Điều khoản và Điều kiện YTMP3.com

 

1. Giới thiệu về YTMP3.com

 

YTMP3.com là một trang web do MANDARINE INTERNATIONAL S.A. sở hữu, có trụ sở đặt tại Bucharest, 28-30 Academiei Street, 8th floor, 1st District, Bucharest, Romania, Giấy phép Đăng ký Kinh doanh số J40/8533/2016, CUI 36225888, là doanh nghiệp sở hữu và quản lý YTMP3.com.

 

YTMP3.com là bộ công cụ chuyển đổi do người dùng tùy ý sử dụng, hoàn toàn miễn phí, có khả năng chuyển đổi các tập tin từ định dạng video sang định dạng MP3, theo các điều kiện rõ ràng được nêu trong mục Điều khoản và Điều kiện này.

 

Xét thực tế là việc sử dụng YTMP3.com đồng nghĩa với việc người dùng chấp nhận vô điều kiện và tuân thủ vô điều kiện các điều khoản và điều kiện hiện hành, chúng tôi kiến nghị bạn nên dành thời gian để độc kỹ các Điều khoản và Điều kiện áp dụng. Chúng tôi cũng kiến nghị bạn thường xuyên truy cập và đọc lại phiên bản cập nhật các Điều khoản và Điều kiện của YTMP3.com.

 

Các điều khoản này được áp dụng cho dù bạn sử dụng thiết bị loại nào để truy cập trang web của YTMP3 (bao gồm máy tính để bàn, máy tính xác tay hoặc trình duyệt web di động, ti vi kỹ thuật số, điện thoại di động, máy tính cá nhân trên xe hơi, thiết bị kỹ thuật số cầm tay, và bất kỳ thiết bị di động nào khác hoặc công nghệ đã biết hoặc sẽ được phát triển trong tương lai).

 

YTMP3.com không lưu trữ bất kỳ tập tin nào sử dụng trong công cụ chuyển đổi. Các mã nhúng URL bạn tải lên chỉ được lưu trong một khoảng thời gian cần thiết cho việc chuyển đổi tập tin hoặc trong trường hợp cần thiết, tập tin sẽ được lưu giữ trong một thời gian yêu cầu cho các quy trình thống kê nhất định để tối ưu hóa các dịch vụ của chúng tôi.

 

2. Các định nghĩa

 

„„Nội dungYTMP3.com”: bao gồm, nhưng không giới hạn văn bản, đồ họa, sơ đồ, logo, hình ảnh, tài liệu âm thanh, phim hoặc hình ảnh động khác, các bài viết được đăng tải vĩnh viễn hay tạm thời trên trang web, thông tin chi tiết về sản phẩm và/hoặc phần mềm, được công bố hoặc đăng tải theo bất kỳ hình thức nào cho Người dùng trên trang web, và các sản phẩm được cung cấp thông qua trang web

 

„„Thương hiệu, bản vẽ”: đó là các nhãn hiệu thương mại, logo, và nhãn hiệu dịch vụ (cho dù đã được đăng ký hay chưa) hiển thị trên trang web.

 

„„Bản quyền”: quyền được công nhận là tác giả duy nhất của sản phẩm, có đặc quyền về đạo đức và kế thừa được quy định trong Bộ luật số 8/1996 liên quan đến Quyền tác giả và các quyền lợi liên quan cũng như các quyền lợi khác được quy định trong các công ước quốc tế mà Rumani là một trong các quốc gia ký kết.

 

„„Công cụ chuyển đổi”: một phần mềm có thể chuyển đổi tập tin âm thanh từ định dạng khác (chẳng hạn như từ FLAC thành MP3). Công cụ này thường chọn các thông số mã hóa cho từng định dạng tập tin đầu ra để đạt được chất lượng âm thanh tốt nhất.

 

3. Điều kiện chung khi sử dụng trang web

 

YTMP3.com chỉ cho phép bạn tùy ý sử dụng các sản phẩm/dịch vụ do trang web cung cấp khi tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện hiện hành. Việc truy cập và sử dụng trang web YTMP3.com được thực hiện theo thẩm quyền của các quy tắc hiện tại và với điều kiện bạn chấp thuận và tôn trọng các quy tắc đó. Quy tắc sử dụng được áp dụng cho mọi đối tượng truy cập và sử dụng trang web.

 

Để sử dụng dịch vụ do trang web cung cấp, bạn phải có năng lực pháp lý để tuân thủ các điều khoản của YTMP3.com hoặc phải được sự cho phép của cha mẹ hoặc thầy cô giáo để tìm duyệt trang web này và phải thực hiện dưới sự giám sát và theo thẩm quyền của họ.

 

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web YTMP3.com, bạn hoàn toàn chấp thuận vô điều kiện và không có bất kỳ ngoại lệ nào với tất cả các quy tắc được nêu trong phần Điều khoản và Điều kiện của YTMP3.com. Nếu bạn không đồng ý với một phần hoặc toàn bộ quy định trong Điều khoản và Điều kiện của YTMP3.com hoặc nếu bạn vô tình truy cập trang web và không có ý định chấp nhận Điều khoản và Điều kiện hiện hành của YTMP3.com hoặc bạn không có đủ năng lực để hiểu rõ hoặc chấp thuận Điều khoản và Điều kiện sử dụng YTMP3.com, hãy thoát khỏi trang web này ngay lập tức và không sử dụng sản phẩm của YTMP3.com.

 

Khách truy cập chỉ có quyền truy cập tự do và không giới hạn vào trang web và được phép sử dụng trang web và tập tin đầu ra sau khi chuyển đổi, theo các quy định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng YTMP3.com khi tuân thủ các quy định pháp lý, các công ước quốc tế, chỉ dành cho mục đích cá nhân và phi thương mại, không vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thứ ba.

 

YTMP3.com được “cung cấp nguyên trạng”, chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và không thể được sử dụng, sao chép, phân phối, chuyển đổi, xuất bản, đăng, bán, cấp giấy phép hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức nào khác ngoài các quy định được nêu rõ trong các điều kiện hiện hành hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của YTMP3.com. Công cụ chuyển đổi YTMP3.com (trang dành cho các quản trị web) có thể được sử dụng bởi các trang web khác có nhu cầu trực tiếp sử dụng công cụ trực tuyến miễn phí này.

Nếu vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều khoản và Điều kiện hiện hành, quyền truy cập YTMP3.com của bạn có thể bị hạn chế hoặc đình chỉ ngay lập tức, mà không cần thông báo trước và chúng tôi không bị ép buộc đưa ra quyết định này dưới bất kỳ hình thức nào.

 

Do đây là dịch vụ miễn phí, chủ sở hữu và quản trị viên của trang web YTMP3.com có thể tự đơn phương, không điều kiện và không mục đích đưa ra quyết định tạm dừng hoặc đình chỉ việc cung cấp dịch vụ YTMP3.com mà không cần có quy trình chính thức hay sơ bộ nào khác và không cần thông báo cho người dùng. Chủ sở hữu và quản trị viên cũng có thể tự đơn phương và không mục đích từ chối truy cập trang web YTMP3.com của bất kỳ người dùng nào và/hoặc từ chối cho phép sử dụng công cụ chuyển đổi.

 

Bên thứ ba không được phép gây gián đoạn việc sử dụng và khai thác trang web, truyền vi rút máy tính hoặc các yếu tố khác gây nguy hại đến chức năng hoạt động bình thường của trang web. Nghiêm cấm việc khởi động hoặc sử dụng bất kỳ hệ thống máy tính nào, bao gồm nhưng không giới hạn, "rô bốt", "nhện" và "trình đọc ẩn" hoặc bất kỳ hệ thống truy cập trang web nào theo một hình thức có thể truyền nhiều thông điệp chào mời trong một khoảng thời gian nhất định hơn so với thông điệp mà một người bình thường có thể thực hiện khi sử dụng một trình duyệt web thông thường, trong cùng một khoảng thời gian. Nghiêm cấm thu thập thông tin hoặc dữ liệu nhận dạng cá nhân từ trang web YTMP3.com, nghiêm cấm sử dụng các hệ thống thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web (nếu có) cho mục đích thương mại.

 

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn có trách nhiệm không thoát, hủy hoặc can thiệp vào hệ thống bảo mật của trang web hoặc hệ thống ngăn ngừa hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào từ trang web hoặc thiết lập các giới hạn trong việc sử dụng trang web dưới bất kỳ hình thức nào.

 

4. Tôn trọng pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba và quyền sở hữu trí tuệ

 

YTMP3.com cho phép người dùng tùy ý sử dụng một công cụ chuyển đổi và tự chịu trách nhiệm rằng không tổn hại bất kỳ quyền lợi nào của bên thứ ba. Công cụ chuyển đổi được sử dụng giới hạn trong việc chuyển đổi các tập tin với định dạng video, bao gồm dữ liệu mà người dùng có quyền sử dụng hợp pháp và không bị giới hạn về mặt pháp lý cho phép tải về, chuyển đổi, và sử dụng (ví dụ như tải về và chuyển đổi một video của chính người dùng, tải về hoặc chuyển đổi một video đã được tác giả ủy quyền, tải về hoặc chuyển đổi một video theo các ngoại lệ quy định trong điều 33 Bộ luật số 8/1996 về Bản quyền và các quyền lợi liên quan, tải về hoặc chuyển đổi một video thành định dạng âm thanh với mục đích giáo dục, trong giới hạn cho phép và tuân thủ các điều kiện hợp pháp, các tình huống rõ ràng theo quy định của luật pháp). Các tập tin được chuyển đổi bằng công cụ này chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, và không được sử dụng cho mục đích thương mại trong bất kỳ trường hợp nào, người dùng không có quyền đăng tải công khai nội dung của tập tin mp3 được chuyển đổi trong bất kỳ trường hợp nào và theo bất kỳ hình thức nào.

 

YTMP3.com không cho phép thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp phép nào thông qua trang web, bao gồm các hoạt động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không có quyền sử dụng YTMP3.com để chuyển đổi các tập tin bao gồm các dữ liệu bất hợp pháp, thu thập được thông qua hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm thỏa thuận bảo mật hoặc quyền tác giả của cá nhân khác. Bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật cho bất kỳ hành vi vi phạm điều khoản này.

 

Hãy đảm bảo rằng khi bạn chọn và tải bất kỳ tập tin hoặc tài liệu nào lên trang web (để sử dụng công cụ chuyển đổi hoặc cho mục đích khác), bạn không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba. Khi tải tài liệu từ trang web khác lên trang web YTMP3.com (để sử dụng công cụ chuyển đổi hoặc cho mục đích khác), bạn đồng ý và tuân thủ chính sách của các trang web nguồn đó về quyền sở hữu và sử dụng dữ liệu và các tài liệu liên quan. Chúng tôi yêu cầu bạn đọc và tuân thủ điều khoản và điều kiện cũng như các tài liệu khác quy định điều kiện sử dụng của các trang web liên quan, nếu không, bạn có thể sẽ vi phạm quyền sở hữu và điều kiện sử dụng dữ liệu và tài liệu liên quan và bạn có thể bị chế tài theo pháp luật. Điều kiện hợp pháp để sử dụng dữ liệu và nội dung từ các trang web khác có thể không giống nhau tùy theo luật pháp hiện hành tại quốc gia của người sử dụng và luật chi phối người sở hữu trang web nguồn. Bạn có nghĩa vụ tìm hiểu thông tin về các yêu cầu pháp lý này và tuân thủ đầy đủ.

 

Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm cho mọi hành động liên quan đến các dữ liệu được tải về từ trang web của bên thứ ba và tải lên YTMP3.com. Mỗi khi bản quyền nội dung tải lên để chuyển đổi thuộc về bên thứ ba, điều kiện sử dụng và khai thác nội dung phải được thỏa thuận và đồng ý trước với người sở hữu bản quyền nội dung được tải về/tải lên. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tính hợp pháp khi sử dụng YTMP3.com. YTMP3.com chỉ cung cấp nền tảng kỹ thuật, và chỉ hoạt động với tư cách nhà cung cấp sản phẩm kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin. YTMP3.com không chịu bất kỳ trách nhiệm cho người dùng hoặc bên thứ ba về tính hợp pháp của dữ liệu được chuyển đổi hoặc cách sử dụng dữ liệu đã chuyển đổi.

 

Việc sử dụng công cụ chuyển đổi YTMP3.com của chúng tôi mà không tuân thủ luật hiện hành, đặc biệt là các đạo luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ có thể dẫn tới việc cấm truy cập trang web YTMP3.com, sau đó là chặn hoàn toàn truy cập vào trang web của chúng tôi mà không cần thông báo trước, nếu như chúng tôi biết được hành vi không tuân thủ này.

 

Trang web YTMP3.com và toàn bộ nội dung, chương trình, nhãn hiệu, logo, đồ họa, văn bản, tập tin âm thanh và video, ảnh, bản vẽ, phần mềm và cơ sở dữ liệu, cũng như mọi tài liệu khác được đăng tải trên trang web được bảo vệ theo luật bản quyền và thuộc quyền sở hữu của Mandarine International S.A. hoặc các đối tác.

 

Trang web và nội dung trang web được bảo vệ theo Pháp luật Rumani về bản quyền và các đạo luật quốc tế được áp dụng về bản quyền. Nghiêm cấm việc sử dụng logo YTMP3.com và thương hiệu bất kỳ của Mandarine International S.A. hoặc sử dụng kết hợp với tên của YTMP3.com hoặc Mandarine International S.A. nếu không có sự chấp thuận trước của chúng tôi bằng văn bản.

 

Nghiêm cấm việc sao chép hoặc bất kỳ hành vi can thiệp, chuyển đổi hoặc chỉnh sửa trái phép các chương trình máy tính là nền tảng của trang web, nếu không có sự ủy quyền của người sở hữu bản quyền chương trình.

 

Nếu bạn nhận thấy bản quyền của mình bị vi phạm bởi một hành vi sử dụng trái phép trang web YTMP3.com, chúng tôi kiến nghị bạn thông báo cho chúng tôi, đề cập đến hành vi vi phạm bản quyền đó, ngày chính xác xảy ra việc sử dụng trái phép và bằng chứng chứng minh hành vi vi phạm quyền của bạn. Thông báo nên bao gồm dữ liệu cho phép nhận dạng sản phẩm bị sao chép, trang web hoặc liên kết mà bạn cho rằng sản phẩm bị sao chép, bằng chứng ngắn gọn nhưng thuyết phục chứng minh sự thật rằng bạn là người sở hữu bản quyền sản phẩm đó hoặc bằng chứng bạn đại diện cho người sở hữu bản quyền và tuyên bố bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm và chi phí nếu bạn hành động trái pháp luật. Thông báo này sẽ được gửi tới địa chỉ [email protected]

 

Nếu chúng tôi được thông báo về hành vi trên, quản trị viên và/hoặc ngưởi hữu YTMP3.com sẽ lập biện bản xác nhận người dùng sử dụng sản phẩm không đúng mục đích và vi phạm quyền lợi đã được quy định và sẽ chặn người dùng đó truy cập vào YTMP3.com trong tương lai.

 

5. Giới hạn trách nhiệm

 

Khi truy cập YTMP3.com, bạn xác nhận rằng việc sử dụng trang web được thực hiện trên tài khoản của riêng bạn, bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất về việc tuân thủ luật pháp, quyền lợi của bên thứ ba và các điều kiện khi bạn tùy ý sử dụng sản phẩm.

 

YTMP3.com sẽ không chịu trách nhiệm về hành vi của người dùng và sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất của các bên thứ ba do hành vi của người dùng, YTMP3.com cho phép người dùng tùy ý sử dụng sản phẩm kỹ thuật kèm theo điều kiện sử dụng đảm bảo tuân thủ pháp luật và tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của con người nếu người dùng tuân thủ đầy đủ.

 

YTMP3.com, chủ sở hữu/quản trị viên của YTMP3.com, tất cả những đối tượng tư pháp và các đơn vị trực thuộc, các mạng lưới đối tác hoặc các đơn vị cùng tập đoàn, đối tác ký kết hợp đồng, người lao động và nhân viên khác của Mandarine International S.A., liên quan đến việc thực hiện bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên trang web, bao gồm cả việc xây dựng và công bố các tài liệu, đều không chịu trách nhiệm về thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, dưới bất kỳ hình thức nào do việc truy cập trang web hoặc sử dụng trang này và nội dung trên trang web, ngay cả trong các tình huống đã được thông báo trước về khả năng xảy ra tổn thất/thiệt hại. Ngoài ra, YTMP3.com không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng trang web với ý đồ xấu, trái pháp luật hoặc không tôn trọng các điều kiện áp dụng của người dùng YTMP3.com.

 

YTMP3.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ nguy cơ gây thiệt hại cho người dùng khi truy cập trang web, bao gồm vi rút máy tính tiềm tàng hoặc các yếu tố độc hại khác gây tổn thất cho máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác thuộc sở hữu của người dùng hoặc khách truy cập, mạng lưới đang truy cập trang web hoặc tổn thất dữ liệu khác. Việc truy cập và sử dụng YTMP3.com là trách nhiệm duy nhất của người dùng.

 

YTMP3.com không chịu trách nhiệm cho việc sửa đổi, đình chỉ hoặc gián đoạn các dịch vụ có sẵn thông qua trang web.

Đối với các mục trên trang web có ý kiến của độc giả, trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đó hoàn toàn thuộc về người viết. YTMP3.com có quyền không công bố những ý kiến trái với các điều khoản và điều kiện sử dụng hoặc gây tổn hại hình ảnh của người sở hữu YTMP3.com, đối tác hoặc các bên thứ ba theo bất kỳ cách nào.

 

YTMP3.com không thể đảm bảo các dịch vụ được cung cấp sẽ không bị gián đoạn, cung cấp đúng thời gian, cụ thể hoặc không có lỗi dưới bất kỳ hình thức nào. Các tài liệu được công bố hoàn toàn mang tính thông tin và không thể thay thế ý kiến của một chuyên gia, trong các trường hợp có thể áp dụng.

 

YTMP3.com từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến việc bảo đảm tính chính xác của các nội dung được cung cấp bởi các bên thứ ba.

 

Toàn bộ nội dung giáo dục, xã hội, thông tin và đa phương người dùng tiện truy cập qua YTMP3.com được lưu trữ và cung cấp bởi các trang web bên ngoài có nội dung có thể truy cập bởi đông đảo công chúng. Những trang web này và quản trị viên trang web chịu trách nhiệm cho nội dung lưu trữ, cung cấp và/hoặc chuyển giao và YTMP3.com không duy trì bất kỳ quan hệ nào với các trang web của bên thứ ba và do đó sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không thể kiểm soát nội dung của các trang web đó.

 

6. Bảo vệ và bảo mật dữ liệu. Lưu trữ thông tin. Xử lý dữ liệu cá nhân

 

Thông thường, bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi mà không cần cung cấp dữ liệu cá nhân. Khi trang web của chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân (như tên, địa chỉ email hay địa chỉ), việc thu thập, lưu trữ và sử dụng sẽ được thực hiện theo quy định pháp lý trong Bộ luật Luật 677/2001 về việc Bảo vệ cá nhân trong việc sử dụng dữ liệu với nhận dạng cá nhân và việc tiết lộ tự do các dữ liệu này.

 

YTMP3.com sẽ lưu trữ tất cả các dữ liệu bạn chuyển giao cho chúng tôi khi đăng ký sử dụng dịch vụ trực tuyến, để sử dụng dịch vụ hỗ trợ khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật. Khi đó bạn có thể phải điền vào một biểu mẫu yêu cầu tên và địa chỉ email của bạn. Thông tin này sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

 

Trang web này sử dụng cookie riêng, cũng như cookie của bên thứ ba, để đánh giá rõ hơn nhu cầu của bạn, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cũng như cung cấp cho khách truy cập trải nghiệm duyệt web tốt hơn và dịch vụ phù hợp với các sở thích cá nhân. Dữ liệu cá nhân có thể được sử dụng để cá nhân hóa dịch vụ YTMP3.com nhiều nhất có thể, và phục vụ các mục đích tiếp thị.

 

Cookie của bên thứ ba xuất hiện trên trang web này có thể đến từ các đối tượng sau: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense etc, cũng như từ các đối tượng hưởng dịch vụ quảng cáo do mạng lưới của chúng tôi cung cấp tại thời điểm nhất định thông qua trang web. Bạn có thể tham khảo danh sách đầy đủ các tập tin cookie từ các bên thứ ba trong danh sách được đăng tải tại mục "Chính sách Cookie". YTMP3.com không có quyền truy cập và không thể kiểm soát các cookie này. .

 

YTMP3.com sẽ có thể truyền tải dữ liệu thu thập được cho các trang web đối tác, các trang web cùng thuộc tập đoàn hoặc các đối tác ưu tiên đặc biệt.

YTMP3.com cũng sẽ có thể sử dụng dữ liệu của bạn để liên lạc với bạn, lưu trữ và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân để gửi cho bạn thông tin về các ưu đãi mới, chương trình khuyến mãi, quảng cáo và các thông điệp tiếp thị trực tiếp. Trong trường hợp bạn không muốn giữ liên lạc hoặc có yêu cầu sửa đổi thông tin chúng tôi cung cấp, bạn có thể yêu cầu trực tiếp qua địa chỉ email: [email protected]

 

Bất kỳ dạng thông tin liên lạc và các tài liệu nào khác mà bạn truyền tải trên trang web này, chẳng hạn như các câu hỏi, ý kiến, đề xuất và các thông điệp tương tự khác sẽ được coi là không bí mật và không được bảo vệ theo bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, YTMP3.com không chịu trách nhiệm về các tình huống trong đó người sử dụng chủ động công bố bất kỳ dữ liệu cá nhân qua tin nhắn công khai, trên trang web YTMP3.com.

 

7. Liên kết tới các trang web khác (điều 15 luật 365/2002)

 

Không được tạo các liên kết đến các trang web khác với trang web này hay ngược lại, mà không có thỏa thuận trước bằng văn bản.

 

YTMP3.com chứa các liên kết đến những trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của các quản trị viên YTMP3.com. Sử dụng và truy cập liên kết này là sự lựa chọn của người dùng và khi truy cập những liên kết đó, người dùng phải tuân thủ chính sách của các trang web tương ứng. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ các điều khoản sử dụng và tuyên bố bảo mật của tất cả các trang web của bên thứ ba trước khi sử dụng hoặc gửi dữ liệu cá nhân hay thông tin nào khác lên hoặc thông qua các trang web này.

 

YTMP3.com không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về sự khả dụng của các trang này, nội dung, khả năng vi phạm bản quyền, tính trung thực những trang này cung cấp, khả năng bảo mật, các trang đó có chứa virus máy tính hoặc các yếu tố độc hại khác gây nguy hiểm cho bạn hoặc gây thiệt hại cho máy tính hoặc thiết bị điện tử khác, hoặc mạng lưới bạn dùng để truy cập hay bất kỳ mất mát dữ liệu nào khác hay không.

 

Tương tự như vậy, YTMP3.com không chịu trách nhiệm cho các loại sản phẩm hoặc tài liệu khác mà các trang này cung cấp, các hoạt động thương mại các trang đó thực hiện và cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh cho người dùng khi truy cập vào liên kết tương ứng hoặc liên quan đến các thông tin, nội dung, tài sản hoặc dịch vụ mà người dùng tùy ý sử dụng các trang web tương ứng.

 

8. Sửa đổi các điều khoản

 

YTMP3.com có quyền sửa đổi hoặc thay thế nội dung của các điều khoản và điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào, có hoặc không thông báo trước cho người dùng. Các điều kiện mới có hiệu lực tại thời điểm được công bố trên trang web và không có hiệu lực hồi tố.

 

Bất kỳ thay đổi, không kể lớn nhỏ, cũng như sự thay thế các điều khoản và điều kiện, hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Mandarine International S.A.

 

Vui lòng thường xuyên kiểm tra và đọc lại những điều khoản này, và luôn lưu ý một thực tế là các sửa đổi sẽ có hiệu lực áp dụng ngay sau khi đăng trên trang web. Việc sử dụng trang web sau khi những sửa đổi đã được đăng tải đồng nghĩa với việc đã chấp thuận ngầm những sửa đổi đó.

 

9. Luật áp dụng

 

Khi truy cập trang web, người dùng đồng ý rằng mọi tranh chấp đều thuộc quyền xét xử của tòa án luật chung Bucharest, Rumani.

Luật áp dụng là luật pháp Rumani và các quy định quốc tế về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử (Sắc lệnh của Liên minh Châu Âu liên quan đến Bản quyền và thương mại điện tử, Hiệp ước quốc tế WIPO, và tất cả các hiệp ước khác được áp dụng, Công ước và Đạo luật mà Rumani đã tham gia hoặc đã ký kết).

 

Một số quy định có thể không tương thích với luật pháp quốc gia sở tại của bạn, do đó chúng tôi khuyên rằng bạn nên tìm hiểu quy định của nước mình.

 

10. Khiếu nại/ Hỗ trợ

 

Nếu có bất kỳ câu hỏi, nghi ngờ, khiếu nại, đề nghị liên quan đến trang web hoặc dịch vụ được cung cấp bởi YTMP3.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]

 

Cập nhật mới nhất: 16. 12. 2016