Villkor och bestämmelser YTMP3.com

 

1. Om YTMP3.com

 

YTMP3.com är en webbplats som ägs av MANDARINE INTERNATIONAL S.A., med huvudkontor i Bukarest, 28-30 Academiei gata, 8a våning, Distrikt 1, Bukarest, Rumänien, registrerad i Handelsregistret under nr. J40/8533/2016, CUI 36225888, företag som äger och förvaltar YTMP3.com.

 

YTMP3.com erbjuder sina användare, utan kostnad, en konvertering verktyg som tillåter att konvertera video filer till MP3 filer, i enlighet med de villkor och krav som nämns i denna Villkor och bestämmelser avsnitt.

 

Med tanke på att användningen av YTMP3.com innebär det ovillkorliga godkännandet av de nuvarande villkor och bestämmelser och användares ovillkorliga fasthållande till dessa villkor och bestämmelser, rekommenderar vi att du har tillräckligt med tid för att noggrant läsa igenom dessa villkor och bestämmelser. Dessutom rekommenderar vi att du tidvis läser igenom på nytt den uppdaterade versionen av dessa Villkor och bestämmelser för YTMP3.com.

 

Dessa villkor och bestämmelser tillämpas oberoende av den enhet du använder för att ha tillgång till YTMP3s webbsida (inklusive bordsdator, bärbar dator eller webbläsaren i din mobil, digital TV, mobil telefon, personliga bildatorer, bärbara digitala enheter eller vilken annan bärbar enhet eller nuvarande och framtida teknologi).

 

YTMP3.com lagrar inga av filerna som används av Konverteraren. Din uppladdade webbadress kommer att behållas endast för den tid som krävs för filkonvertering eller, vid behov, kommer filen att sparas under den tid som krävs för vissa statistiska processer som behövs för att optimera våra tjänster.

 

2. Definitioner

 

„YTMP3.com innehåll”: innehåller, utan att vara begränsad till, allt text, grafik, layout, logotyper, bilder, ljudmaterial, filmer eller andra rörliga bilder, artiklar som varaktigt eller tillfälligt finns på webbplatsen, information om produkten och/eller mjukvaran, offentliggjorda eller tillgängliga på vilket sätt som helst för denna webbsidans Användare, liksom de produkter som tillhandahålls via hemsidan.

 

„Märke, ritningar”: kommersiella märke, logotyper och tjänstemärke (registrerade eller icke-registrerade) som visas på denna webbsida.

 

„Upphovsrätt”: rätten att bli erkänd som ensam upphovsman med de moraliska och fäderneärvda egenskaper som anges i Lagen nr. 8/1996 om upphovsrätt och närstående rättigheter samt de som anges i de internationella konventioner som Rumänien har anslutit sig till.

 

„Konverterare”: en mjukvara som har möjligheten att konvertera audio filer från ett format till ett annat (till exempel, från FLAC till MP3). Den väljer ofta kodningsparametra för varje av utdata filformat med syftet att få bra ljudkvalitet.

 

3. Allmänna villkor för användning av webbplats

 

YTMP3.com ställer till ditt förfogande och ger dig tillstånd att använda de produkter/tjänster som erbjuds av webbplatsen endast genom att noggrant ta hänsyn till de nuvarande villkoren. Tillgång och användning av webbplatsen YTMP3.com sker med stöd av de nuvarande reglerna och under förutsättningen att du accepterar och respekterar dem. Användningsreglerna tillämpas alla personer som får tillgång till och använder vår webbplats.

 

För att använda tjänsterna som denna webbplats erbjuder, krävs det rättskapacitet att vidhålla YTMP3.com s villkor eller ha föräldrarnas eller vårdnadshavarens samtycke för att surfa på webbplatsen och göra detta under deras övervakning och bemyndigande.

 

Genom att ha tillgång till och använda YTMP3.com webbplatsen, ger du ditt fullkomliga samtycke att iaktta utan undantag alla regler definierade i YTMP3.coms Villkor och Bestämmelser. Om du inte helt eller delvis godkänner bestämmelserna i YTMP3.coms Villkor och Bestämmelser eller ifall du har besökt webbplatsen av misstag, utan avsikt att acceptera YTMP3.coms nuvarande Villkor och Bestämmelser eller ifall du inte är fullkomligt kapabel att fullo förstå eller acceptera YTMP3.coms Villkor och Bestämmelser, lämna omedelbart denna webbplats och använd inte YTMP3.coms produkter.

 

Besökarna har fri och obegränsad tillgång till webbplatsen och har tillstånd att använda webbplatsen och den konverterade filen, i enlighet med bestämmelserna i YTMP3.coms Villkor och Bestämmelser och endast genom att iaktta de lagliga bestämmelser, de internationella konventionerna, endast för personliga och icke-kommersiella syfte, utan att bryta mot legitima rättigheter och tredje mans intresse.

 

YTMP3.com erbjuds ”i sig” endast för personligt bruk och får inte användas, kopieras, distribueras, överföras, publiceras, säljas eller utnyttjas på något annat sätt än vad som anges i de nuvarande villkoren eller för andra ändamål, utan det preliminära skriftliga samtycket av YTMP3.com. YTMP3.com konverteraren (webbmästare sidan) får användas av andra webbplatser som vill direkt använda detta gratis online verktyg.

Din tillgång till YTMP3.com kan omedelbart begränsas eller avbrytas, utan föregående anmälan, utan att vi tvingas på något sätt motivera beslutet, om någon av bestämmelserna i dessa villkor och bestämmelser brytts mot.

 

Eftersom denna tjänst är gratis, ägaren och administratören av YTMP3.com webbplatsen kan besluta utan någon formalitet eller inledande förfarande, utan någon anmälan, ensidigt, omotiverad, ovillkorligen och i enlighet med sin egen vilja det tillfälliga upphävandet eller avbrott av YTMP3.com tjänster. Den kan dessutom ensidigt, omotiverad och i enlighet med sin egen vilja besluta att avslå användares tillgång till YTMP3.com sida och/eller till konverteraren.

 

Det är förbjudet att störa webbplatsens användning och utnyttjande av tredje part, sända datavirus eller andra element som skadar webbplatsens väl fungerande. Det är förbjudet att starta eller använda alla datorsystem, inklusive men inte begränsat till, "robotar", "spindlar" och "offline läsare" eller något annat system som besöker webbplatsen på ett sätt som kan sända i en viss tid mer värvning meddelanden än en människa rimligen kunde göra, genom att använda en konventionell webbläsare i samma tidsperiod. Det är förbjudet att insamla information eller personuppgifter från YTMP3.com s webbplats, användning av kommunikationssystem som erbjuds på hemsidan (i tillämpliga fall) för kommersiella ändamål är dessutom förbjudna.

 

Genom att använda webbplatsen, är du skyldig att inte undkomma, avaktivera eller på något sätt störa webbplatsens säkerhetssystem eller de system som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av någon del av innehållet från webbplatsen eller som medför begränsningar för webbplatsens användning.

 

4. Följa lagen, tredje parts rättigheter och immaterialrätt

 

 YTMP3.com ställer till användarnas förfogande en konverterare som är avsedd att användas av en person på egen hand och eget ansvar på ett sådant sätt så att det inte inkräktar på tredje parts rättigheter. Konverteraren kan endast användas för att konvertera video filer som innehåller data som användaren har den lagliga rätten att använda och för vars nedladdning, konvertering och användning det inte finns någon begränsning (till exempel, att ladda ner eller konvertera en av användares egna videor, ladda ner eller konvertera en video fil med ägarens samtycke, ladda ner eller konvertera en video fil i enligt med de undantag som anges av art. 33 i Lagen nr. 8/1996 om upphovsrätt och närstående rättigheter, ladda ner eller konvertera en video fil till audio för utbildningssyfte, inom gränserna och genom att iaktta de rättsliga bestämmelserna, andra uttryckliga situationer angivna av lagen). De konverterade filerna får användas endast för personligt bruk och under inga omständigheter för kommersiella bruk, användaren har inte rätten att offentligt publicera, under inga omständigheter och på inget sätt, innehållet i den skapade mp3 filen.

 

YTMP3.com tillåter inte utförandet av olagliga aktiviteter på webbplatsen, bland annat aktiviteter som bryter mot immateriella rättigheter. På YTMP3.com har du inte rätten att konvertera filer som innehåller olaglig information, filer som skapades genom att bryta mot lagen, som strider mot sekretess avtal eller tredje parts författarrätt. Eventuella brott mot detta villkor innebär ditt fullkomliga och uteslutande rättsliga ansvar.

 

Vänligen se till att när du lägger upp filer och andra material på webbplatsen (med syftet att använda Konverteraren eller med andra syfte) du inte bryter mot immateriella rättigheter eller andra tredje part rättigheter. När material som läggs upp på YTMP3.com webbplats (med syftet att använda Konverteraren eller med andra syfte) tas från andra webbplatser, ska du iaktta och samtycka till denna respektive webbplatsens policy i vad som gäller äganderätt och data användning för dessa respektive material. Vi ber dig att läsa och respektera de villkor och bestämmelser samt alla andra handlingar som reglerar användningsvillkoren för de respektive webbplatserna, annars riskerar du att bryta mot äganderätt och användningsvillkoren för respektive data och material och riskerar rättsliga påföljder. De rättsliga förhållanden under vilka data och innehåll som tagits från andra webbplatser får användas kan variera beroende på de lagar i kraft i användares land eller de lagar som tillämpas till innehavaren av den ursprungliga webbplatsen. Du är skyldig att bli informerad om dessa rättsliga bestämmelser och åtlydda dem.

 

Användaren har fullt ansvar för alla åtgärder i samband till data som nedladdats från tredje parts webbplatser och uppladdats på YTMP3.com. Varje gång upphovsrätten till uppladdat innehåll som ska konverteras tillhör en tredje part, måste förhållanden under vilka det respektive arbetet får användas och utnyttjas först avtalats med rättighetsinnehavaren av det nedladdade/uppladdade innehållet. Användaren är ansvarig för lagligheten att använda YTMP3.com. YTMP3.com tillhandahåller bara den tekniska plattformen och agerar endast som leverantör av en teknisk IT produkt. YTMP3.com har inget ansvar gentemot användaren eller någon tredje part för den lagliga behandlingen av uppgifter som införts för konvertering eller sättet att använda den redan konverterade data.

 

Att använda vår YTMP3.com konverterare utan att lyda lagen, framför allt i vad som gäller immateriella rättigheter, kan leda till att ha din tillgång till YTMP3.com tjänsters förbjuden, följt av att vara blockerad från vår hemsida utan någon förhands notifiering ifall vi notifieras på nytt om sådana förfarande.

 

YTMP3.com webbplatsen och dess fullständiga innehåll, program, varumärke, logotyper, grafik, texter, ljud- eller video filer, bilder, teckningar, programvaror och databaser, samt annat material som publiceras på webbplatsen är skyddade av lagen om upphovsrätt och ägs av Mandarine International S.A. eller sina partner.

 

Webbplatsen och dess innehåll skyddas av den rumänska lagstiftningen om upphovsrätt, liksom den tillämpliga internationella lagstiftningen om upphovsrätt. Utan vårt skriftliga föregående samtycke är det förbjudet att använda YTMP3.coms och andra märken inom Mandarine International S.A.s logo eller att ha ett samband med YTMP3.coms eller Mandarine International S.A.s namn.

 

Utan samtycke från mjukvarans upphovsrättsinnehavare är den otillåtna kopieringen och all ingripande, förvandling eller modifiering av mjukvaran som webbplatsen bygger sig förbjudna.

 

Om du anser att din upphovsrätt har kränkts av den felaktiga användning av YTMP3.com s webbplats, uppmuntrar vi dig att skicka oss ett meddelande där du anmäler rättighetskränkningen, ger oss de exakta datumen för den olagliga användningen och beviset att den anmälda kränkningen avser dina rättigheter. Anmälan ska innehålla information som gör det möjligt att identifiera det kopierade verket, webbplatsen eller länken du påstår verket kommer från, kort men betydande bevis som stödjer att du är upphovsrättsinnehavaren av detta verk eller bevis att du representerar upphovsrättsinnehavaren, också en förklaring på eget ansvar att du tar på dig risken att bli åtalad ifall du inte agerar rättfärdigt. Anmälan ska skickas till [email protected]

 

Om vi mottar den ovanstående anmälan ska administratören och/eller ägaren av YTMP3.com notifiera användaren som orättvist använde produkten och på det sättet gjorde intrång mot dessa rättigheter och ska försöka att blockera den framtida tillgången till YTMP3.com för denna användare.

 

5. Begränsat ansvar

 

Genom att besöka YTMP3.com medger du att du använder webbplatsen för egen räkning och att du är en den enda personen som är skyldig att lyda lagen, tredje parts rättigheter och de förhållanden under vilka den aktuella produkten ställs till ditt förfogande.

 

YTMP3.com kommer inte att vara ansvarig för användarnas beteende och kan inte vara ansvarig för de skador som orsakas av dessa till tredje part, YTMP3.com enbart sätter till användarnas förfogande en teknisk produkt tillsammans med användningsvillkoren som, ifall de uppfylls, garanterar lagens lydelse och lydelsen av de rättsliga rättigheter och personernas intresse.

 

YTMP3.com, dess ägare/administratör, alla juridiska personer och närstående företag, partner företag eller företag som tillhör samma grupp, avtalspartner, anställda och andra agenter för Mandarine International S.A. som är inblandade i någon av de tjänster som erbjuds på webbplatsen, inklusive skapande och publicering av material, ansvarar inte för direkta eller indirekta skador av något slag, skador som skulle uppstå från att besöka webbplatsen eller i samband med användning av denna webbplats och dess innehåll, inte ens i den situation där det tidigare anmälts om möjligheten av tillblivelse av sådana förluster. Dessutom kan deras ansvar inte utvidgas till användning med ont uppsåt, som strider mot lagen eller villkoren, av användarna av YTMP3.com.

 

YTMP3.com tar inte risken för skador orsakade till användarna efter de har besökt webbplatsen, inklusive eventuella datavirus eller andra skadliga element som tillfogar skador till datorer eller andra elektroniska utrustningar som ägs av användare eller besökare, till nätverket webbplatsen nås från eller för någon annan dataförlust. Tillgång och användning av YTMP3.com görs på användares eget ansvar.

 

YTMP3.com är inte ansvarig för modifiering, upphävande eller avbrott av de tjänster som är tillgängliga via webbplatsen.

I vad som gäller webbplatsens avsnitt som innehåller användarnas åsikter, ligger ansvaret för innehållet i dessa åsikter fullkomligt med dessa användare. YTMP3.com har rätten att inte publicera de åsikter som strider mot Villkoren och Bestämmelserna eller som skadar på vilket annat sätt som helst ägarna, partner eller tredje part av YTMP3.com.

 

YTMP3.com kan inte garantera på något sätt att de tjänster som tillhandahålls kommer att vara oavbruten, i tid eller utan fel. Det publicerade materialet är rent informativt och kan inte ersätta, i tillämpliga fall, ett expertutlåtande.

 

YTMP3.com avsäger sig allt ansvar för noggrannhet av innehåll som tillhandahålls av tredje part.

 

Hela det utbildningsmässiga, sociala, informativa och multimedia innehållet som användaren har tillgång till via YTMP3.com lagras och tillhandahålls av externa webbplatser vars innehåll är tillgängligt för allmänheten. Dessa webbplatser och deras operatörer är ansvariga för innehållet de lagrar, tillhandahåller och/eller sänder och YTMP3.com inte har någon relation med tredje parts webbplatser och kommer därför inte hållas ansvarig för innehållet, inte heller kan ha kontroll över det.

 

6. Dataskydd och sekretess. Informationslagring. Behandling av personuppgifter

 

Vanligtvis kan man använda vår webbplats utan att lägga in personuppgifter. När personuppgifter (såsom namn, e-postadress eller adress) samlas in, lagras och användas av våra webbplatser, kommer detta alltid göras med att iaktta de rättsliga bestämmelserna i Lagen nr. 677/2001 för att skydda personer angående användning av personuppgifter och deras fria rörlighet.

 

YTMP3.com lagrar all data som du överför till oss när du registrerar dig för att använda våra online tjänster, vår kund assistanstjänst eller teknisk support, när du ska fylla i en blankett som kräver ditt namn och e-postadress. Denna information lagras i vår databas.

 

Denna webbplats använder sina egna cookies, samt tredjepartscookies, för att bättre förstå dina behov och förbättra våra produkter och tjänster, samt leverera besökare en mycket bättre webbupplevelse och tjänster anpassade till enskilda intresse. Dina personuppgifter kan användas för att skräddarsy så mycket så möjligt YTMP3.com tjänsten, såväl som i marknadsföringssyfte.

 

Tredje part cookies som kan uppstå i denna webbplats har härstammar från de följande enheter: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense osv, liksom från mottagarna av de annonseringstjänster som tillhandahålls av vårt företag vid en viss tidpunkt genom webbplatsen. Du kan besöka hela cookies listan för tredje part cookies som står i den publicerade listan under ”Cookie policy” avsnitt. YTMP3.com har varken tillgång till dessa cookies eller möjlighet att kontrollera dem.

 

YTMP3.com ska kunna sända insamlade data till partnerwebbplatser, webbplatser som tillhör samma grupp eller särskilt föredragna partner.

YTMP3.com kommer också att kunna använda dina uppgifter för att kontakta dig, kommer att lagra och ändra personlig information för att skicka dig information om nya erbjudanden, kampanjer, reklam och direkta marknadsföringsmeddelanden. Om du inte längre önskar bli kontaktad eller om du behöver ändring av vilken som helst information som vi tillhandahåller, kan du direkt begära detta på e-postadressen: [email protected]

 

Vilken som helst typ av kommunikation och material som du sänder på denna webbplats, såsom frågor, kommentarer, förslag och andra sådana meddelande kommer att betraktas som icke-konfidentiella och kommer inte att skyddas på något sätt. Dessutom ansvarar YTMP3.com inte för de situationer när en användare publicerar på eget initiativ personuppgifter i ett offentligt meddelande på YTMP3.com webbplats.

 

7. Länkar till andra webbplatser (art. 15 Lag 365/2002)

 

Det är förbjudet att skapa länkar till andra webbplatser från denna webbplats eller tvärtom utan vårt uttryckliga föregående skriftliga tillstånd.

 

YTMP3.com webbplatsen innehåller länkar till tredje part webbplatser eller andra tjänster som varken ägs eller kontrolleras av YTMP3.com administratörer. Att använda och ha tillgång till sådana länkar är användarnas val och när användarna besöker dessa länkar iakttar användarna att uppfylla policyn för denna respektive webbplatsen. Vi rekommenderar att du igenomläser användarvillkoren och sekretesspolicyn för alla tredje part webbplatser innan du använder dem eller skickar personlig information eller vilken annan information som helst genom dessa webbplatser.

 

YTMP3.com kontrollerar inte och ansvarar inte för tillgängligheten av dessa webbplatser, deras innehåll, eventuella brott mot upphovsrätten, webbplatsernas sanningshalt, deras säkerhet, ifall de innehåller datavirus eller andra skadliga element som utsätter dig för fara eller som orsakar skador till datorn eller andra elektroniska apparater, nätverket som du använder för att besöka webbplatsen eller vilken annan som helst dataförlust.

 

På samma sätt ansvarar inte YTMP3.com för den typ av produkter eller material som dessa webbplatser erbjuder, för den kommersiella verksamhet av dessa respektive webbplatser eller för alla eventuella skador eller förluster som användarna kan utsättas för genom att gå besöka den respektive länken eller med hänsyn till informationen, innehållet, varorna eller tjänsterna som ställs till deras förfogande av de respektive webbplatser.

 

8. Förändringar i dessa användarvillkor

 

YTMP3.com har rättigheten att när som helst ändra eller ersätta innehållet i dessa villkor och bestämmelser, med eller utan att notifiera användarna i förväg. De uppdaterade villkor och bestämmelser träder i kraft från och med tidpunkten de publiceras på webbplatsen och har ingen tillbakaverkande verkan.

 

Eventuella ändringar, oavsett hur viktiga, liksom utbytet av villkor och bestämmelser och görs efter Mandarine International S.A.s eget godtycke.

 

Vänligen granska och regelbundet läs igenom dessa villkor och bestämmelser med tanke på att vilken ändring som helst träder i kraft snart efter dess publicering på webbplatsen. Att använda webbplatsen efter dessa ändringar har publicerats kommer att betraktas som en tyst godtagande av ändringarna.

 

9. Tillämplig lag

 

Genom att besöka webbplatsen samtycker användaren att alla tvister ska prövas av de behöriga allmänna domstolarna i Bukarest, Rumänien.

Tillämplig lag är den rumänska lagen samt de internationella bestämmelserna i fråga om upphovsrätt, immaterialrätt och elektronisk handel (EU-direktiv om upphovsrätt och elektronisk handel, WIPO-avtalen, och alla andra tillämpliga fördrag, konventioner och beslut som Rumänien har anslutit sig till).

 

Vissa av dessa bestämmelser kan strida emot din nationella lagstiftning och därför vänligen rekommenderar vi att du blir informerad on lagstiftningen i ditt land.

 

10. Klagomål/support

 

Har du frågor, tvivel, klagomål eller förslag angående webbplatsen eller tjänsterna som erbjuds av YTMP3.com, vänligen kontakta oss via den följande epost adressen:[email protected]

 

Den senaste uppdateringen: 16. 12. 2016