Şartlar ve koşullar YTMP3.com

 

1. YTMP3.com hakkında

 

YTMP3.com genel merkezi Bükreş, 28-30 Academiei Caddesi, 8. kat, 1.Bölge, Bükreş, Romanya adresinde bulunan ve J40/8533/2016, CUI 36225888 Ticari Sicil Numarasıyla kayıtlı bulunan MANDARINE INTERNATIONAL S.A. şirketine ait bir web sitesidir ve bu şirket YTMP3.com adresine sahiptir ve bu adresi yönetmektedir.

 

YTMP3.com tüm kullanıcılarına ücretsiz olarak bir dönüştürücü sunmakta olup, bu dönüştürücü video formatlı dosyaları, işbu Şartlar ve Koşullar bölümünde belirtilen koşullarda MP3 uzantılı dosyalara dönüştürme imkanı sağlamaktadır.

 

YTMP3.com adresini kullanmak, işbu hüküm ve koşulları itirazsız kabul etmek anlamına geldiğinden ve kullanıcı bu adresi kullanarak işbu koşullara itirazsız uyacağını kabul etmiş olacağından, işbu Şartlar ve Koşulları dikkatlice okumak için yeterince zaman ayırmanızı öneririz. Ayrıca YTMP3.com adresinden işbu Şartlar ve Koşulların güncel versiyonuna düzenli olarak erişerek yeniden okumanızı öneririz.

 

İşbu Şartlar ve Koşullar, YTMP3'ün web sitesine erişmek için kullandığınız cihazdan bağımsız olarak (masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya mobil web tarayıcısı, dijital televizyon, cep telefonları, otomobillerdeki kişisel bilgisayarlar, taşınabilir dijital cihazlar veya başka her tür mobil cihaz ya da şu anda bilinen veya gelecekte geliştirilecek teknolojiler de dahil) geçerlidir.

 

YTMP3.com Dönüştürücüde kullanılan hiçbir dosyayı saklamaz. Tarafınızca karşıya yüklenen URL yalnızca dosya dönüşümü için gerekli zaman aralığı boyunca saklanır veya gerektiğinde, dosya hizmetlerimizi optimize etmek için bazı istatistiksel prosedürlerin gerektirdiği süre boyunca saklanır.

 

2. Tanımlar

 

„YTMP3.com içeriği” bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri içerir: her tür metin, grafikler, düzenler, logolar, görüntüler, ses materyali, filmler veya diğer hareketli görüntüler, web sitesinde geçici veya kalıcı olarak yer alan makaleler, ürün ve/veya yazılım hakkındaki ayrıntılar, web sitesinde yayınlanan veya herhangi bir şekilde Kullanıcının web sitesinden erişebildiği materyallerin yanı sıra web sitesi üzerinden sunulan ürünler.

 

„Markalar, çizimler”: web sitesinde görüntülenen ticari markalar, logolar ve hizmet markalarıdır (kayıtlı olup olmamaları önemli değildir).

 

„Telif hakkı”: işin tek yazarı olarak tanınma hakkı, yazar haklarıyla ilgili Yasa no 8/1996 ve ilgili hakların yanı sıra Romanya'nın bağlı olduğu uluslararası sözleşmelerde belirtilen ahlaki ve evrensel özelliklere sahip olmaktır.

 

„Dönüştürücü”: ses dosyalarını bir formattan diğerine (örneğin FLAC'den MP3'e) dönüştürme becerisine sahip bir yazılımdır. Genellikle, kaliteli bir ses elde etmek için çıkış dosya formatlarının her bir i için kodlama parametreleri seçer.

 

3. Web sitesi kullanımıyla ilgili genel şartlar

 

YTMP3.com yalnızca işbu koşullara kesin olarak uymanız şartıyla web sitesi tarafından sunulan ürünleri/hizmetleri kullanımınıza sunar ve bunları kullanmanıza izin verir. YTMP3.com web sitesine erişim ve web sitesini kullanımı işbu kurallara göre gerçekleşir ve bunların kuralların kabul edilerek kurallara uyulması şartına bağlıdır. Kullanım kuralları web sitesine erişen veya siteyi kullanan herkes için geçerlidir.

 

Web sitesi tarafından sunulan hizmetleri kullanabilmeniz için, YTMP3.com şartlarına yasal olarak tabi olacak yaşta olmalı veya web sitesinde gezinmek için ebeveynlerinizin veya eğitmeninizin onayı olmalı ve bu gezinmeyi bu kişilerin gözetim ve izniyle yapmalısınız.

 

YTMP3.com web sitesine erişerek ve kullanarak, YTMP3.com Şartlar ve Koşullarda belirtilen tüm kurallara eksiksiz, istisnasız ve koşulsuz olarak uymayı kabul etmiş olursunuz. YTMP3.com Şartlar ve Koşullarını kısmen veya tamamen kabul etmiyorsanız veya web sitesine yanlışlıkla, işbu YTMP3.com Şartlar ve Koşulları kabul etmeksizin eriştiyseniz veya YTMP3.com Şartlar ve Koşullarını tamamen anlama veya kabul etme yeterliliğine sahip değilseniz, lütfen bu web sitesini hemen terk edin ve YTMP3.com ürünlerini kullanmayın.

 

Ziyaretçiler, YTMP3.com Şartlar ve Koşullarda belirilen şartlara göre ve yalnızca ilgili yasal hükümlere ve uluslararası sözleşmelere uygun hareket ederek, yalnızca kişisel ve ticari olmayan amaçlarla ve üçüncü tarafların haklarını ve meşru çıkarlarını ihlal etmeksizin, web sitesine ücretsiz ve sınırsız olarak erişme ve web sitesini ve dönüşümden sonra elde edilen dosyayı kullanma yetkisine sahiptirler.

 

YTMP3.com yalnızca kişisel kullanım için "bu şartlar altında sunulur" ve YTMP3.com sitesinin ön yazılı onayı olmaksızın işbu koşullarda belirtilenden farklı bir şekilde veya farklı herhangi bir amaç için kullanılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, gönderilemez, satılamaz, lisans altına alınamaz veya faydalanılamaz. YTMP3.com dönüştürücü (ağ yöneticileri için sayfa) bu ücretsiz çevrimiçi aracı doğrudan kullanma isteyen diğer web sayfaları tarafından kullanılabilir.

İşbu Şartlar ve Koşulların herhangi bir kısmının ihlal edilmesi durumunda, hiçbir ön bildirime gerek olmaksızın ve tarafımızca verilen karara hiçbir gerekçe gösterme zorunluluğu olmaksızın, YTMP3.com adresine erişiminiz hemen kısıtlanabilir veya engellenebilir.

 

Bu ücretsiz bir hizmet olduğundan, YTMP3.com web sitesinin sahibi ve yöneticisi, herhangi bir formalite veya ön prosedür ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın, tek taraflı, sebep göstermeksizin ve koşulsuz olarak YTMP3.com hizmetlerini askıya almaya veya durdurmaya karar verebilir. Web sitesi sahibi ayrıca tek taraflı, sebep göstermeksizin ve kendi başına herhangi bir kullanıcının YTMP3.com sayfasına erişimini ve/veya dönüştürücüyü kullanımını engelleyebilir.

 

Üçüncü tarafların web sitesi kullanımını taciz ve suistimal etmesi ve bilgisayar virüsleri veya web sitesinin iyi işlemesine engel olacak bileşenler aktarması yasaktır. Her tür bilgisayar sisteminin başlatılması veya kullanımı yasak olup, bunlara, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak kaydıyla şunlar dahildir:"robotlar", "örümcekler" ve "çevrimdışı okuyucular" veya web sitesine belirli bir zaman aralığında bir insan tarafından aynı zaman aralığında geleneksel bir web tarayıcısı kullanılarak makul sınırlar ölçüsünde aktarılabilecek olandan daha fazla mesaj aktaracak şekilde erişen her tür sistem. YTMP3.com web sitesinden bilgi veya kişisel kimlik bilgilerinin alınmasının yanı sıra, web sitesinde sunulan iletişim sistemlerinin ticari amaçla kullanımı yasaktır.

 

Web sitesini kullanırken, web sitesinin güvenlik sistemlerine veya web sitesinin herhangi bir içerik bileşeninin kullanımını veya kopyalanmasını önleyen veya kısıtlayan ya da web sitesi kullanımında kısıtlamalar getiren diğer sistemlere dokunamaz, etkisiz hale getiremez veya herhangi bir şekilde bunlara müdahale edemezsiniz.

 

4. Yasalara, üçüncü taraf haklarına ve entelektüel mülkiyet hakkına saygı duymak

 

YTMP3.com tüm kullanıcıların kullanımına, kişilerce bireysel olarak ve üçüncü taraf haklarına zarar vermeyecek şekilde kullanılmak üzere bir Dönüştürücü sunmaktadır. Dönüştürücü yalnızca video formatına sahip, kullanıcının yasal kullanım hakkı olan ve indirme, dönüşüm ve kullanımla ilgili yasal kısıtlama olmayan dosyaların dönüşümü için kullanılabilir (örneğin, yasal sınırlar içinde ve yasal koşullara ve yasada belirtilen diğer hususlara uygun olarak, kullanıcının kendi videolarından birinin indirilmesi veya dönüştürülmesi, hakları hazar tarafından aktarılmış bir video dosyasının indirilmesi veya dönüştürülmesi, telif hakkıyla ilgili Yasa no 8/1996 ve ilgili yasalarda belirtilen istisnalara göre bir video dosyasının indirilmesi veya dönüştürülmesi, eğitim amaçlı olarak bir video dosyasının indirilmesi veya ses dosyasına dönüştürülmesi). Dönüştürme işlemi sonucu elde edilen dosyalar yalnızca kişisel amaçlarla kullanılabilir, hiçbir koşulda ticari amaçla kullanılamaz ve kullanıcı elde edilen mp3 dosya içeriğini hiçbir koşulda ve hiçbir şekilde herkese açık olarak gönderemez.

 

YTMP3.com web sitesi üzerinden, entelektüel mülkiyet haklarını ihlal eden faaliyetler de dahil olmak üzere, yasadışı faaliyetler yürütülmesine izin vermez. YTMP3.com web sitesini kullanarak yasadışı, yasaların çiğnenmesi yoluyla elde edilen ve gizlilik anlaşmalarını veya diğer kişilerin yazar haklarını ihlal eden verileri dönüştürme hakkınız yoktur. Bu koşullardaki her tür ihlal, sizi bireysel olarak yasalar karşısında sorumlu kılar.

 

Web sitesinden herhangi bir şeklide dosyalar veya materyaller aldığınızda veya karşıya yüklediğinizde (Dönüştürücüyü kullanmak için veya başka herhangi bir amaçla), lütfen entelektüel mülkiyet haklarına ya da üçüncü taraflara ait diğer hakları ihlal etmediğinizden emin olunuz. YTMP3.com web sitesine yüklenen materyaller (Dönüştürücüyü kullanmak için veya başka amaçlarla) diğer web sitelerinden alınmışsa, ilgili materyallerin mülkiyeti ve buradaki verilerin kullanımına dönük olarak, ilgili web sitesinin ilkelerine uymayı ve kabul etmeyi taahhüt etmiş olursunuz. Sizden, şartlar ve koşulların yanı sıra ilgili web sitelerinin kullanım koşullarını düzenleyen diğer tüm belgeleri okumanızı ve bunlara uymanızı talep ediyoruz, aksi halde ilgili veri ve materyallerin mülkiyet ve kullanımını ihlal etme riski altında olursunuz ve yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Diğer web sitelerinden alınan veriler ve içeriğin kullanımıyla ilgili yasal koşullar, kullanıcının bulunduğu ülkede yürürlükte olan yasalara veya kaynak web sitesi sahibi için geçerli olan yasalara göre değişebilir. Bu yasal gereklilikler hakkında bilgi edinmek ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

 

Kullanıcı üçüncü taraf web sitelerinden indirilen ve YTMP3.com adresine yüklenen verilerle bağlantılı tüm eylemlerin tam sorumluluğunu alır. Dönüştürülmek üzere yüklenen içeriğin telif hakkı üçüncü bir tarafa aitse, ilgili işin kullanım ve ilgili işten faydalanma koşulları için öncelikle ilgili üçüncü taraftan, indirilen/yüklenen içerik için ön onay alınmalıdır. Kullanıcı YTMP3.com adresinin yasalara uygun olarak kullanılmasından sorumludur. YTMP3.com yalnızca teknik bir platform sunmakta olup, yalnızca bilişim alanındaki bir teknik bir ürün tedarikçisi konumundadır. YTMP3.com dönüşüm için tanıtılan verilerin yasalara uygunluğu veya halihazırda dönüştürülmüş olan verilerin kullanım şekliyle ilgili olarak kullanıcı veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu değildir.

 

YTMP3.com dönüştürücümüzü yürürlükteki yasalara, özellikle entelektüel mülkiyetle ilgili olanlara uygun olmayan şekilde kullanmanız ve böylesi bir durumun tarafımıza bildirilmesi durumunda, YTMP3.com web sitesi hizmetlerine erişiminizin engellenebilir ve ardından tarafınıza ön bildirimde bulunulmadan web sitemize erişiminiz bloke edilebilir.

 

YTMP3.com web sitesi ve sitenin tüm içeriği, programlar, markalar, logolar, grafikler, metinler, ses veya vido dosyaları, fotoğraflar, çizimler, yazılım ve veritabanlarının yanı sıra web sitesine gönderilen diğer materyaller telif hakkı yasası ile korunmaktadır ve Mandarine International S.A. veya ortaklarına aittir.

 

Web sitesi ve içeriği telif haklarıyla ilgili Romanya yasalarının yanı sıra telif haklarıyla ilgili yürürlükteki uluslararası yasalar tarafından korunmaktadır. YTMP3.com logosunun ve diğer Mandarine International S.A. markalarının kullanımı ya da YTMP3.com veya Mandarine International S.A. markalarıyla birlikte ticari kullanım, yazılı ön onayımız olmadığı sürece yasaktır.

 

Web sitesini inşa eden bilgisayar programına müdahale ve programın dönüştürülmesi veya değiştirilmesi programın telif hakkı sahibinin izni olmadıkça yasaktır.

 

YTMP3.com web sitesinin uygunsuz kullanımı sonucu telif haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, bize ilgili ihlalin tam tarih bilgilerini ve ihlalin sizin haklarınızla ilgili olduğuna dönük kanıtlarınızı içeren bir telif hakkı ihlal bildirimi göndermenizi öneririz. Bu bildirim kopyalanan işin tanımlanmasını sağlayacak verileri, bilgilerin alındığını düşündüğünüz web sitesini veya bağlantıyı, işin telif hakkının size ait olduğunu veya telif hakkı sahibi adına hareket eden kişinin olduğunuzu gösteren kısa ancak ikna edici kanıtları ve yasalara uygun hareket etmemeniz halinde kendi iradenizle, her tür yasal sorumluluğu üstlendiğinizi belirten size ait bir beyanı içermelidir. Bildirimler [email protected] adresine gönderilmelidir.

 

Yukarıdaki bildirimi almamız durumunda, YTMP3.com yöneticisi ve/veya sahibi ürünü uygunsuz şekilde kullanarak hak ihlali yapan kullanıcıyı tanımlayan bir form dolduracak ve daha sonra ilgili kullanıcının YTMP3.com adresine erişimini engelleyebilecektir.

 

5. Sorumlulukların sınırlandırılması

 

YTMP3.com adresine erişerek, web sitesini kendi hesabınıza kullandığınızı ve yasalara, üçüncü taraf haklarına ve mevcut ürünün kullanımınıza sunulma koşullarına uygun davranma sorumluluğunun yalnızca size ait olduğunu kabul etmiş olursunuz.

 

YTMP3.com kullanıcıların davranışlarından sorumlu değildir ve üçüncü tarafların neden olduğu kayıplardan sorumlu tutulmaz, YTMP3.com kullanıcıların kullanımına yalnızca teknik bir ürünle sunmakta olup, bu ürünle birlikte kullanım koşullarını sunmaktadır, bu koşullara uyulduğunda, yasalara uygunluk ve şahısların yasal hakları ve çıkarları korunmuş olmaktadır.

 

YTMP3.com, sitenin sahibi/yöneticisi, tüm tüzel kişiler ve bunlara bağlı kuruluşlar, ortak şirketler veya aynı gruba ait şirketler, sözleşme ortakları, çalışanlar ve materyal oluşturma ve yayınlama da dahil olmak üzere web sitesinde sunulan hizmetlerin üretimine dahil olan Mandarine International S.A. şirketinin diğer acenteleri, web sitesine erişimin veya web sitesi ve içeriğinin kullanılmasının sonucu olarak meydana gelebilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir hasardan, bu tür kayıpların meydana gelebileceğine dönük daha önce kendisine bildirimde bulunulmuş olsa bile sorumlu değildir. Ayrıca, site YTMP3.com kullanıcılarının kötü niyetli, yasaları çiğneyen veya belirtilen koşullara uymayan eylemlerinden de sorumlu değildir.

 

YTMP3.com kullanıcı veya ziyaretçilere ait bilgisayar veya diğer elektronik cihazlara ya da web sitesine erişilen ağa zarar veren potansiyel bilgisayar virüsleri veya diğer zararlı bileşenlerden ya da diğer tür veri kayıplarından kaynaklı hiçbir zararın riskini üstlenmez. YTMP3.com adresine erişim kullanıcının bireysel sorumluluğu altında gerçekleşir.

 

YTMP3.com web sitesi üzeriden sunulan hizmetlerin değişmesinden, askıya alınmasından veya kesintiye uğramasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

Okuyucuların görüşlerini içerebilecek web sitesi bölümleriyle ilgili olarak, bu görüşlerin içerik sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir. YTMP3.com şatlar ve kullanım koşullarıyla çelişen veya YTMP3.com sahiplerinin, ortaklarının veya üçüncü tarafların imajına herhangi bir şekilde zarar veren görüşleri yayınlamama hakkına sahiptir.

 

YTMP3.com sunduğu hizmetlerin kesintisiz olacağını, zamanda sunulacağını, kesin veya hatasız olacağını hiçbir şekilde garanti etmez. Yayınlanan materyal tamamen bilgilendirme amaçlıdır ve uyarlanabilir durumlarda uzman görüşü yerine geçmez.

 

YTMP3.com üçüncü taraflarca sunulan doğruluk garantisiyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

Kullanıcı tarafından YTMP3.com üzerinden erişilen tüm eğitsel, sosyal, bilgilendirici ve multimedya içerik, harici web siteleri kaynaklıdır, bu sitelerce sunulur ve bu sitelerin içeriği herkese açıktır. Bu web siteleri ve operatörleri barındırdıkları, sundukları ve/veya aktardıkları içerikten sorumludurlar ve YTMP3.com üçüncü taraf web siteleriyle hiçbir ilişki kurmaz, dolayısıyla bunların içeriğinden sorumlu değildir veya bu içeriği kontrol edemez.

 

6. Verilerin korunması ve gizlilik. Bilgilerin saklanması. Kişisel verilerin işlenmesi.

 

Genellikle web sitemiz kişisel veri girilmeksizin kullanılabilir. Kişisel veriler (isim, e-posta adresi veya adres gibi) toplandığında, saklandığında ve sayfalarımız tarafından kullanıldığında, bu her zaman kişisel içerikli verilerin kullanımı ve bu verilerin serbest dolaşımı için bireylerin korunması ile ilgili Yasa 677/2001'de belirtilen yasal hükümlere uygun olarak gerçekleştirilecektir.

 

Çevrimiçi hizmetlerimizi, müşteri destek hizmetlerimizi veya teknik destek hizmetlerimizi kullanmak için kayıt olurken, adınızın ve e-posta adresinin girildiği bir form doldurmanız gerekebilir ve bize gönderdiğiniz tüm verilerYTMP3.com tarafından saklanır. Bu bilgiler veritabanımızda saklanır.

 

Bu web sitesi kendi çerezlerinin yanı sıra üçüncü tarafların çerezlerini de kullanır, bunun amacı ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamak ve ürünleri ve hizmetleri geliştirmenin yanı sıra, ziyaretçilere çok daha iyi bir gezinme deneyimi ve bireysel ilgi alanlarına göre uyarlanmış hizmetler sunabilmektir. Kişisel verileriniz YTMP3.com hizmetini mümkün olduğunca kişiselleştirmenin yanı sıra pazarlama amaçlı olarak kullanılabilir.

 

Bu web sitesinde karşılaşılan üçüncü tarafların çerezleri aşağıdaki kuruluşlardan gelebilir: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense vb. yanı sıra web sitesi üzerinden şirketimizce belirli bir anda sunulan reklam hizmetlerinden yararlanan kuruluşlar. Üçüncü taraflara ait çerezlerin yayınlanmış tam listesini "Çerezler politikası" bölümünden inceleyebilirsiniz. YTMP3.com adresinin bu çerezlere erişimi yoktur ya da bu çerezleri kontrol edemez.

 

YTMP3.com toplanan verileri ortak web sitelerine, aynı gruba ait web sitelerine veya özel olarak tercih edilen ortaklara aktarabilir.

YTMP3.com ayrıca sizinle iletişim kurmak için verilerinizi kullanabilir, size yeni teklifler, promosyonlar hakkında bilgi göndermek ve reklam ve doğrudan pazarlama mesajları göndermek için kişisel karakterli verileri saklayabilir ve değiştirebilir. Artık sizinle iletişim kurulmasını istemiyorsanız veya sunduğumuz herhangi bir bilginin değiştirilmesini istiyorsanız, bunu doğrudan şu e-posta adresinden talep edebilirsiniz: [email protected]

 

Sorular, yorumlar, öneriler ve diğer benzeri mesajlar gibi bu web sitesi üzerinden gönderdiğiniz diğer her tür iletişim bilgileri ve materyaller gizli olarak değerlendirilmeyecek ve herhangi bir korumaya tabi olmayacaktır. Ayrıca, YTMP3.com kullanıcının kendi inisiyatifiyle herkese açık olarak YTMP3.com web sitesi üzerinden yayınladığı kişisel verilerle ilgili de hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

7. Diğer sayfalara bağlantılar (mad.15 yasa 365/2002)

 

Yazılı ön onay olmaksızın bu web sitesinden diğer web sitelerine bağlantı oluşturmak veya tam tersini yapmak yasaktır.

 

YTMP3.com web sitesi, YTMP3.com yöneticilerinin sahibi olmadığı veya kontrol etmediği üçüncü taraf web sitelerine veya diğer hizmetlere bağlantılar içerir. Bu bağlantıları kullanmak veya bunlara erişmek kullanıcıların takdirine bağlı olup, bu bağlantılara erişildiğinde kullanıcılar ilgili web sitesi ilkelerine tabi olur. Üçüncü taraf web sitelerini kullanmadan veya bu web sitelerine veya bu web siteleri üzerinden kişisel verilerinizi ya da başka her tür bilgilerinizi göndermeden önce, tüm üçüncü taraf web sitelerine ait kullanım koşularını ve gizlilik beyanlarını okumanızı öneririz.

 

YTMP3.com bu sayfaları, içeriklerini, buradaki olası telif hakkı ihlallerini, bu sayfaların verdiği bilgilerin doğruluğunu, bu sayfaların güvenliğini, bunların sizi tehlikeye atan veya bilgisayarınıza, diğer elektronik cihazlarınıza veya web sitesine eriştiğiniz ağa zarar verebilecek ya da başka herhangi bir veri kaybına yol açabilecek bilgisayar virüsleri veya diğer zararlı bileşenleri içerip içermediğini kontrol etmez ve bunlardan sorumlu değildir.

 

Benzer şekilde, YTMP3.com bu web sitelerinin sunduğu ürünlerin ve diğer materyallerin türünden, ilgili sayfalarda yürütülen ticari faaliyetlerden, kullanıcıların ilgili bağlantıya erişmelerinin sonucu olarak uğrayabileceği zarar veya kayıplardan ya da ilgili web sitelerince kullanıcılara sunulan bilgi, içerik, varlık veya hizmetlerden sorumlu tutulamaz.

 

8. Bu şartların değiştirilmesi

 

YTMP3.com şartlar ve koşulların içeriğini, kullanıcıya ön bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın her zaman değiştirme ve değiştirip ekleme yapma hakkına sahiptir. Yeni koşullar, web sitesinde yayınlandıkları andan itibaren geçerli olur ve geriye dönük olarak uygulanamazlar.

 

Önemi ne olursa olsun her tür değişikliğin yanı sıra şartlar ve koşulların yenileriyle değiştirilmesi, tamamen Mandarine International S.A. şirketinin takdirine bağlıdır.

 

Lütfen her tür değişikliğin web sitesine gönderildikten hemen sonra geçerli olmaya başlayacağını göz önünde bulundurarak bu şartları düzenli olarak kontrol ederek yeniden okuyun. Değişiklikler gönderildikten sonra web sitesini kullanmak, değişikliklerin sessiz bir kabulü olarak değerlendirilir.

 

9. Geçerli yasa

 

Kullanıcı bu web sitesini ziyaret ederek, herhangi bir davada Bükreş'teki umumi hukuk mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiş olur.

Geçerli yasa Romanya yasalarının yanı sıra telif hakkı, entelektüel mülkiyet ve elektronik ticaretle ilgili uluslararası hükümlerdir (Telif Hakkı ve Elektronik Ticaretle İlgili Avrupa Direktifleri, WIPO Antlaşmaları ve Romanya'nın katıldığı veya katılmış olduğu diğer uygulanabilir Antlaşmalar, Sözleşmeler ve Yasalar).

 

Bu hükümlerden bazıları ulusal yasalarınızla uyumlu olmayabilir, bu yüzden ülkenizdeki düzenlemeler hakkında bilgi edinmenizi öneririz.

 

10. Şikayetler/Destek

 

Web sitesi veya YTMP3.com tarafından sunulan hizmetle ilgili her tür soru, şüphe, şikayet ve önerilerinizle ilgili olarak, lütfen bizimle şu e-posta adresinden iletişim kurun:[email protected]

 

Son güncelleme: 16. 12. 2016