YTMP3.com ne nadzoruje in ni odgovoren za dostopnost teh strani, njihovo vsebino, njihove morebitne kršitve avtorskih pravic, o resničnosti, ki jo te strani zagotavljajo, varnost, ki jo te strani imajo, ali vsebujejo računalniške viruse ali druge škodljive elemente, ki vas ogrožajo ali ki povzročajo škodo na računalnikih ali drugih elektronski napravah v omrežju iz katerega se uporablja spletna stran, ali za kakršno koli drugo izgubo podatkov.

 

Prav tako, YTMP3.com ne odgovarja za vrsto proizvodov ali drugih materialov, ki jih te spletne strani zagotavljajo, za komercialno dejavnost, ki jo zadevne strani izvajajo niti za morebitno škodo ali izgube, ki jih lahko uporabniki doživijo z dostopom do zadevne povezave ali v povezavi z informacijami, vsebinami, sredstvi ali storitvami, ki mu jih nudijo zadevne spletne strani.

 

8. Spremembe teh pogojev

 

YTMP3.com ima kadarkoli pravico spremeniti ali nadomestiti vsebino pogojev uporabe, z ali brez predhodnega obvestila uporabniku. Novi pogoji začnejo veljati v trenutku, ko so objavljeni na spletni strani in nimajo retroaktivnega učinka.

 

Vsaka sprememba, ne glede na to, kako pomembna je, kot tudi zamenjava pogojev poslovanja je celoti v diskreciji podjetja Mandarine International S.A.

 

Preverite in redno berite e pogoje, ob upoštevanju dejstva, da bodo vse spremembe, ki se uporabljajo, začele veljati takoj po objavi na spletni strani. Uporaba te spletne strani po tem, ko bodo te spremembe objavljene, šteje za tiho sprejemanje sprememb.

 

9. Veljavna zakonodaja

 

Z obiskom spletne strani se uporabnik strinja, da je za vsak spor pristojna skupnih sodišč iz Bukarešte, Romunija.

Veljavna zakonodaja je romunsko pravo, kot tudi mednarodni predpise na področju avtorskih pravic, intelektualne lastnine in elektronskega poslovanja (Evropske Direktive o avtorskih pravicah in elektronskem poslovanju, WIPO pogodbe in druge veljavne pogodbe, konvencije in akti, h katerim se je Romunija pridružila ali jih je sprejela).

 

Nekatere od teh določb morda ne vodo v skladu z nacionalno zakonodajo, zato vam prijazno svetujemo, da ostanete informirani o svojih državnih predpisih.

 

10. Pritožbe/podpora

 

Za vprašanja, dvome, pritožbe, predloge glede spletne strani ali storitev, ki jih ponuja YTMP3.com, stopite v stik z nami preko e-poštnega naslova:[email protected]

 

Zadnja posodobitev: 16. 12. 2016